Menu


Sikorskich Republika PlAkta grodzkie i ziemskie z terenów Galicji

"Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego."

Plus dodatki

Wstęp

Kilka zwrotów napisanych w języku łacińskim

Leopol - Lwów

palatinus - Wojewoda

comes palatinus - palatyn Komes pałacowy - w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, początkowo zastępował monarchę przy wydawaniu sądów. W Polsce funkcje palatyna spełniał wojewoda.

Sykora et aliis quampluribus fidedignis ad premissa. - Sikora i inni poproszeni wiarygodni świadkowie.

Sicora familiaribus Palatini - bliscy znajomi/przyjaciele wojewody.

Sykora familiare domini Petri Odrowansch Plti. Leopol. - Sikora bliski znajomy/przyjaciel pana Piotra Odrowąża wojewody lwowskiego
(do śmierci w roku 1437 wojewodą lwowskim był Mężyk; po nim trzymał to krzesło Piotr Odrowąż)

Iohannis Sykora familiare domini Palatini - Jan Sikora bliski znajomy/przyjaciel pana wojewody.

in presencia gsor. dom. Iohannis Sykorsky locumtenentis nobil. Bystram Iudicis Leopol. - w obecności szlachetnego pana Jana Sikorskiego

in presencia gsi. Bistram de Lopyenik Iudicis castri Leopol., Iohanne de Szycorzino et aliis quampluribus. - w obecności szlachetnego Bystrama z Łopienik, sędziego grodzkiego Lwowa, Jana ze wsi Sikorzyno oraz innych godnych zaufania.

in presencia gsor. dom . Nicolao de Nowe Notario dom. Palti., Iohanne Sicorzynsky, Nicolao Dambrowsky et aliis quampluribus. - w obecności szlachetnego pana Mikołaja ze wsi Nowe, Jana Sikorzyńskiego, Mikołaja Dąmbrowskiego i innych godnych zaufania.Najdawniejsze zapiski sądów lwowskich 1441-1456

2. Marca 1442 r. - Sykora

Acta sunt hec feria sexta prox. post dominicam Reminiscere (2. Marca 1442 r.) coram nobilib. Iohanne Syekani Woywoda Leopol., Nicolao Poloszewsky Iudice causar. castri Leopol., Raphaele Barthkowszky, Sykora et aliis quampluribus fidedignis ad premissa.

9. Lipca 1443 r. - Iohannis de Sykorzycze

Feria tercia ante Margarethe f. (9. Lipca 1443 r.) in presencia nobil. domin, Iohannis Vyssoczky Burgrabii, Petri Branyczsky, Iohannis et Georgii fratribus de Chodorowstaw, Petri Barthoschowsky, Iohannis de Sykorzycze, Andrea Dispensatore dom. Palatini.

9. Września 1443 r. - Sicora familiaribus Palatini

Feria secunda in crastino Nativitatis Marie (9. Września 1443 r.) in presencia nobil. domin. Nicolai de Tharhanowicze Vicecptei., Voythyczski, Petri, Nawogii, Sicora familiaribus Palatini.

24. Listopada 1444 r. - Iohanne Sykora

Clus / Armeni. Strs. Nicolaus Clus antiquus de Vysnyani Subpincer. Leopol. actor dimisit providos Armenos reos Nicolaum Balneatorem Advocatum, Iacobum Fasser, Chaczyk Thelakowycz et Bogdan ae alios, quibus culpam dederat pro quittacione, quam dixit eos recepturos Regalem super centum marc. recognoscens, quia eandem quittacionem invenit et habet. Super qua recognicione memoriale dederunt Armeni et Iudex eos omnes Arrmenos. quibus | culpam dederat, quod quittacionem huiusmodi recepissent, dimisit liberos in termino sentenciato alias naszdanem rocze. Et recognovit, quod eam invenit quittacionem. Presentibus Stacher de Sroki Vicecapto., Iohanne Sykora, Petro alias Zyd de Quilino, Andrea olim Dispensatore molendinorum, Mathia Baccalario de Brest.

26. Listopada 1444 r. - Sykora familiare

Feria sexta in crastino s. Katherine (26. Listopada 1444 r.) in precensia nobil. Bistrum de Lopyenyk Iudice causar., Stiborio de Vysnya subiudice, Martino de Knehnicze, Sykora familiare domini Petri Odrowansch Plti. Leopol., Bartossio Crzenyecz Lublin. districtus.

28. Listopada 1444 r. - Iohanne Sykorsky

Sabbato in vigilia s. Andree Apostoli (28. Listopada 1444 r.) in precencia nobil. dom. Bistram de Lopyenyk Iudice causar. castri, Stanislao de Sroki Vicepto., Barthossio de Crzenyecz, Andrea Theolonatore Leopol. piscium, Iohanne Sykorsky, Petro alias Zyd de Quilino.

4. Grudnia 1444 r. - Iohannis Sykora

Feria sexta die s. Barbare (4. Grudnia 1444 r.) in presencia gsor. dom. Stacher de Sroki Vicecpti. Leopol., Iohannis Golambek Iudicis terre Leopol., Andree Malechowski, Iohannis Sykora familiare domini Palatini.

14. Stycznia 1445 r. - Iohannis Sykorski

Feria quinta post octavam Epiphanie (14. Stycznia 1445 r.) in presencia dom. Petri Palatini, Raphaelis de Czeshaczicze Iudicis castri, Dambrowski, Barthossio Cotkowski Srzenyawa, Iohannis Sykorski, Stanislai de Sroki Vicecptei.

18. Maja 1445 r. - Iohannis Sykorski

Tercia feria Penthecostes (18. Maja 1445 r.) in presencia gsor. domin. [Bistram de Lopyenyk Iudice castri, (przekreślone)] Stanislai de Sroki Vicecpti. Leopol., Iohannis Sykorski, qui sedebant audientes.

7. Czerwca 1445 r. - Iohanni Sykorsky

Feria secunda prox. post octavas Corporis Chri. (7. Czerwca 1445 r.) in presencia gsor. dom. Bystram de Lopyenik Iudice castri, Iohanni Sykorsky.

14. Czerwca 1445 r. - Iohannis Sykorsky

Feria secunda [ante] Viti (14. Czerwca 1445 r.) in presencia gsor. dom. Iohannis Sykorsky locumtenentis nobil. Bystram Iudicis Leopol., Iohannis Golambek de Zymnawoda Iudicis terre Leopol., Petri Roszewo de Zwarthow, Andrea Dispensatore piscium domini Palatini, Andrea et Michalkone castrensibus, Iohannis Delanyowsky.

29. Października 1445 r. - Iohanne de Szycorzino

Sexta feria ante f. OO. SS. (29. Października 1445 r.) in presencia gsi. Bistram de Lopyenik Iudicis castri Leopol., Iohanne de Szycorzino et aliis quampluribus.

18. Listopada 1445 r. - Iohanne Sicorzynsky

Feria quinta ante f. s. Elizabeth (18. Listopada 1445 r.) in presencia gsor. dom . Nicolao de Nowe Notario dom. Palti., Iohanne Sicorzynsky, Nicolao Dambrowsky et aliis quampluribus.Akta ziemskie przemyskie

1460 - Stanislaus Sikorski

Nobil. Stanislaus Sikorski tutor et patruus et Margaretha uxor olim Budconis hodie autem Ade de Orzek et mater puerorum recognoverunt, quia vbls. Iohannes Decanus Przemysl. et capitulum Przemisl. reposuit ipsis literam et reposuerunt literas et privilegia, quas servaverunt et remiserunt ipsum Decanum et capitulum liberum.Najdawniejsze zapiski sądów sanockich 1463-1552

2. Stycznia 1470 r. - Szykorsky

Martinus Coth succubuit penam trium marc. iudicio et parti trium marc. ob recepcionem coruli, quia sibi corrulus non iuvit existens | nunccius ex parte Episcopi Premysl. et ipsius capituli pro eo, quia dum Szykorsky voluit condemnare capitulum in contumacia, prefatus Martinus dixit: condemna alias zday; Szykorsky: protestor iudicio, quia fecit condemnare. Martinus dixit: non feci. Et postmodum receperunt per corulum. Et corrulus eidem Martino non iuvit et hoc pro tribus marc. sicuti utraque pars recepit. Presentibus gsis. Fredrico Gfro. Sanoc. et Nicolao Radvan Scolteto de Prossek.

15. Marca 1471 r. - Nobil. Stanislaus Szykorsky

Nobil. Stanislaus Szykorsky cum procuratorio ex parte gsi. Henrici Camyenyeczsky attentavit terminos super dom. Iohannem Cobylensky sicut sibi ius dedarat ad pignorandum ipsum Cobylensky. Iudex interrogavit minister. Nicolaum: equitasti ad pignorandum? Et ipse dixit: equitavi. Postulasti pignus pro sex rebus videlicet a centum marc. pignus? Postulavi et ipse pignus repercussit; pro quo ipsum ministerialis citavit. Iudex decrevit penam trium marc. et iudicio tres.

Nobil. Stanislaus Szykorsky ex parte gsi. Henrici Camyenyeczsky attentavit jak wyżej. Postulasti pignus a quadraginta marc? | jak wyżej.

Nobil. Stanislaus Szykorsky jak wyżej a sexaginta marc. jak wyżej.

Eciam Szykorsky jak wyżej a centum marc. dampni jak wyżej.

Nobil. Stanislaus Szykorsky jak wyżej a quadraginta marcis dampni jak wyżej.

7. Lipca 1473 r. - Nobil. Stanislaus Szykorsky

Petri de Rygherowcze protunc Iudicis castri Sanoc. anno quo supra. Nobil. Stanislaus Szykorsky cum procuratorio nobil. Katherine filie gsi. Henrici Gfri. Sanoc. et consortis nobil. Nicolai Byernaszowsky condemnavit in contumacia nobil. Martinum Vodzyczska tenutarium in Bzanka.

7. Lipca 1474 r. - Nobil. Stanislaus Szykorsky

Actum feria quinta infra octavas Visitacionis Marie 1474 (7. Lipca 1474 r.) in presencia nobil. dom. Nicolai Zarszynsky Iudicis castri Sanoc. et nobil. Martini Navoyowsky Burgrabii castri eiusdem.

Nobil. Stanislaus Szykorsky ex parte Nicolai Epi. et Capituli Premysl. postulavit a Nicolao ministeriali faciem a duobus kmethonibus prefati Epi. et capituli videlicet Iohannis de | Golczowa et Stan.... de ibidem. Procurator gsi. Stanislai de Denow gsus. Cristinus de Varra dixit: domine Iudex, da domino Stanislao Denowsky ad ius terr., quia istud membrum non tangit iudicium castri. Iudex cepit ad interrogandum ad duas sept.Akta ziemskie przeworskie

19. Lipca 1474 r. - Nbils. Stanislaus Sykorsky

Acta sunt hec in Przeworsko in terminis particularibus condempnabilibus feria tertia in crastino S. Arnolphi (19. Lipca 1474 r.) anno domini quo supra. Presentibus ibidem gsis. et nblus. Iohanne de Roszborz Premisliensi, Iacobo de Sennow Haliciensi Subpincernis, Iohanne Lyssakowsky, Simone de Bobrka, Iacobo Byereczsky, Andrea Roszborsky, Andrea Mykulyczsky, Iacobo Czyeschaczsky, Iohanne Osswyaczym, Iacobo Goluchowsky et aliis.

Nblis. Stanislaus Sykorsky cum procuratorio rev. in Christo patris dom. Nicolai episcopi Prem. et sui Capituli, recepto ministeriali Iohanne Possoka de iure interdixit dominis Iudici et Subiudici et Notario, ut non extraderent litteras nbli. Stanislao Slawsky condempnationis, prout idem Slawski ipsos in evasione perpetua iuxta duas cittationes in term. part. in Przeworsko celebratis condempnavit, ut non extraderentur usque ad decissionem iuris alias do rosparczya prava, prout domini in eadem causa ad hodiernes term. receperunt ad interrogandum. A Slawsky stans nblis. Iohannes Osswaczym cum procuratio dixit: Domini non faciatis domino Slawsky breviter quod iste litere non deberent extradi; debent extradi, quia non tangunt emptionem perpetuam sed tangunt condempnationes et decisionem iuris alias rosparczye prava. Sykorsky dixit: quia tangunt perpetuitatem et hereditatem ipsorum domini episcopi et capituli, quia citaverunt pro limitatione granicierum, et ideo non debent extradi usque ad decisionem iuris.Najdawniejsze zapiski sądów sanockich 1463-1552

18. Stycznia 1479 r. - Nobil. Stanislaus Szykorsky condam de Szykorzycze et nunc de Polomya

Nobil. Stanislaus Szykorsky condam de Szykorzycze et nunc de Polomya procurator vblis. Iohannis de Hvmnyska Decani Premisl. actoris attemptavit primum terminum super gsam. Martham de Bachow. Nobil. Andreas Radslavsky de Volosz nuncius reposuit simplici infirmitate; in duabus septim.

17. Czerwca 1490 r. - Elizabeth Sykorska ava uxoris Iezowszky Stanislai

Gsus. Stanislaus Iezowszky ave uxoris sue domine Elizabeth Sykorska inscribit sexaginta merc. super kmethonibus decem in Hoczow, quos sczepan Zarnowyeczky tenuit.Akta grodzkie lwowskie

18. Maja 1501 r. - Iaczko dicto Szykora

Nobil. Pradotha alias Vylga recognovit, quia sibi nobil. Anna Malczyczka pro omnibus satisfecit, pro quibus cum ipsa abebat, occasione fideiussorie trium marc. pro nobili Iaczko dicto Szykora nobili Siluestro de Prostanyszky.Najdawniejsze zapiski sądów sanockich 1463-1552

27. Kwietnia 1503 r. - Elizabeth Szykorszka

Nobil. Stanislaus Iezowszki nobili Elizabeth Szykorszka in thaberna sua hereditaria in Hoczow marcas sex dat ad mortem ipsius Elizabet ea condicione, quod Elizabet prefatas sex marc., quas annuatim debet capere ex predicta thaberna et omnia devoluta post mortem ipsius nulli alteri debent converti nisi propinquis suis.Spis oblat zawartych w aktach grodu i ziemstwa lwowskiego

1534 - Sikora Jacek, Rusin

W Wilnie bez daty. Zygmunt I. upomina Bernarda, arcybiskupa lwowskiego, aby nie protegował Rusina Jacka Sikory, wyklętego przez duchownych gr. obrz.Lauda sejmiku generalnego wiszeńskiego 1572-1733

W Sanoku, 1 maja 1617 r. - Stanisław Sikorski

Regestr ziemian sanockich na okazowaniu po Sanokiem.

P. Stanisław Sikorski poczet.

W Sanoku, 1 maja 1618 r. - Mikołaj Sikorski

Regestr szlachty sanockiej na okazowaniu spisany.

IMć p. Mikołaj Sikorski sam był.

Pode Lwowem, 19 kwietnia 1621 r. - IMć p. Jakub Sikorski

Pode Lwowem, u św. Krzyża w polu 19 kwietnia 1621. Regestr ziemian lwowskich i powiatu żydaczowskiego na okazowaniu.

IMć p. Jakub Sikorski

W Sanoku, 24 kwietnia 1623 r. - Stanislai Sikorski, Gabriel Sikorski

Regestr ziemian sanockich na okazowaniu.

Nblis. Adamus Grzybowski famulus Stanislai Sikorski infirmi.
Gsus. Gabriel Sikorski.

W Sanoku, 15 kwietnia 1624 r. - Stanisław Sikorski

Regestr ziemian sanockich na okazowaniu pod Sanokiem.

Od p. Statnisława Sikorskiego sługa.

We Lwowie, 20 kwietnia 1626 r. - Jan Sikorski, Jakub Sikorski

Regestr ziemian na okazowaniu pode Lwowem.

IMć p. Mikołaj Strzemecki iminiem IMci p. Jakuba Sikorskiego chorego. P. Jan Sikorski imieniem ojca swego Jakóba chorego.

Pod Lwowem, 24 kwietnia 1628 r. - IMć p. Jakub Sikorski

Regestr ziemian lwowskich i zydaczkowskich na okazowaniu pode Lwowem.

IMć p. Jakub Sikorski był na popisie osobą swą personaliter i poczet swój in armis stawił.

W Sanoku, 30 kwietnia 1629 r. - Sikorski

Regestr ziemian sanockich na okazowaniu pod Sanokiem 23 kwietnia odbytem.

P. Sikorskiego czeladnik.

We Lwowie, 8 kwietnia 1630 r. - IMć p. Jakub Sikorski

Regestr ziemian na okazowaniu pode Lwowem.

IMć p. Jakub Sikorski personaliter był.

Pod Lwowem, 28 kwietnia 1631 r. - IMć p. Jakub Sikorski, IMć p. Jan Sikorski

Regestr szlachty lwowskiej i zydaczkowskiej na okazowaniu pod Lwowem.

IMć p. Jakub Sikorski z Chanaczowa był personaliter na popisie i poczet swój in armis stawił.
IMć p. Jan Sikorski personaliter poczet swój do popisu in armis stawił.

Pod Lwowem, 4 kwietnia 1633 r. - IMć p. Jan Sikorski

Regestr szlachty lwowskiej i zydaczkowskiej na okazowaniu pod Lwowem.

IMć p. Jan Sikorski z Chanaczowa personaliter popisał się.
IMć p. Kasper Sikorski personaliter in armis popisał się.

Pod Lwowem, 24 kwietnia 1634 r. - IMć p. Jakub Sikorski, Slachetny p. Kasper Sikorski

Regestr szlachty lwowskiej i zydaczkowskiej na okazowaniu pod Lwowem.

IMć p. Jakub Sikorski z Hanaczowa z pocztem swym in armis popisał się.
Slachetny p. Kasper Sikorski personaliter in armis popsiał się.

Pod Lwowem, 16 kwietnia 1635 r. - IMć p. Alexander Sikorski, Kasper Sikorski

Regestr szlachty lwowskiej i zydaczkowskiej na okazowaniu pode Lwowem.

IMć p. Alexander Sikorski imieniem Jej Mci p. Zofiej z Bydlni Polanowskiej z pocztem swym popisał się in armis.
Kasper Sikorski popisał się.

Pod Lwowem, 20 kwietnia 1637 r. - P. Jakub Sikorski

Regestr szlachty lwowskiej i zydaczkowskiej na okazowaniu pode Lwowem.

P. Jakub Sikorski.

Pod Lwowem, 13 kwietnia 1638 r. - IMć p. Jan i Jakub Sikorscy

Regestr szlachty lwowskiej i zydaczkowskiej na okazowaniu pode Lwowem.

IMć p. Jan i Jakub Sikorscy.

Pod Lwowem, 2 maja 1639 r. - IMć p. Jakub Sikorscy

Regestr szlachty lwowskiej i zydaczkowskiej na okazowaniu pode Lwowem 2. maja 1639.

IMć p. Jakub Sikorscy przez syna.Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektorów Jana Kazimierza roku 1648

Sikorski Alexander - J.K. - Województwo Ruskie
Sikorski Stanisław Jan, pis. grodzki Lwowski - J.K. - Województwo RuskieLauda sejmiku generalnego wiszeńskiego 1572-1733

Regestr szlachty przemyskiej i powiatu przeworskiego na pospolite ruszenie

Pod Medyką, 30 lipca 1649 r. - IMć p. Jan Sikorski

Regestr szlachty przemyskiej i powiatu przeworskiego na pospolite ruszenie.

IMć p. Jan Sikorski imieniem IMci p. Wojciecha Morawskiego raione confectae aetatis.Lauda sejmikowe halickie 1575-1695

Halicz, 31 października 1650 r. - IMć p. Jan Stanisław Sikorski pisarz grodzki w Haliczu

Instrukcya sejmiku poslom na sejm walny.

Prowiantowe pieniądze iż zostają niektóre przy IMci p. Janie Stanisławie Sikorskim, a niektóre przy retentorach zatrzymane, przeto iż około nich żadnej nie masz z konstytucyej konfirmacyej i że w ziemi halickiej łanów non est usus a niektórzy wydawać ich nie myślą, tedy to wybieranie do dalszego odkładamy czasu, ażeby do decyzyej skarbowej od sejmu nie był inkwietowany.

Halicz, 9 września 1652 r. - IMć p. Jan Stanisław Sikorski pisarz grodzki w Haliczu

Laudum sejmiku halickiego.

Rachunek zaś czopowego ziemie naszej, które było in administratione niegdy IMci p. Jana Stanisława Sikorskiego pisarza grodzkiego halickiego dotąd, a za zejściem z tego świata zostawa przy sukcessorach zmarłego IMć p. pisarza grodzkiego, ten dla słusznych przyczyn odkładamy IMciom pp. sukcessorom ad festum Sancti Martini in anno praesenti, do którego wysłuchania rachunku deputujemy z koła naszego IMci p. Jana Kurdwanowskiego podstarościego grodzkiego trembowelskiego i Wojciecha Bieniowskiego wójta kołomyjskiego. /.../

Wspomniany Sikorski zaniemógłszy ciężko pojechał dla ratowania zdrowia do Lwowa i tu dnia 8 lipca ciężko chory uczynił manifestacyą w grodzie, że pilnie starał się zadość uczynić obowiązkowi poborcy, który to urząd na prośbę braci objął, że jednak szlachta zasłaniała się i wrogiem i morowem powietrzem, dlaczego też czopowego ledwie trzysta kilkadziesiąt sł. wybrał i te ma u siebie prasołkę wybraną w kwocie dwa tysięcy kilkaset zł. oddał, jednak kwitu na tę sumę od sędziego ziemi halickiej Stanisława Glińskiego nie otrzymał.

Halicz, 8 marca 1653 r. - IMć p. Jan Stanisław Sikorski pisarz grodzki w Haliczu

Laudum sejmiku halickiego.

Więc że IMć p. Stanisław Papieski także IMć p. sukcessorowie nieboszczyka IMci p. Jana Stanisława Sikorskiego pisarza grodzkiego halickiego uczynili w kole naszem dostateczny rachunek i kalkulacyą administracyi swoich tak podymnego jako i czopowego, tedy aby im kwit był przez IMci p. marszałka dany zleciliśmy, eo jednak praecustodito, aby IMć p. Papieski retentorów swoich tak podymnego jako i czopowego za administracyi swej konwinkowanych regestr na przyszłym sejmiku oddał, IMcie zaś pp. Sikorscy według kalkulacyi podanym (sic) regester perceptorum roku przeszłego czopowych pieniędzy przez nieboszczyka rodzonego IMciów powziętych także z podpisem rąk swoich, także i regestr retentów ex anno 1651 niedobranych do rąk IMci p. marszałka sejmiku tego oddali. O które to retent dochodzenie na przyszłym da P. Bóg relacyjnym sejmiku, że sposób wynajdziony fraterneśmy sobie przerzekli, na co dla pewności tę naszą uchwałę podać ad acta IMci p. marszałkowi podpisawszy zleciliśmy. Działo się w Haliczu dnia ósmego marca roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego pięćdziesiątego trzeciego. Stanisław Głowiński sędzia ziemski i marszałek na ten czas sejmiku halickiego.Lauda sejmiku generalnego wiszeńskiego 1572-1733

Pod Sanokiem, 30 czerwca 1653 r. - IMć p. Samuel Sikorski, IMć p. Adam Siekorski, IMć p. Remigian Siekorski

Popis żołnierza łanowego ziemi sanockiej

IMć p. Samuel Sikorski zł. 1000, IMć p. Adam Siekorski zł. 1000, IMć p. Remigian Siekorski zł. 1000.

Pod Jabłonicą, 26 czerwca 1669 r. - IMć p. Adam Sikorski, IMć p. Remigian Sikorski

Popis ziemian sanockich

IMć p. Adam Sikorski, IMć p. Remigian Sikorski.

Wisnia, 20 sierpnia 1669 r. - Sikorscy

Instrukcya posłom na sejm koronacyjny.

Lubo ex nullo merito na IMci p. Sikorskim otrzymane są kondemnaty, jednak nie chcąc eam honoris iacturam pati stronę uspokoił, zalecamy tedy IMciom pp. posłom, aby te kondemnaty per legem publicam były kasowane, salva paena publica si et in quantum de iure competierit.

Pod Sanokiem, 30 sierpnia 1672 r. - IMć p. Samuel Sikorski

Spis ziemian sanockich na pospolite ruszenie zebranych.

IMć p. Samuel Zborzyński za IMci p. Samuela Sikorskiego.Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektorów Augusta II. roku 1697

Sikorski Michał - A. II. - Województwo Sandomierskie
Sikorski Stefan - A. II. - Województwo SandomierskieLauda sejmiku generalnego wiszeńskiego 1572-1733

Pod Sanokiem, 12 czerwca 1713 r. - IMć p. Seweryn Sikorski, IMć p. Michał Sikorski

Laudum ziemian sanockich na popisie i regestr szlachty.

IMć p. Seweryn Sikorski, IMć p. Michał Sikorski.Spis oblat zawartych w aktach grodu i ziemstwa lwowskiego

W Żółkwi, 30 Września 1731 r. - Sikorski Tadeusz Józef

Jakób Ludwik, królewicz, dozwala Józefowi Tadeuszowi Sikorskiemu wykupić za 4000 złtp. wieś Krechów od Teszkowskiego.Lauda sejmiku generalnego wiszeńskiego 1572-1733

Wisznia, 20 marca 1733 r. - Remian Sikorski

Konfederacya województwa ruskiego

Remian SikorskiLauda sejmikowe halickie 1696-1772

Halicz, 23 lipca 1764 - Mikołaj Sikorski

Manifest szlachty halickiej przeciwko uchwałom sejmu konwokacyjnego.

Mikołaj Sikorski.

Halicz, 23 lipca 1764 (tego dnia co powyżej) - Andrzej Sikorski, Antoni Sikorski, Mikołaj Sikorski

Konfederacya ziemian halickich.

Andrzej Sikorski, Antoni Sikorski, Mikołaj Sikorski.Sekretarz królewski

1766 - Sikorski Antonius

Sikorski Antonius, S. Reg. Majest. et sigilli Regni secretar.Lauda sejmikowe halickie 1696-1772

Halicz, 12 czerwca 1767 - Mikołaj Sikorski

Manifestacya szlachty halickiej z przystąpieniem do konfederacyi tejże ziemi.

Mikołaj Sikorski

Winnica, 17 maja 1768 - Stanislaus Sikorski

Manifestacya marszałka konfederacyi ziemi halickiej.

[Actum] in castro Laticzoviensi Sabbato post Dominicam Exaudi proxima a.D. 1768. Ad officium et acta praesentia capitanealia Laticzoviensia personaliter veniens generous Stanislaus Sikorski obtulit officio praesenti et ad acticandum porrexit extractum autenticum manifestationis de actu et data eius die 17 Maii anno praesenti in castro Vinnicensi per illustrem magnificum Potocki, mareschalcum confoederationis terrae Haliciensis factum, ex iisdem actis authentice depromptum tenoris sequentis: Wypis z ksiąg grodzkich winnickich województwa bracławskiego roku 1768 miesiąca maja 17 dnia. Przed urzędem i aktami niniejszemi grodzkiemi winnickiemi i przedemną Janem Jedleckim, instygatorem i namiestnikiem burgrabstwa grodzkim winnickim stawiwszy się osobiście JW. Maryan z Potoka Potocki, marszałek konfederacyi ziem halickiej, ten solenny zanosi manifest.Dodatki

Herbarz polski Kaspra Niesieckiego

Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J. powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych

Sikorski herbu Lis, w województwie Sendomierskiem. Sebastyan Sikorski miał za sobą Annę Ryszczewską, syna z nią Gabryela.

Antoni Sikorski sekretarz pieczęci większej, nobilitowany praeciso Scartabellatu w r. 1767.
- Antoni Sikorski w ziemi Przemyskiem pojął Otocką.

Akt nobilitacji

Józef Sikorski herbu Lis (nob. 1775 r.) - nobilitacja ta była opisana w tym samym zbiorze dokumentów co nobilitacja Mikołaja Sikorskiego herbu Kopaszyna (nob. 1775 / 6 sierpnia 1784 - patrz wyżej), właściciela wsi Sikorzyn koło Krobi i Gostynia.

Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej

Opublikowana przez W Drukarni Instytutu Stauropigiańskiego, pod zarządem M. Dzikowskiego, 1857

Sikorski z Sikorzyc Jakób (Jakub) Pius dw.im. - Członek stanów - Przem. Sąd grodzki r. 1782
- Sikorski z Sikorzyc Józef Kalasanty Erazm dw. im., syn Jakóba (Jakuba) Piusa - Członek stanów - Wydział Stanów r. 1827
- Sikorski z Sikorzyc Piotr Celestyn Filip Nereusz dw. im., syn Jakóba (Jakuba) Piusa - Wydział Stanów r. 1830

Sikorski h. Mzura Jan, Tomasz i Wojciech - Sanoc. Sąd ziemski r. 1782
Sikorski h. Mzura Andrzej - Sanoc. Sąd ziemski r. 1782

Sikorski Wiktor i Ignacy - Wiktor, Komornik graniczny lwowski; Ignacy, Rejent stężycki

Sikorski Wincenty - Ośw. Sąd grodzki r.1782
Sikorski Kazimierz - Lwow. Sąd ziemski r. 1782
Sikorski Józef - Ośw. Sąd grodzki r.1782

Sikorski Dumicz h. Lis Michał - wydział Stanów r. 1790

Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa

Wydawca: Samuel Orgelbrand, Warszawa 1851

syn tegoż - syn tegoż, co i poprzednio wymieniona osoba

Sikorski h. lis
Michał Franciszek, syn Stanisława 911
Seweryn Stanisław, s. Józefa 912
Ludwik Franciszek, s. tegoż 913
Stanisław Romuald, s. tegoż 914
Michał Franciszek, s. Kazimierza 1058

Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861

Ludwik Franciszek (2im),
Seweryn Stanisław (2im)
i Stanisław Romuald (2im) (s-owie Józefa i Franciszki Ciesielskiej) leg. 1842.

Michał Franciszek (s. Kazimierza) leg. 1843.

Michał Franciszek ur. ok. 1781, zm. Kamion, pow. sochaczewski 23 XII 1844 (x. Stanisława i Salomei Skórzewskiej), pisarz magazynu solnego we wsi Kamion leg. 1842:
1. pierwsza żona - Margaryta [nazwisko panieńskiego nie podano], zm. Piekary, pow. łęczycki 08 V 1805 oraz
2. druga żona - (ślub we wsi Bąków Górny, pow. orłowski 20 V 1820) Marianna Józefa Marcjanna Gamrath ur. ok. 1798 (c. Józefa, dz. d. Goliszew i Marianny Smorągiewicz).
Synowie z drugiego małżeństwa:
1. Karol Michał ur. Kamion, pow. sochaczewski 02 X 1828;
2. Władysław ur. Kamion 25 XII 1831.