Menu


Sikorskich Republika PlSikory - spis szlachty ziemi bielskiej

Pozostałe strony w temacie:
Sikory
Spis szlachty z rodu Sikorskich z ziemi drohickiej
Nereśla-Sikory - gmina Mońki
Sikorscy z Podlasia - historia rodu
Gniazda rodowe Sikorskich - mapa
Spis miejscowości z sikorką w nazwie
Miejsca geograficzne z sikorką w nazwie - XIX/XX w.
"Dobra Sikory w ziemi bielskiej leża i są te: Sikory Pawłowięta albo Pawłowiata stare,
Sikory Bartkowięta albo Barthossowiata, Sikory Tomkowięta albo Tomkowiata, Sikory Piotrowięta albo Piotrowiata,
Sikory Wojciechowięta albo Wojciechowiata, Sikory Janowięta, Janowiata albo Janowizna, Sikory Bartki albo Bartyczki,
Sikory Jachile albo Jachule, Sikory Jakuski albo Jakuszki, Sikory Kupnina, Sikory Łoziowizna, któreto dobra od imion swoje
nazwiska wzięły, o czem niżej napisze się."

1421-1524

Data
dokumentu
Szlachcic Pokrewieństwo Ziemia
1421 Stanisław Sikora    
1434 Włost Sikora    
1445 Bartłomiej   dziedzic z Sikor
1446 Mikołaj   Sikory
1447 Bartłomiej   Sikory
1447 Krystian   Sikory
1448 Włost   Sikory
1448 Bartłomiej syn Włosta z Sikor  
1456 Mikołaj Sikora    
1478 Mikołaj syn Macieja z Sikor  
1489 Paweł syn Mikołaja z Sikor  
1489 Bartłomiej syn Mikołaja z Sikor  
1489 Tomasz syn Mikołaja z Sikor  
1489 Piotr syn Mikołaja z Sikor  
1489 Albert (wg. Kapicy)
albo Wojciech czyli Adalbert
(wg. Piekosińskiego)
syn Mikołaja z Sikor  
1499 Jan syn Mikołaja z Sikor  
1505 Bartłomiej syn Mikołaja z Sikor  
1508 Paweł   z Sikor
1510 Paweł   z Sikor
1524 Jan syn Jakuba z Sikor  

1528

"Mikołaj po Macieju z Sikor Sikora czyli Sikorski dobra Sikory w ziemi bielskiej, a powiecie brańskim leżące całkowicie dziedziczył, któreto dobra od synów tegoż Mikołaja swoje nazwiska wzięły jako to: od Pawła Sikory Pawłowięta, od Barłomieja Sikory Bartkowięta i Bartyczki, od Tomasza Sikory Tomkowięta, od Piotra Sikory Piotrowięta, od Wojciecha Sikory Wojciechowięta, a od Jana Sikory Janowięta."

Data
dokumentu
Szlachcic Pokrewieństwo Ziemia
1528 Trojan syn Tomasza Sikory Tomkowięta
1528 Marcin syn Tomasza Sikory Tomkowięta
1528 Aleksy syn Tomasza Sikory Tomkowięta
1528 Jakub syn Pawła Sikory Pawłowięta
1528 Stanisław syn Pawła Sikory Pawłowięta
1528 Jan syn Pawła Sikory Pawłowięta
1528 Marcin syn Pawła Sikory Pawłowięta
1528 Bartosz syn Jakuba Sikory Jakuszki
1528 Jan syn Jakuba Sikory Jakuszki
1528 Wojciech syn Mikołaja Sikory Mikołajowięta
1528 Stanisław syn Wojciecha Sikory Mikołajowięta
1528 Stara wdowa po Piotrze   Sikory Piotrowięta
1528 Mikołaj syn Piotra Sikory Piotrowięta
1528 Grzegorz syn Piotra Sikory Piotrowięta
1528 Stanisław syn Piotra Sikory Piotrowięta
1528 Marcin syn Barłomieja Sikory Bartkowięta
1528 Łukasz syn Barłomieja Sikory Bartkowięta
1528 Wdowa po Piotrze   Sikory Bartkowięta

1544-1554

Data
dokumentu
Szlachcic Pokrewieństwo Ziemia
1544 Aleksy syn Tomasza Sikory
1544 Albert syn Piotra Sikory
1545 Albert syn Marcina Sikory Tomkowięta
1545 Kalikst syn Piotra Sikory Tomkowięta
1545 Jan syn Jakuba Sikory Pawłowięta
1546 Serafin syn Trojana z Sikor  
1546 Hieronim syn Trojana  
1547 Mikołaj syn Bartłomieja z Sikor  
1554 Piotr syn Stanisława z Sikor  
1554 Mikołaj syn Piotra z Sikor  

1562

Data
dokumentu
Szlachcic Pokrewieństwo Ziemia
1562 Jan Sikora   Sikory, dziś Gębałka (w XIX w. Gębałówka)

Sikory, dziś Gębałka (w XIX w. Gębałówka), woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski, gmina Pozezdrze.

9 maja 1562 roku Jan Pusz, starosta węgorzewski, sprzedał Janowi Sikorze za 160 grzywien cztery włóki sołeckie, powierzając mu założenie wsi czynszowej na 40 włókach między Krzywińskiemi, Piłakami i Kutami. Osiedleńcy mieli prawo korzystać z ośmiu lat wolnizny. Wieś początkowo nazywała się Sikory, ale później od jednego mieszkańca przyjęła nazwę Gębałki albo Gębałówki, w niemieckich dokumentach zaś - Gembalkofken lub Gembalken. Potomkowie tego osiedleńca, Gębalowie (Gemballa), mieszkali tu do 1920 roku. Była to wieś królewska. Według spisu z 1858 roku posiadała tylko 16 włók i miała 146 mieszkańców. W roku 1939 mieszkało tu 139 osób. Szkoła powstała w 1861 roku, w 1935 roku zatrudniała jednego nauczyciela, który uczył 29 dzieci.

pierwsza połowa XVI w. i 1565

Data
dokumentu
Szlachcic Pokrewieństwo Ziemia
pierwsza
połowa
XVI w.
Stanisław Sikora   Nereśla Sikory
pierwsza
połowa
XVI w.
Jan Iwachno   Nereśla Sikory
1565 Mikołaj syn Jana Nereśla Sikory

Jan Iwachno, w pierwszej połowie XVI w. faktor Radziwiłłów w Bielsku, za zgodą Mikołaja Mikołajewicza Radziwiłła nabył od Stanisława Sikory vel Sikorskiego należącą do niego część Sikor.

Według popisu pospolitego ruszenia ziemi bielskiej z 1565 r. do rejestru konno, w kaftanie i z oszczepem zgłosił się Mikołaj Janowicz z Sikor.

1569

Data
dokumentu
Szlachcic Pokrewieństwo Ziemia
1569 Sikorski Wojsław (Voislaus) syn Mikołaja dzierżawca ob. Kropiwnica
1569 Mikołaj syn Jana Sikory par. goniądzka
(Nereśla Sikory)
1569 Piotr syn Jana Sikory par. goniądzka
(Nereśla Sikory)
1569 Bartłomiej syn Marcina Sikory par. kobylińska
1569 Bartłomiej i Wojciech
chłopcy małoletni
  Sikory par. kobylińska
1569 Wojciech syn Łukasza Sikory par. kobylińska
1569 dzierżawca Michał syn Mojżesza
z Zalesia-Łabęckiego
Sikory par. kobylińska
1569 Sebastian syn Jana Dworak
opiekun chłopców
Bartłomieja i Wojeciecha
Sikory par. kobylińska

1580

Data
dokumentu
Szlachcic Pokrewieństwo Ziemia
1580 Adam Sikorski syn Piotra
z Bartyczek i Pawłowięt
Sikory Piotrowięta i Bartkowięta
1580 ... od synowca Stanisława Sikory Piotrowięta i Bartkowięta
1580 Jakub syn Serafina z Bartkowiąt Sikory Bartkowięta
1580 Bartosz syn Stanisława Sikory Piotrowięta lub Bartkowięta
1580 Rafał syn Łukasza Sikory Piotrowięta lub Bartkowięta
1580 Jakub syn Wojciecha Sikory Piotrowięta lub Bartkowięta
1580 Paweł syn Jakuba Sikora Sikory Pawłowięta
1580 Tomasz syn Jana Sikora Sikory Pawłowięta
1580 Serafin Sikora   Sikory Tomkowięta
1580 Mikołaj syn Wawrzyńca Zaleski Sikora Sikory Janowięta
Zalesie Łabędzkie
1580 Rafal syn Łukasza Sikory Wojciechowięta
1580 Rafał syn Łukasza Sikorskiego Sikory Bartyczki
1580 Wojciech syn Marcina Sikory Sikory Bartyczki
1580 ... Od Stanisława Pogorzelskiego Sikory Bartyczki
1580 Wojsław syn Mikołaja
ze wsi Sikory Piotrowięta
Sikory Piotrowięta
1580 ... potomkowie Jerzego z Makowa Sikory Piotrowięta

1581

Data
dokumentu
Szlachcic Pokrewieństwo Ziemia
1581 Wojciech syn Marcina Sikory Bartyczki
1581 Bartosz syn Stanisława Sikory Bartkowięta
1581 Jakub
używa sygnetu
z herbem Ślepowron
syn Wojciecha Sikory Bartkowięta
1581 Paweł
używa sygnetu Gierałtowego
z herbem Roch
syn Jakuba Sikory Pawłowięta
1581 Tomasz syn Jana Sikory Pawłowięta
1581 Rafał syn Łukasza Sikory Piotrowięta
1581 Sikorski Adam
dziedzic działu w Sikorach
Piotrowiętach i Bartkowiętach,
używa sygnetu z literami I S
oraz herbem Pobóg odmienny
syn Piotra Sikory Piotrowięta
i Bartkowięta
1581 Rafał
herbu Ślepowron odmienny w tem,
że ślepowron siedzi tylko na połukrzyżu
syn Łukasza Sikorskiego Sikory Wojciechowięta
1581 Sikora Serafin
dziedzic wsi Sikory Tomkowięta
(par. Saraska), współdziedzic wsi
Sikory - Janowięta (par. Saraska),
herbu Ślepowron odmienny w tem,
że ślepowron siedzi tylko na połukrzyżu
  Sikory Tomkowięta i Janowięta
1581 Mikołaj Waśkiewicz
dziedzic wsi Sikory - Niereśla
(par. Goniądzka) używa sygnetu
Gierałtowego z herbem Roch
  Nereśla Sikory
1581 Wołowicz Józef
wojewodzic smoleński,
starosta daugiewski i przełajski,
dziedzic wsi Kamionka - Grabówka
i Sikory (par. Goniądzka),
używa sygnetu Gierałtowego
z herbem Roch
  Nereśla Sikory
1581 Zaleski Mikołaj
dziedzic działu wsi Zalesie łabędzkie
(par. Saraska), herbu Ślepowron
odmienny w ten sposób, że
Ślepowron siedzi tylko na połu krzyżu;
jest on też współdziedzicem
wsi Sikory - Janowięta (par. Saraska)
syn Wawrzyńca Sikory Janowięta
1581 Katarzyna córka Alberta Sikory  
1581 Adam
herbu Sławęcin (Puchała),
w roku 1581 opłaca
pobór ze wsi Sikory,
woj. podlaskie,
ziemia bielska
syn Piotra Sikory

Komentarz do wsi Nereśla-Sikory:

W danych z 1581 roku możemy wyraźnie zauważyć występowanie w Sikorach dziedziców z różnych rodów szlacheckich - widzimy m.in Mikołaja Waśkiewicza i Józefa Wołowicza we wsi Nereśla Sikory.

Należący do Waśkiewiczów dział ziemi w Sikorach to z pewnością dzisiejsza wieś Waśki położona niedaleko Sikor po drugiej stronie rzeki Nereśli. Natomiast Józef Wołowicz musiał być właścicielem największego obszaru ziemi w Sikorach.

Widzimy tutaj także Mikołaja Zaleskiego herbu Ślepowron. Gniazdem rodowym Zaleskich herbu Ślepowron jest wieś Zalesie, położona na południowym Podlasiu, na terenie parafii Przesmyki, opodal wsi Kukawki.

Na liście zamieściłem także Adama herbu Sławęcin (Puchała). Nie jestem jednak w stanie stwierdzić z których Sikor pochodził. Wymieniony on jest w spisie "Nieznana szlachta polska i jej herby" autorstwa Wiktora Wittyga jako osoba, która opłaca pobór ze wsi Sikory w województwie podlaskim, w ziemi bielskiej.
Analizując rody szlacheckie na Podlasiu (http://www.szlachta.org/szlachta_podlaska.htm) odnajduję tylko dwa w ziemi bielskiej, które używał herbu Puchała czyli Sławęcin - Puchłowscy - ziemia bielska, parafia Rusków, zaścianek Puchły oraz Mystkowscy - ziemia bielska, parafia Dąbrówka, zaścianek Mystki Rzym. Ponadto w ziemi drohickiej występuje ród Puchalskich - parafia Dołobów, zaścianki Puchały: Stare, Nowe. Być może ktoś z tych rodów nabył ziemię w jednej z wsi Sikory.

Warto wyjaśnić jeszcze skąd pochodzi określenie "Sygnet Gierałtowy herbu Roch". Otóż w spisie z 1581 roku odnajdujemy dwie osoby, które rzucają trochę światła na tę sprawę:
Gierałta albo Gierałtowskiego Jakuba, dziedzica wsi Gierałty nowe (par. Dąbrowska), herbu Roch
oraz Gierałta Marcina, brata Jakuba, dziedzica wsi Senbory - Włodki (par. Jabłonia), herbu Roch.
Sygnet Gierałtowy herbu Roch jest sygnetem z rodu Gierałta (niestety nie mam informacji czy był on uproszony czy dana osoba pochodziła z tego rodu).

1597-1606

Data
dokumentu
Szlachcic Pokrewieństwo Ziemia
1597 Jan
dziedzic wsi Sikory Piotrowięta
i Milewa
syn Alberta Sikorskiego Sikory Piotrowięta i Milewo
1606 Jakub syn Hieronima Sikorskiego
ze wsi Sikory Tomkowięta
Sikory Tomkowięta

1635, 1676 i koniec XVIII wieku

Data
dokumentu
Szlachcic Pokrewieństwo Ziemia
1635 Stefan Wojno   Nereśla Sikory
1676 Rodzina Tołczyk (w rejestrach Tholczyk)   Nereśla Sikory
1676 Wawrzyniec Tholczyk   Nereśla Sikory
1676 Piotr Tholczyk   Nereśla Sikory
koniec
XVIII
wieku
Kazimierz Świerzbiński   Nereśla Sikory

W rejestrze pogłównego z 1635 roku jako największy właściciel występuje Stefan Wojno, który opłacał podatek od 4 poddanych i młyna w Sikorach. W rejestrze są tez wymienieni inni właściciele, posiadający po 1 poddanym.

W 1676 roku w Sikorach występuje aż 10 właścicieli. Dwóch z nich posiada znacznie większe gospodarstwa od pozostałych. Największe gospodarstwo posiadała rodzina Tołczyków. Rejestr pogłównego wymienia: szl. Wawrzyniec Tholczyk z żoną et plebeja 8 osób, szl. Piotr Tholczyk z żoną, brat i parobek poddanych 3 z żonami.

W końcu XVIII wieku majątek znalazł się w rękach rodziny Świerzbińskich. Do majątku należało 13 gospodarstw chłopskich z 67 osobami. Majątek Kazimierza Świerzbińskiego oprócz dworu stanowiło 11,7 włók ziemi.

http://inter.home.pl/studniarek/mon_sik.html

1638-1737

1638 Elżbieta córka Felicjana Sikorskiego  
1643 Marianna Sikorska    
1650 Andrzej Sikorski dziedzic działu Milewo   Milewo
1650 Michał Sikorski
dziedzic działu Milewo żółtki
  Milewo żółtki
1650 Michał Sikorski
dziedzic działu Milewo Chołtek
  Milewo Chołtki
1653 Dorota córka Tomasza Sikorskiego
ze wsi Sikory Piotrowięta
Sikory Piotrowięta
1674 Wawrzyniec (Laurentii) syn Jana Sikorskiego  
1685 Tomasz Sikorski
pleban parafii Kobylin
   
1695 Jerzy syn Jakuba Sikorskiego ze wsi
Sikory Tomkowięta
Sikory Tomkowięta
1712 Albert syn Marcina Sikorskiego ze wsi
Sikory Tomkowięta
Sikory Tomkowięta
1719 Jan Sikorski    
1726 Jakub syn Alberta Sikorskiego  
1736 Szymon
dziedzic wsi
Sikory Tomkowięta
  Sikory Tomkowięta
1737 Jakub syn Macieja Sikorskiego
ze wsi Nieciece
 

1836-1861

Data
dokumentu
Szlachcic Pokrewieństwo Ziemia
1854 Hieronim Piotr prawnuk Andrzeja Sikorskiego,
dz. d. Milewo w r. 1650
 
1854 Juliusz Zygmunt prawnuk Andrzeja Sikorskiego,
dz. d. Milewo w r. 1650
 
1854 Władysław Józef prawnuk Andrzeja Sikorskiego,
dz. d. Milewo w r. 1650
 
1851 Józef syn Jakuba, pochodzący
od Michała, dz. d. Milewo Żółtki,
(woj. augustowskie) w r. 1650
 
1851 Wincenty syn Tomasza, pochodzący
od Michała, dz. d. Milewo Żółtki,
(woj. augustowskie) w r. 1650
 
1849 Daniel syn Dominika,
prawnuk Michała,
dz. d. Milewo Chołtek
w r. 1650
 
1849 Franciszek syn Dominika,
prawnuk Michała,
dz. d. Milewo Chołtek
w r. 1650
 
1849 Józef syn Dominika,
prawnuk Michała,
dz. d. Milewo Chołtek
w r. 1650
 
1852 Jan Stanisław Sikorski
ożeniony z Marianną Zalewską
Pochodził od Sikorskich
Sikor Pawłowiąt
22 marca 1852 r.
mieszkali w Tykocinie
w Guberni Augustowskiej
1852 Stanisław Rafał syn Jana Stanisława Sikorskiego
i Marianny Zalewskiej
 
1852 Franciszek Sikorski Pochodził od Sikorskich
Sikor Pawłowiąt
Ciechanowiec
1854 Otto Adam potomek w 3-cim pokoleniu
Szymona dz. wsi
Sikory Tomkowięta
w r. 1736
 
1855 Mateusz syn Jana, płóciennika
i Katarzyny Radziszewskiej,
potomek w 5-tym pokoleniu
Szymona dz. wsi
Sikory Tomkowięta w r. 1736
 
1857 Szymon
ur. w Krotoszynie, w Prusach ok. 1816,
majster szewski,
ślub w W-wie 16 VII 1843
z Józefą Dębowską ur. w Pułtusku,
pow. pułtuski ok. 1819
(c. Onufrego, u. i Zuzanny Sawickiej)
syn Jana, płóciennika
i Katarzyny Radziszewskiej,
potomek w 5-tym pokoleniu
Szymona dz. wsi
Sikory Tomkowięta w r. 1736
 
1857 Walery Mateusz ur. w W-wie 18 XII 1849 syn Szymona i Józefy Dębowskiej  
1857 Otton Adam syn Szymona i Józefy Dębowskiej  Teksty źródłowe:

1421-1524


1421, in Actis terrestribus Łomzensibus. Stanislaus Sikora scribit se. (Wpisany jest Stanisław Sikora.)
1434, ibidem. Wlost Sikora scribit se. (Tamże (w źródle powyżej) wpisany jest Włost Sikora.)
1445, ibidem. Bartholomaeus haeres de Sikory scribit se.
1446, in Actis terrestribos Zambroviensibus. Nicolaus de Sikory scribit se.
1447, ibidem. Bartholomaeus de Sikory et Cristinus de Sikory scribunt se.
1448, ibidem. Wlost de Sikory, Bartholomaeo filio suo summam inscribit.
1452, ibidem Bartholomaeus Sikora scribit se.
1456, ibidem. Nicolaus Sikora scribit se.
1465, in Actis terrestribus Łomzensibus. Cristinus Sikora scribit se.
1478, in Actis terrestribus Łomzensibus. Nicolaus filius Mathiae de Sikory scribit se.
1485, ibidem. Nicolaus de Sikory scribit se.
1489, ibidem. Nicolaus cum filiis suis, videlicet Paulo, Bartholomaeo, Thoma, Petro et Alberto de Sikory, bona sua haereditaria Sikory in districtu Branscensi jacentia exprimendo, transactionem fecit.
1499, ibidem. Joannes filius Nicolai de Sikory scribit se.

Mikołaj po Macieju z Sikor Sikora czyli Sikorski dobra Sikory w ziemi bielskiej, a powiecie brańskim leżące całkowicie dziedziczył, któreto dobra od synów tegoż Mikołaja swoje nazwiska wzięły jako to: od Pawła Sikory Pawłowięta, od Barłomieja Sikory Bartkowięta i Bartyczki, od Tomasza Sikory Tomkowięta, od Piotra Sikory Piotrowięta, od Wojciecha Sikory Wojciechowięta, a od Jana Sikory Janowięta.

1505, in Actis terrestribus Łomzensibus. Bartholomaeus filius Nicolai de Sikory scribit se.
1508, in Actis terrestribus Zambroviensibus. Paulus de Sikory scribit se.
1510, ibidem. Paulus de Sikory scribit se.
1524, ibide. Joannes filius olim Jacobi de Sikory ex Magno Ducatu Lithvaniae scribit se.

1528

Popis wojenny ziemian wdztwa podlas.,

mocą uchwały sejmu Wileńskiego.
1528.
Metr. Lit. XXI.
(w odpis. Narusz. ks. 204).

Terra Bielscen.

Zemla Belskaia

Parafeia Kobilińskaia.

Seło Sikory Tomkowiata zemiane.

Troian Tomkowicz
Martin Tomkowicz
Olekszi Tomkowicz
Z tych koń

Seło Sikory Pawłowiata zemiane.

Jakub Pawłowicz
Stanisław Pawłowicz
Jan Pawłowicz
Martin Pawłowicz
Z tych koń

Seło Sikory Jakuszkowiata zemiane.

Bartosz Jakubowicz
Brat ieho Jan

Seło Sikory Mikołajewiata zemiane.

Woytech Mikołajewicz
Stanisław Woytechowicz


Seło Sikory Petrowata zemianie.

Petrowaia staraia wdowa
Mikołay Petrowicz
Hryhor Petrowicz
Stanisław Petrowicz
Z tych wsich 3 koni.

Seło Sikory Bartkowiata zemiane.

Martin Bartkowicz
Brat ieho Łukasz
Petrowaia wdowa
Z tych koń.

1544-1554

Województwo podlaskie na ów czas do Litwy należało.

1544, in Actis terrestribus Surasensibus. Alexius filius olim Thomae, et Albertus filius olim Petri de Sikory scribunt se.
1545, in Actis terrestribus Surasensibus. Albertus filius olim Martini, et Calixtus filius olim Petri de Sikory Tomkowięta scribunt se.
1545, ibidem. Joannes filius olim Jacobi de Sikory Pawłowięta scribit se.
1546, ibidem. Seraphinus et Hieronimus filii olim Troiani de Sikory scribunt se.
1547, ibidem. Nicolaus filius olim Bartholomaei de Sikory scribit se.
1554, ibidem. Petrus filius olim Stanislai de Sikory, Nicolao filio olim Petri de Sikory, patruo suo transactionem fecit.

1569

Sikorski Wojsław (Voislaus) s. Mikołaja dzierżawca ob. Kropiwnica

Sikory (Sikori) w., z. bielska par. goniądzka:

Mikołaj s. Jana, Piotr s. Jana

Sikory (Sikori) w., z. bielska par. kobylińska:

Bartłomiej s. Marcina,
Bartłomiej i Wojciech chłopcy małoletni,
Wojciech s. Łukasza;
dzierżawca Michał s. Mojżesza z Zalesia-Łabęckiego.
Sebastjan s. Jana Dworak opiekun chłopców Bartłomieja i Wojeciecha.

1580

3. Powiat Bielski

Regestr poborowy anni 80, w województwie podlaskiem, powiatu bielskiego, sprawiony przez mię
Bieniasza Jałbrzika Wysseńskiego. poborcę (Ks. 47, s. 567).
A czopowego pan Michał Niewierowski w tym roku arendował, które za rozkazaniem króla jegomci puszczone mu było. Także i pogłowczyzną żydowie arendowali.

Parochia Kobylenska

Sikory Piotrowiętha z Barthkowięty,

śl. Adam Sikorski ol. Piotra z Barthiczk i Pawłoic, z 2 wł. śl.
Item tenże od synowca Stanisława, z wł. 1 i morg. 12 śl.
Item śl. Jakób ol. Serafina z Bartkowiąt, z 1 wł. i z morg. 3 śl.
Śl. Bartosz ol. Stanisława, z 2 1/2 wł. śl. i z morg. 7 1/2.
Śl. Raphał ol. Łukasza, z 20 morg. śl.
Śl. Jakób ol. Wojciecha, z 2 1/2 wł. śl.
Summa: wł. śl. 10, morg. 12 1/2.

Sikory Pawłowiętha,

śl. Paweł ol. Jakóba Sikora, z 25 morg. śl.
Śl. Tomasz ol. Jana Sikora, z 20 morg. śl.
Summa: wł. śl. 2 1/2.

Sikory Thomkowiętha,

śl. Seraphin Sikora, miernik, z 4 wł. śl., z 10 morg. śl.

Sikori Janowiętha,

śl. Mikołaj ol. Wawrzyńca Zaleski Sikora, z 4 wł. ślach.

Zalesie Łabęczkie,

śl. Mikołaj ol. Wawrzyńca Zaleski, z 10 wł. śl.

Sikori Woythkowiętha,

śl. Raphal ol. Łukasza, z 4 1/4 wł. śl.

Sikori Barthyczki,
śl. Raphał ol. Łukasza Sikorski, imieniem śl. Wojciecha ol. Marcina Sikori, z 2 wł. śl.
Od Stanisława Pogorzelskiego, z morg. 4 1/2.1580, ibidem. Woyslaus filius olim Nicolai de Sikory Piotrowięta, Annae sorori suae germanae, post olim Georgium de Makowo consorti viduae summam inscribit.

1581


624. z Sikorów - Barczycki (par. Saraska) Wojciech Marcinowicz dziedzic.
625. z Sikorów - Bartkowląt (par. Kobyleńska) Bartosz Stanisławowicz, dziedzic działu.
626. z Sikorów - Bartkowiąt (par. Kobyleńska) Jakub Wojciechowicz, dziedzic działu, używa sygnetu z herbem Ślepowron, lecz litery na sygnecie są zatarte.
627. z Sikorów - Pawłowiąt (par. Saraska) Paweł Jakubowicz, dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
628. z Sikorów - Pawłowięt (par. Saraska) Tomasz Janowicz, dziedzic działu.
629. z Sikorów - Piotrowięt (par. Saraska) Rafał Łukaszowicz, dziedzic działu.
630. z Sikorów - Wojtowiat (par. Saraska) Rafał Łukaszowicz Sikorski, dziedzic, herbu Ślepowron odmienny w tem, że ślepowron siedzi tylko na połukrzyżu.
631. Sikora Serafin, dziedzic wsi Sikory Tomkowięta (par. Saraska), współdziedzic wsi Sikory - Janowięta (par. Saraska), herbu Ślepowron odmienny w tem, że ślepowron siedzi tylko na połukrzyżu.
632. Sikorski Adam Piotrowicz, dziedzic działu w Sikorach - Piotrowiętach - Bartkowiętach (par. Kobyleńska), używa sygnetu z literami I S oraz herbem Pobóg odmienny, jak powyżej pod Nr 423 (423. Łupieński Zygmunt, dziedzic działu w Łupience Starej (par. Płońska), używa sygnetu z literami PS (Piotr Seronos, dziedzic wsi Seronoski (parafia saraska), używa herbu Poboga odmiennego) i herbem Pobóg odmiennym (fig. 18)).

Ponadto:

468. z Niereśli (par. Goniądzka) Mikołaj, dziedzic wsi Sikory - Niereśla (par. Goniądzka) używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
812. Wołowicz Józef, wojewodzic smoleński, starosta daugiewski i przełajski, dziedzic wsi Kamionka - Grabówka i Sikory (par. Goniądzka), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
849. Zaleski Mikołaj Wawrzyńcewicz, dziedzic działu wsi Zalesie łabędzkie (par. Saraska), herbu Ślepowron odmienny w ten sposób, że Ślepowron siedzi tylko na połu krzyżu; jest on też współdziedzicem wsi Sikory - Janowięta (par. Saraska).

W celu wyjaśnienia określenia "sygnet Gierałtowy z herbem Roch" dodam, że:

185. Gierałt albo Gierałtowski Jakub, dziedzic wsi Gierałty nowe (par. Dąbrowska), herbu Roch.
186. Gierałt Marcin, brat Jakuba, dziedzic wsi Senbory - Włodki (par. Jabłonia), herbu Roch.1581, ibidem. Joannes filius olim Jacobi Zuk de Cieszymy, Catharinae filiae olim Alberti Sikora, consorti suae summam inscribit.Adam herbu Sławęcin (Puchała), syn Piotra, w roku 1581 opłaca pobór ze wsi Sikory.

1591

Regestr poborowy z dóbr ślacheckich
z pilnością wiernie zebrany w ziemi bielskiej województwa podlaskiego, w r. 1591.

Paraphia Kobylenska.

Kobylino, Sikory, włók ślacheckich 40.


Paraphia Kalinowska

Nieresla, Waskowicze, Sikory, włók ślacheckich 10.
Ogrodników 4, po gr. 2.
Od kół młyńskich 2, po gr. 12.
Od komornic 4, po gr. 1, gr. 4.

1597-1737


1597, ibidem. Joannes filius olim Alberti Sikorski de Sikory Piotrowięta et Milewo haeres, nomine Catherinae filiae Andreae Milewski, consortis suae, eundem Andream filium olim Mathiae de Milewo Litwa et Zabielne haeredem, praefatae consortis suae patrem, de summa quietat.
1606, in Actis castrensibus Visnensibus. Jacobus filius olim Hieronimi Sikorski de Sikory Tomkowięta haeres, et Catharina filia olim Jacobi Strękowski, primi olim Petri Czochański, secundi ad praesens voti consors ejusdem Jacobi Sikorski, seu invicem conjuges inter se advitalitatem inscribunt.
1638, in Actis terrestribus Tykocinensibus. Helisabeth filia olim Felicis Sikorski cum olim Margaretha Wilczostańska procreata, consors vero Severini Kołakowski adocati Tykocinensis, bona sua in Franki Dąbrowa Chrościele sita, se post olim Margaretham Wilczowstańska matrem suam concernentia donat.
1643, ibidem. Martinus filius olim Christophori Milewski, Mariannae Sikorska consorti suae advitalitatem inscribit.
1653, in Actis castrensibus Zambroviensibus. Paulus filius olim Jacobi Kapica de Kapice Starawieś haeres, Dorotheae filiae olim Thomae Sikorski de Sikory Piotrowięta, consorti suae summam inscribit.
1674, in Actis castrensibus Visnensibus. Dorothea filia olim Petri Babiński, primi olim Thomae Babiński, secundi ad praesens voti consors Laurentii filii olim Joannis Sikorski, bona sua in Babino sita donat.
1685, in Actis castrensibus Branscensibus. Reverendus Thomas Sikorski plebanus Kobylinensis scribit se.
1695, in Actis terrestribus Tykocinensibus. Georgius filius olim Jacobi Sikorski de Sikory Tomkowięta haeres. Margarethae filiae Valentini Makowski, consorti suae summam inscribit.
1712, in Actis castrensibus Branscensibus. Albertus filius olim Martini Sikorski de Sikory Tomkowięta haeres, Hedvigi filiae olim Gregorii Kapica, primi olim Pauli Gorski, secundi ad praesens voti consorti suae summam inscribit.

Ta Jadwiga Kapiczanka z domu Tuczyków, naszego pradziada córka.

1719, in Actis castrensibus Branscensibus. Joannes Sikorski exactor contributionis fumalis terrae Bielscensis, tractus Tykocinensis, scribit se.
1726, ibidem. Jacobus filius olim Alberti Sikorski suo et Agnetis filiae olim Christophori Kapica, consortis vero suae nomine, Mathiam, Christophorum et Adamum filios olim Matthaei, quondam ojusdem Christophori Kapica nepotes de dote quietat.

Ci wszyscy z domu Perków Kapiców pochodzą.

1737, ibidem. Jacobus filius olim Matthaei Sikorski de Nieciece haeres, Annae filiae olim Gregorii Kapica, consorti suae summam inscribit.

Ta Anna naszego pradziada córka.
Domu Sikorskich z Jelitami Makowskiemi złączonego dawniej genealogicznie opisy przesłałem.

1836-1861


Od Andrzeja, dz. d. Milewo w r. 1650 - prawnuki Hieronim Piotr (2im), Juliusz Zygmunt (2im) i Władysław Józef (2im) leg. 1854.

Od Michała, dz. d. Milewo Żółtki, (woj. augustowskie) w r. 1650 - pochodzący Józef (s. Jakuba) i Wincenty (s. Tomasza) leg. 1851.

Od Michała, dz. d. Milewo Chołtek w r. 1650 - praprawnuki Daniel, Franciszek i Józef (s-owie Dominika) leg. 1849.

Od Jana Stanisława, pisarza grodzkiego lwowskiego w r. 1648 - pochodzący:
I. Jan Feliks (2im) i Joanna Magdalena (2im) (dzieci Antoniego Maurycego), prawnuki Wojciecha, wnuka Jana Stanisława (jw.) leg. 1850.
II. Michał, potomek w 5-tym pokoleniu Jana Stanisława (jw.) leg. 1859.

Od Macieja, dz. d. Sikory w r. 1664 - prawnuk Wojciech (s. Jana) leg. 1849.

Od Szymona, dz. Wsi Sikory Tymkowięta (Sikory Tomkowięta, woj. augustowskie) w r. 1736 - pochodzący:
I. Otto Adam, potomek w 3-cim pokoleniu Szymona (jw.) leg. 1854.
II. Mateusz, felczer i właśc. nieruchomości leg. 1855 i Szymon leg. 1857 (s-owie Jana, płóciennika i Katarzyny Radziszewskiej), potomkowie w 5-tym pokoleniu
Szymona (jw.). Szymon * Krotoszyn, Prusy ok. 1816, majster szewski ~ W-wa 16 VII 1843 Józefa Dębowska * Pułtusk, pow. pułtuski ok. 1819 (c. Onufrego, u.i Zuzanny Sawickiej). Ich synowie: 1. Walery Mateusz * W-wa 18 XII 1849;
2. Otton Adam [br. danych].