Menu


Sikorskich Republika PlCietrzew

Wszystkie strony w temacie:
Sikorscy herbu Cietrzew - historia rodu
Sikorscy herbu Cietrzew z Wielkich Chełmów i Leśna
Herby Sikorskich z rodu Cietrzewia
Drzewo genealogiczne Sikorskich herbu Cietrzew
Dwór szlachecki w Sikorzynie

"Jest Cietrzew czarny w czerwonem polu głową i sobą w prawą tarczy obrócony, nad hełmem i koroną miesiąc jak na nowiu, rogami obiema do góry, we środku jego dwie gwiazdy jedna nad drugą. Tak ten herb opisuje MS. de Familiis Prussiae, atoli o początkach i okazyi jego milczy i to tylko przydaje, że tym się herbem szczycą Birkhanowie czyli jakem ja ich na swem miejscu napisał Berkhan. Sikorski i Kętrzyński."

/Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, s. j:
powiększony dodatkami z późniejszych autorów,
rękopismów, dowodów urzędowych/
Herby własne Sikorskich z rodu Cietrzewia
Sikorski I

Sikorski I cz. Cietrzew odm. - w polu czerwonym, na trójpagórku zielonym cietrzew czarny. Nad hełmem w koronie - między rogami złotego półksiężyca, dwie takież sześciopromienne gwiazdy rzędem. Labry czerwone podbite srebrem.
Odmiana przysługująca rodzinie Sikorskich w Prusach na Kaszubach i Pomorzu w XVII stuleciu osiadłych, obecnie jeszcze i w poznańskiem.
Nies. Her. Kr. Pol; Sieb. III. 2. 428; Bork.; Żern.
Sikorski II

Sikorski II - Na tarczy, między rogami półksiężyca gwiazda sześciopromienna. Nad hełmem w koronie Sikora. Labry.
Odmiana poprzedniego.
Sieb. III. 2 tekst. w przyp. Ledeb.; Riet;


Sikorski III

Sikorski III - W polu srebrnym trzy sikory czarne dziobami do siebie: dwie i jedna. Nad hełmem w koronie jedna sikora. Labry czarne podbite srebrem.
Odmiana przysługująca rodzinie Sikorskich, polskiego pochodzenia, w XVIII stuleciu na Kaszubach i Pomorzu osiadłej, gałęzi rodziny tego nazwiska herbu Cietrzew.
Nies.; Sieb III. w. 428, VI.9. 57; Riet; Bork.; Żern.
Sikorski IV

Sikorski IV - W polu srebrnym trzy sikory czarne, jedna nad drugą, wierzchnia w lewo, niższe w prawo. Nad hełmem w koronie jedna sikora w prawo. Labry czerwone podbite srebrem.
Odmiana poprzedniego. Sieb. VI. 9. 57.


Sikorski V

Sikorski V - Na tarczy ściętej, o szczycie czerwonym, w polu dolnym złotym - trzy srebrne mewy. Nad hełmem w koronie - mewa.
Odmiana, przysługująca gałęzi Sikorskich herbu Cietrzew, używającej przydomku Misin, Misich i Mężyk.
Żeru. II. 339.