Menu


Sikorskich Republika PlRodzina Andrzeja Sikorskiego

Zobacz także:
Sikorscy regionami - rodziny z różnych części świata.

Napisał do mnie Andrzej Sikorski: "Mój Pradziadek Leon wywodził się z licznej rodziny, która miała majątki pod Warszawą. Jednak po upadku Powstania Styczniowego zostali oni wydziedziczeni. Wtedy to z powodu mniejszych prześladowań w ówczesnej Galicji, pradziadek zabrał dzieci wraz z małżonką i osiedlili się na kresach."


Dzięki Andrzejowi po raz pierwszy mogłem zobaczyć dyplom z 1919 r. nadawany przez generała Tadeusza Rozwadowskiego za obronę Lwowa (Thank You Andrew!).

Pradziadkowie Andrzeja - Leon Sikorski i Teofila Sikorska z domu PierackaDziadek Mieczyslaw SikorskiRodzeństwo dziadkaTeofila Sikorska, Maria Sikorska (siostry Mieczysława; nauczycielki), Edward Sikorski, a także Franciszek Sikorski (brat Mieczysława)

Na zdjęciach wyraźnie widać napisy: Adelaff - Lwów, Pasaż Mikolascha, a także Buxdorf - Brody.
Brody - wcześniej Lubicz, obecnie miasto w zachodniej Ukrainie w obwodzie lwowskim nad Suchowólką
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brody_%28Ukraina%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Brody


W spisie nauczycieli z 1924 roku wyszczególnione są dwie kobiety - Maria (z Krzemieńca) i Jadwiga Sikorskie. Jak podaje Andrzej Sikorski, są to siostry jego dziadka Mieczysława, mające ten sam zawód i pasję życiową co Mama Andrzeja, mieszkająca w Zakopanem.
Maria Sikorska jest tą samą Marią, którą możemy zobaczyć na zdjęciu powyżej. Dostała się ona na Podhale i zaraz po wojnie organizowała szkolnictwo w tym rejonie. Między innymi założyła szkołę powszechną na Stasikówce, Nowe Bystre, Ząb, gdzie do dzisiaj jest w pamięci ludzi. Ciągle była jednak prześladowana przez ówczesne rządy komunistycze. Zmarła w Zakopanem w wieku 97 lat jako panna.
Jadwiga z kolei po mężu miała nazwisko Lewandowska i zmarła we Wrocławiu. Jej synowie to Adam Lewandowski (długi czas pierwszy skrzypek filharmonii wrocławskiej) oraz ś.p. Prof. Lesław Lewandowski (dziekan Akademii Rolniczej we Wroclawiu).
Wśród dalszej części rodzeństwa dziadka Andrzeja jest jeszcze Walerian Sikorski, który łącznie z Prof. Piaseckim był współzałożycielem Katedry Higieny Szkolnej Wychowania Fizycznego przy Uniwersytecie Poznańskim. Można o tym przeczytać na stronie Akadamii Wychowania Fizycznego w Poznaniu:
http://www.awf.poznan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=679.
Po wkroczeniu wojsk rosyjskich Walerian został aresztowany i zamordowany w jednym z podobozów Katynia (1940 r.).
Rodzeństwo było jednak dużo liczniejsze. Na zdjęciu możemy zobaczyć już tylko Franciszka Sikorskiego (handlowca) lecz ponad wymienione osoby, łącznie było jeszcze aż Ośmioro braci i sióśtr.

Pradziadek Andrzeja - Leon - również wywodził się z licznej rodziny, która miała majątki pod Warszawą. Jednak po upadku Powstania Styczniowego członkowie rodziny zostali wydziedziczeni, a pradziadek zabrał dzieci i małżonkę aby osiedlić się na kresach, ponieważ w ówczesnej Galicji były mniejsze prześladowania.

Na zakończenie podam jeszcze informacje na temat miasta, w którym Maria Sikorska była nauczycielką:

Krzemieniec, Krzemieniec Podolski, Krzemieniec Wołyński (łac. Cremenecia), miasto w zachodniej części Ukrainy, na granicy Wołynia i Podola, w obwodzie tarnopolskim.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzemieniec_%28miasto%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Kremenets

Wszystkie te informacje o licznym rodzeństwie w dwóch pokoleniach rodziny Andrzeja, wraz wymienionymi miejscami zamieszkania (szczególnie na Kresach), mogą być dla wielu cenną informacją genealogiczną.

Być może znajdzie się tutaj także ktoś z bliskiej rodziny z Wrocławia (potomkowie Czesława Sikorskiego, Wiesławy z domu Sikorskiej, Lesława Lewandowskiego, Adama Lewandowskiego), Zielonej Gory, Poznania (z Sikorskich, Tomaszewskich, Gidaszewskich), z Gdańska (Baranowskich), lub z Łodzi (z Grodzińskich). Prosimy o kontakt.