Menu


Sikorskich Republika PlSikory - spis szlachty ziemi drohickiej

Pozostałe strony w temacie:
Sikory
Sikorscy z Podlasia - historia rodu
Spis szlachty z rodu Sikorskich z ziemi bielskiej
Nagrobki rodzin Sikorskich w parafii Rozbity Kamień
Herb szlachecki Ślepowronwww.zsokolowa.comWięcej informacji na temat Sikorskich
z ziemi drohickiej z parafii Rozbity Kamień

1463

W 1463 r. szlachta z Sikor.

1477

W 1477 r. w aktach sądu drohiczyńskiego występowali bracia rodzeni Jakub, Wawrzyniec i Paweł z Sikor.

1488

W 1488 r. występował Piotr Sikorski

1528

Popis wojenny ziemian wdztwa podlas.,

mocą uchwały sejmu Wileńskiego.

1528.

Metr. Lit. XXI.

(w odpis. Narusz. ks. 204).

Terra drohicen.

Regestr Zemli Drohickoie.

Sikory 2 koni

1565

W 1565 r. na popis pospolitego ruszenia przyprowadził dziedziców z Sikor do Rakowa na Litwie, Walenty Sikorski.

Popis pospolitego ruszenia Raków 1565 r.:

we wtorek 7 sierpnia stawił się tam m.in. Walenty Sikorski syn Jakuba na koniu zbrojny w oszczep

1567

W 1567 r. na popis pospolitego ruszenia stawiło się 16 Sikorskich. Do Radoszkowic przybyli wtedy

z Sikor:

Walenty syn Jakuba - klacz, miecz, zbroja
Stanisław syn Latoska - klacz, miecz
Sebastian syn Stanisława - klacz, zbroja
Klimont syn Jana z Sikor i Świnar wystawił 2 konie
Lenart syn Walentego - klacz, miecz
Jakub syn Marcina - pieszo z włócznią
Walenty syn Grzegorza - klacz, miecz
Jan syn Wojciecha - pieszo, włócznia

z Sikor Blady:

Mikołaj syn Wawrzyńca - klacz, miecz
Jan Górski z kupna Świnar i Sikor - klacz, miecz
Łukasz syn Wojciecha - klacz, siekiera
Piotr syn Marcina - klacz, miecz, zbroja
Jan syn Mikołaja - koń, zbroja
Stanisław syn Mikołaja - koń
Wojciech syn Stanisława - koń
Andrzej syn Lenarta

1569

Sikorski Sarafin woźny ziemski drohicki
Sikorski Rafał woźny ziemski drohicki
Sikorski Paweł woźny ziemski drohicki
Rozwozili uniwersał króla Zygmunta Augusta do Podlasia,
naznaczający na 14 maja 1569 termin do złożenia przysięgi
jemu i Koronie polskiej.

Sikory w., pow. Drohiczyń:

Jakub synowiec Łukasza s. Jakubowego,
Jakub s. Wawrzyńców,
Jan s. Marcinow Górski (Gorski),
Jan s. Pawłow,
Klimont s. Janow,
Łukasz s. Jakubow,
Łukasz s. Wojciechow,
Marcin s. Lenartow,
Mikołaj s. Wawrzyńcow,
Piotr s. Wawrzyńcow,
Serafin s. Lenartow,
Stanisław s. Janów (dwóch),
Stanisława bracia,
Walenty s. Jakubow,
Walenty s. Stanisławow,
... s. Wojciechow.

Sikory, Trebiery, wsie, pow. Drohiczyn:

Andrzej s. Lenartow,
Marcin Jaśko,
Stanisław Budek s. Tomaszow,
Stanisław s. Lenartow.

Blady, Sikory, wsie, pow. Drohiczyn:

Grzegorz s. Wojciechow,
Jan s. Mikołajow,
Mikołaj s. Wojciech,
Stanisław s. Mikołajow,
Walenty s. Grzegorz.

1580

Województwo podlaskie r. 1580 Ks. pobor. 47

1a. Powiat drohicki.

Regestr poboru Króla jegomości na obronę rzeczypospolitej, wedle uchwały sejmu warszawskiego w roku 80 (1580) uczyniony przez mię Jana Grota sędziego drogickiego a poborcę w tymże roku w powiecie drogickim, mielnickim dla uczynienia liczby do skarbu Króla jegomości.

Parochia Rozbiczka.

Sykori Oboje, ślachet. Walenty Sikorski Jakubów z Sikor dali z obojga, z włók ziemskich 10, po gr. 15.

Rozbity Kamień i Węże, urodzony Marcin Wąż, podsędek ziemski drohiczyński, dał z cześnikami swemi z Rozbitego Kamienia i Wężów, z włók ziemskich 10, po gr. 15.


Parochia Skibniewska

Skibniewo, Podawcze, ksiądz Maciej Sikorski pleban skibniewski, dał z Poświątnego od ogrodników rolnych 2, po gr. 6.

1652

Jan Sikorski poseł na sejmik liwski w 1652 r.

Sejmik liwski obradował w Liwie koło Węgrowa;
woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gmina Liw,
niedaleko Sikor na zachód od Sokołowa Podlaskiego.

Więcej informacji na temat potomków w temacie Kresy.

1662

zachowane spisy tzw. pogłównego z 1662 i 1676 r. Dowiadujemy się z nich wiele o liczebności i zamożności poszczególnych rodzin, mieszkających w obu wsiach Sikorach. Oprócz Sikorskich byli tam lub posiadali ziemię także: Wojewódzcy, Przygodzcy, Księżopolscy, Paczóscy i Wężowie. Ci ostatni, dziedzicowie sąsiedniego Rozbitego Kamienia i Węży, w drugiej poł. XVII w. mieli swoje udziały w obu Sikorach a na tamtejszym folwarku pracowało 23 poddanych. W sumie na 14 rodzin, mieszkających w 1676 r. w Sikorach - 9 nosiło nazwisko Sikorscy.

Podatek tzw. pogłówne z 1662 r.

Dmochy:

Katarzyna Sikorska - wdowa, syn, córka

Sikory:

Jan Sikorski z żoną z Sikor Większych
Panowie Wężowie bracia trzej, siostrzenica , czeladzi 4
Albrycht Sikorski, dwóch braci, żona , synowie
Bartosz Sikorski, żona, 2 synów, 2 czeladzi
Krzysztof Wojewódzki
Jakub i Jan Sikorscy, żona, 2 synów, 2 czeladzi
poddaństwa Wężów 18

Sikory Blady:

Stanisław Sikorski, żona, córka
Marianna Smolakowa, wdowa, 2 dzieci i parobek
Maciej i Stanisław Sikorscy z żonami, 3 dzieci, czeladzi 2
Jan i Wawrzyniec Sikorscy z żonami i Anna Przygodzka

Dmochy Rozumy

Michał Sikorski z żoną

1676

Podatek tzw. pogłówne 1676 r.

Sikory Wielkie (Duże) i Blady:

Stanisław, Aleksander, Kazimierz, Paweł Wężowie bracia rodzeni, gospodyni, 2 parobków, 3 dziewki - razem 23
Albrycht Sikorski, żona - 3
Bartosz Sikorski, żona - 7
Józef Wojewódzki i Jakub Wąż - 7
Jan Sikorski, żona i Wawrzyniec Wojewódzki, żona, - 6
Katarzyna Sikorska żona niewidzącego - 1
Wawrzyniec Paczóski - 2
Maryna Sikorska - 3 z synami
Maryna Sikorska z synem - 2
Stanisław Sikorski z żoną - 6
Jan Sikorski z żoną i Wawrzyniec Sikorski z żoną - 3

1701 r. - Tuczna

Mikołaj Kukawski herbu Jastrzębiec syn Stefana z żoną Elżbietą Jastrzębską kupił w 1701 r. część Tuczny od Sikorskiej.

1839 r. - od Jana Sikorskiego - posła na sejmik liwski w 1652 r.

W 1839 r. Piotr Paweł Sikorski, podaptekarz zamieszkały w mieście powiatowym Rzeczyca, pisał do heroldii mińskiej, że:
Jan poseł na sejmik liwski w 1652 r. posiadał syna Macieja i wnuka Kazimierza.

Kazimierz z kolei doczekał się dwóch synów:
Benedykt - nabył grunta w ziemi drohickiej
Dominik - władał majątkiem Glinki

Synem Dominika był Jakub Franciszek Sikorski ojciec wspomnianego wcześniej Piotra Pawła.

1811-1865

Za protoplastę tej gałęzi heroldia wileńska w 1833 roku uznała Stanisława Sikorskiego z Sikor Blady,
który posiadał synów Jana i Tomasza.

Krzysztof (wnuk Tomasza) W 1811 r. został posiadaczem dóbr Ziemianicze w powiecie lidzkim.

Syn Krzysztofa Wojciech był z kolei ojcem:
Aleksandra
Franciszka
Jana
Rudolfa

w 1833 r. byli oni potwierdzeni w starożytnym szlachectwie polskim przez heroldię wileńską.
W 1855 r. zanotowano 7 Sikorskich w powiecie lidzkim w spisie szlachty w powiecie lidzkim.
W 1860 r. wymienieni są Aleksander, Franciszek, Jan, Rudolf, Wincenty.

Ponadto:

Owsiadowo - fol., pow. lidzki, gm. Lida, okr. Wiejski Kołyszki; własność Sikorskich.

Syrnie - wieś nad rz. Niewiszką, pow. lidzki, gm. Pokrowsk, okr. Wiejski Chodziłonie, 2 1865 r. 10 duszy rewiz., własność Sikorskich.

Wierzch Lida - wieś, pow. lidzki, gm. Lida, okr. Wiejski Kołyszki; w 1865 r. 38 dusz rewiz.; należy do dóbr Owsiadowo Sikorskich

Zieniapisze (Zieniapiszki) - folwark nad sturmieniem Zieniapisze, pow. lidzki, gm. Pokrowsk, okr. Wiejski Chodziłonie.