Menu


Sikorskich Republika PlSikorscy herbu Ślepowron z Sikor Dużych
o przydomku "Dusza"

W testamencie Jana i Franciszka Sikorskich "Duszyków" z SD spisanym 9 sierpnia 1625 r. wobec świadków w Sikorach znalazł się fragment: "...Będąc bliższemi śmierci aniżeli żywota, a wiedząc dowodnie iż na Rozbitem Kamieniu we włóce poświątnej trzymamy gruntu zagonów trzy w rogu w grodzi plebańskiey (...). Tedy on grunt to iest przerzecone zagony niechcąc obciążać dusz swoich przyzwawszy do siebie x. Grzegorza Skorupskiego P [lebana] Rozbickiego dla lepszey wiary i szlachetnych Stanisława Kudelskiego i Stanisława Paczóskiego nie mogąc przyjść do akt żadnych kościołowi iako iego własne exnunc [od tej chwili] wracamy, która to recognitio [zeznanie] nasza ma tak być ważna, jako by była przed aktami iakiemikolwiek zeznana.
W świetle tego dokumentu zrozumiały staje się przydomek "Dusza", który odróżniał ich od innych Sikorskich!

Odczytać przeszłość

Zbigniew Wąsowski

http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200329&nr=101


Zdjęcie i opis zawdzięczamy prababci Zofii Kackiewicz-Sikorskiej, która wykonała je 1927 roku.

Wśród osób stojących na zdjęciu jest Michałowa z Leszkiem na rękach i obok jej mąż Michał Sikorski, a także stojący jego bracia - w środku (trzeci od prawej) Franciszek Sikorski i pierwszy od prawej, mój pradziadek Aleksander Sikorski.

Natomiast siedzą od lewej matka Michałowej (czyli żony Michała), potem praprababcia w czarnej sukience czyli Farnciszka z domu Getler (żona Józefa Sikorskiego - patrz drzewo genealogiczne poniżej), obok niej stryj Michał (prawie pewne, że chodzi o brata Pradziadka Józefa (patrz drzewo) - bo on był dla mojego pradziadka Aleksandra stryjem z Warszawy) i obok czwarty z braci Henryk.

Serdeczne podziękowania dla Ani Księżopolskiej, która udostępniła to zdjęcie.

Józef Sikorski i Franciszka Getler

Józef Sikorski urodził się 11 sierpnia 1844r. w Kowiesach. Z tego co się dowiedziałem, prapradziadek Józef był policmajstrem. Po pewnym czasie prawdopodobnie awansował i dlatego wraz ze swoją żoną, praprababcią Franciszką, przeniósł się do Warszawy. Podobno babcia Franciszka brzydziła się nawet wody w Warszawie i chciała koniecznie powrócić w rodzinne czyste okolice. W ten oto sposób Sikorscy znaleźli się w Wojewódkach gdzie w 1882r. narodził się pradziadek Aleksander. Nieznana jest dokładna historia Józefa i Franciszki ale Wiadomo, że dziadkowie Sikorscy kupili część majątku w Kowiesach, należącego do jakiegoś upadłego dziedzica. Wtedy to chyba utworzono jakąś spółke i grunty wykupiło więcej osób. Ślady dawnego majątku widać do tej pory. stąd np. dwa stawy wraz z otaczającymi je drzewami, do dziś obecne w Kowiesach (stawy i drzewa oryginalnie znajdowały się w ogrodach wspomnianego majatku). Patrząc dalej na historię rodziny Sikorskich, ostatecznie w Kowiesach w domu rodzinnym pozostał brat mojego pradziadka Aleksandra - Henryk. Z kolei praprababcia w późniejszym okresie zamieszkała u swojego najmłodszego syna Franciszka, który wybudował nowy dom na ówczesnej "kolonii" - dzisiaj przy głównej drodze Sokołów-Siedlce.
Franciszka ze swoim synem Henrykiem spoczywają obecnie we wspólnym grobie na cmentarzu w Rozbitym Kamieniu.
Wspomnę jeszcze o Władysławie Sikorskim - bracie Aleksandra, Michała, Franciszka, Henryka i całej reszty z rodzeństwa Sikorskich. Jego żona z córkami mieszkała przez lata w Choszczówce. On z kolei w którymś momencie wrócił w strony rodzinne i także został pochowany w Rozbitym Kamieniu.


Fragment drzewa genealogicznego


Sikorski z Sikor Dużych (Wielkich) herbu Ślepowron o przydomku "Dusza"

strzalka

Andrzej "Dusza" Sikorski ur. 1706r., zm. 15-03-1786r.
+
Malgorzata Sikorska zm. 28-04-1776r.

strzalka

Kazimierz "Dusza" Sikorski ur. 1741r., zm. 24-05-1796r.
+
Marcela Paczóska ur. 27-10-1758r., zm. 22-05-1813r., slub: 16-11-1777r.

strzalka

Józef "Dusza" Sikorski ur. 02-03-1786r., zm. 08-08-1848r.
+
Pelagia Kosieradzka ur. 10-06-1797r., zm. 10-01-1845r., slub: 16-02-1814r.

strzalka

Pawel

strzalka

WojciechJan
Stanislaw "Dusza" Sikorski
ur. 08-05-1823r.,
zm. 03-03-1898r.
+
Marianna Kosieradzka
ur. 07-09-1820r.,
zm. 31-01-1888r.,
slub: 26-11-1843r.
Ludwika

strzalka

AntoninaJulia
Tomasz Sikorski
ur. 18-12-1815r.,
ok. 1848r. Wyemigrował
na WęgryAleksander Karolina Bronislaw Ignacy Kamila Franciszek Filipa Michal


Józef "Dusza" Sikorski ur. 11-08-1844r., zm. 16-02-1916r.
+
Franciszka Getler ur. 22-02-1859r. Skibniewo, zm. 26-02-1942r.

strzalka

Aleksander Sikorski ur. 01-04-1882r. Wojewódki, zm. 14-10-1960r. Sokolów Podlaski
+
Zofia Kackiewicz ur. 11-03-1886r. Kapuściaki, zm. 07-11-1969r. Sokołów Podlaski
Na zdjęciu Zofia Kackiewicz i Aleksander Sikorski z dziećmi: Gienią, Staszkiem, Julą, oraz siedzącymi Henią i Pelą.
Jest to jedynie malutki fragmencik drzewa genealogicznego, które powstało dzięki zapiskom mojej niestety nieżyjącej już babci, dzięki Cioci Teresie, danym z ksiąg parafialnych i Monografii parafii Rozbity Kamień na Podlasiu.
Więcej o Aleskandrze Sikorskim, Zofii Kackiewicz i ich rodzinie przeczytasz w części Sikorscy z Sokołowa

Jeśli wiesz, że należysz do rodziny lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje zapraszamy na rodzinne forum:
http://www.sikorskich.fora.pl/


Powiązania z innymi rodzinami Sikorskich

Sikorscy o przydomkach "Dusza" i "Koziolek"


Wspomniani wczesniej:
Andrzej Sikorski "Dusza" ur. 1706r., zm. 15-03-1786r.
+ Malgorzata Sikorska zm. 28-04-1776r.

strzalka

Maciej Sikorski "Dusza" ur. 1735r., zm. 11-01-1812r nr domu 14
+ Katarzyna Rytel ur. 1745r., zm. 21-01-1821r., slub: 03-02-1771r. Mokobody

strzalka

(Sikory Małe)
Marianna Sikorska ur.1773r. Osiny, zm. 04-12-1831r.
+ Lukasz Sikorski "Koziolek" ur. 22-10-1769r., zm. 17-07-1816r., slub: 19-09-1795r.

Pozostali

Andrzej Sikorski "Dupka" ur. 26-11-1815r., zm. 12-09-1894r.

Stanislaw Sikorski "Dupka" ur. 26-10-1896r., zg. Na wojnie ros-niem, swiad.kurii biskup. z 27-03-1923r.

Michal Sikorski "Paluszek" ur. 21-09-1729r., zm. 08-01-1794r. Sokolów
Wszelkie prawa dotyczące fotografii i informacji rodzinnych zastrzeżone
www.sikorskich.republika.pl - Tomasz Niedzielski 2007-2012