Menu


Sikorskich Republika PlSikorscy herbu Cietrzew - Gałąź kujawska


   

Wstęp

Niniejsza strona o Sikorskich herbu Cietrzew żyjących na Kujawach tworzona jest wspólnie z Panem Sławomirem Kłosowskim.

Więcej szczegółów dotyczących wymienionych tutaj Sikorskich oraz pozostałych pokoleń tego rodu można poznać czytając część: Sikorscy herbu Cietrzew - Wyczechowo.ParafieSzukając na Kujawach danych genealogicznych Sikorskich herbu Cietrzew trzeba najpierw poznać historię Grójca, wsi która należała do dóbr Teofila Sikorskiego.

"Grójec, inaczej Grójce, wieś, pow. włocławski, gm. Pyszkowo, par. Boniewo. Ma kaplicę katolicką św. Krzyża, do filii w Zgłowiączce należącą."

Źródło: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/847

"Parafia Zgłowiączka, odległość 21 w. od Włocławka, posiada kościół murowany, filia parafii Lubraniec."

Źródło: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/582

"Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich"
Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914

W tych trzech krótkich zdaniach wymienione są aż trzy parafie - Zgłowiączka, Boniewo i Lubraniec.
Nie są to jednak jedyne parafie w tym regionie, w których można odnaleźć osoby z rodziny Sikorskich herbu Cietrzew. Do listy parafii trzeba jeszcze dodać przynajmniej Kłobię (Jerzmanowo, Kaniewo) - Maciej Sikorski, Chodecz - Feliks i Walenty Sikorscy, Ruże (Zbójenko) - Władysław Sikorski, Radziejów - dzieci Macieja a także parafie z Wielkopolski - Mielżyn - Maciej Sikorski i dzieci Walentego Sikorskiego, Kosztowo i Morzewo - dzieci Walentego Sikorskiego oraz inne.Sikorzyno i Zbójenko

Jeżeli spojrzymy na zamieszczone poniżej dane metrykalne to zauważymy, że na liście osób urodzonych w parafiach Zgłowiączka i Boniewo nie został wymieniony Władysław Sikorski. Wyjaśnia nam to Teodor Żychliński, który napisał, że Władysław Alojzy Gonzaga Sikorski został "ochrzczony dnia 21-go czerwca 1772 r. w Zbojenku na Kujawach w Król. Polskiem".

Należy teraz powrócić do części o głównej linii rodu Sikorskich herbu Cietrzew z Sikorzyna. W ostatnim pokoleniu Sikorskich żyjących w Sikorzynie wśród dzieci Andrzeja Sikorskiego odnajdujemy Eleonorę Sikorską, żonę miecznika owruckiego Michała Ciecierskiego. Znajduje się tam także treść dokumentu z roku 1775 pt. "Ubeśpieczenie Dziedzictwa Dobr Zboienka w Ziemi Dobrzyńskiey leżących". W dokumencie tym możemy przeczytać m.in. o Teofilu Sikorskim:

"/.../ postanawiamy: ażeby Urodzona Eleonora de Sikorskie Ciecierska Miecznikowa Owrucka sama przez się, a Wielmożni y Urodzeni Opiekuni, Jgnacy Zboiński Kasztelan Płocki, Tomasz Rokitnicki Chorąży Dobrzyński, Damazy Mioduski Sędzia Ziemski Dobrzyński, Jozef Chełmicki Podczaszy Rypiński Podstarosta Grodzki Bobrownicki, Maxymilian Sierakowski Podsędek ziemski Płocki, Teofil Sikorski, Jan Ciecierski, Sukcessorek niegdy Urodzonego Michała Ciecierskiego Miecznika Owruckiego tak w pierwszym Małżeństwie, iako y z Urodzoną Eleonorą Sikorską spłodzonych, to iest: Anny, Kunegundy, Zuzanny, Angeli, Ludwiki, Zofii y Joanny od Nas Krola wyznaczeni /.../".

Dzięki tej historii widzimy bliski kontakt między Teofilem Sikorskim z Grójca a Eleonorą Sikorską wywodzącą się bezpośrednio z Sikorzyna.Dobra Sikorskich na Kujawach

Teofil Sikorski, od którego zaczyna się gałąź Sikorskich z Kujaw, pozostawił po sobie dobra Grójec z przyległościami dezerty (opustoszałej wsi) Arciszewo - rumunkiem (dawne określenie osady) Dębina i młynem Klawisz, dobra Grójczyk i folwark Sułkówek z dezertą Bożygniew.11 Grudnia 1835 roku w Grójcu nadal mieszkał Kazimierz Sikorski i jego siostra Julianna. W tym samym czasie ich brat Feliks Sikorski mieszkał we wsi Łakno (parafia Chodecz). Maciej, Władysław i najmłodszy Walenty już wtedy nie żyli. Przed śmiercią Maciej odsprzedał prawa do części Grójca Ignacemu Dąbrowskiemu, mieszkającemu we wsi Rokitki (obecnie część wsi Tarnówka).

W 1835 roku Euzebiusz, Feliks i Anna Sikorscy, dzieci Macieja, utrzymywali się z własnego majątku w dobrach Skibin (parafia Radziejów). Warto przy okazji zaznaczyć, że ze Skibina pochodziła żona ich wuja Feliksa - Teofila Tholibowska herbu Nałęcz.

Wdowa po Władysławie, Anna Grabowska, mieszkała w mieście Koronowo z nieletnimi dziećmi - Stefanem, Pawłem i Agatą. Opiekunem "przydanym" tych dzieci był Julian szrajber, wójt gminy Pyszczyn (dawniej Piścin).

Walenty Sikorski dnia 10 maja 1814 r. nabył od Łakińskich dobra Jeziorki, Kosztowo, Krostkowo i Komarowo w ówczesnym powiecie wyrzyskim (w Wielkopolsce). Przed śmiercią spisał dnia 9 maja 1824 r. testament, dzieląc swe dobra między synów - Ignacego Teofila na Krostkowie, Leona Aleksandra na Kosztowie i Józefa Sikorskich - oraz córki - Emilię, zamężną Józefową Jaraczewską herbu Zaremba, dziedziczkę Krostkowa, Rozalię wincentową Drzewiecką herbu Ciołek i Praksedę zamężną Józefową Grabowską herbu Zbiświcz. 11 Grudnia 1835 roku Ignacy Sikorski był dziedzicem Krostkowa. Emilia Sikorska i Józef Jaraczewski byli posesorami wsi Jaworowo (powiat gnieźnieński). Opiekunem pozostałych dzieci - Leona, Józefa, Rozalii i Praksedy był Augustyn Grabowski. Z nim mieszkali w Dziembowie.

Sprawowane urzędy

Teodor Żychliński napisał o Władysławie Sikorskim: "cześnik brzesko-kujawski".

Innych ciekawych informacji dostarczają nam:
"Raporty Szkoły Wydziałowej Warszawskiej składane Szkole Głównej Koronnej w latach 1782-1789"
opracowane przez Teodora Wierzbowskiego (1853-1923 r.)

Sikorski Kazimierz, w. kujawskie, podczaszyc brzesko-kujawski, 13, II- IV, 84-87.
Sikorski Maciej, w. kujawskie, podczaszyc brzesko-kujawski, 14, II- IV, 84-87.
Sikorski Walenty, w. kujawskie, podczaszyc wendeński, 8, pocz. - I, 84-87.
Sikorski Władysław, w. kujawskie, podczaszyc wendeński, 10, pocz. - I, 84-86.

Zindeksowane dane metrykalne

Jak wiele jeszcze pozostaje rzeczy do odkrycia w archiwach pokazują nam dane ze strony http://geneteka.genealodzy.pl.
Poniżej można zobaczyć informacje, które przynajmniej po części dotyczą rodziny Sikorskich herbu Cietrzew.
Oczywiście jak zawsze w takich sytuacjach, należy mieć na uwadze, że w każdej z wymienionych parafii mogli żyć Sikorscy niespokrewnieni z rodem herbu Cietrzew.

Szymon Walenty Sikorski 1775 Narodziny Zgłowiączka
Julianna Małgorzata Sikorska 1776 Narodziny. Być może wspomniana córka Teofila. Boniewo
Maciej Sikorski 1776 Narodziny. Być może wspomniany syn Teofila. Boniewo
Mechtylda Elena Sikorska 1781 Narodziny Boniewo
Matylda Sikoroska 1782 Zgon Zgłowiączka
Antoni Feliks Sikorski 1783 Narodziny Zgłowiączka
Feliks Antoni Sikorski 1783 Narodziny. Rodzice: Teofil i Anna Boniewo
Wincenty Ignacy Sikorski 1789 Narodziny Zgłowiączka
Wincenty Sikorowski 1790 Zgon Zgłowiączka
Jacek Sikorski 1796 Narodziny Zgłowiączka
Marcin Sikorski 1796 Narodziny Zgłowiączka
Jacek Sikorski 1798 Zgon Zgłowiączka
Agnieszka Sikorska 1799 Zgon Zgłowiączka
Józef Sikorski 1803 Zgon Zgłowiączka
Anna Sikorska 1804 Narodziny Kłobia
Feliks Sikorski 1805 Narodziny Kłobia
Ignacy Roch Sikorski 1808 Narodziny. Rodzice: Maciej i Teresa Kołudzka vel Kolucka Kłobia
Ignacy Sikorski 1808 Zgon Kłobia
Teofil Andrzej Sikorski 1808 Narodziny. Rodzice: Walenty i Wirydanna Łakińska Chodecz
Teofil Sikorski 1820 Zgon. 80 lat, mąż Studzińskiej. Zgłowiączka
Agnieszka Sikorska 1821 Narodziny. Rodzice: Marcin i Marianna. Zgłowiączka
Salomea Julia Sikorska 1823 Narodziny. Rodzice: Marcin i Marianna Sawianka? Zgłowiączka
Anna Sikorska 1825 Zgon. 80 lat, zd. Studzińska. Zgłowiączka
Jozefata Sikorska 1826 Narodziny Marcin Marianna Sawińska Zgłowiączka
Józef Teofil Onufry Sikorski 1826 Narodziny. Rodzice: Feliks i Teofila Tulibowska Zgłowiączka
Jozefata Sikorska 1828 Zgon. Wiek: 2 lata. Rodzice: Marcin i Marianna. Zgłowiączka
Michalina Sikorska 1828 Narodziny. Rodzice: Marcin i Marianna Sawińska - Marcin i Marianna występują dalej w aktach Izbicy Kujawskiej (patrz: Sowińska/Skalińska) Zgłowiączka
Marianna Sikorska 1832 Zgon. Wiek: 1 rok. Rodzice: Marcin i Marianna. Zgłowiączka
Maciej Sikorski 1835 Zgon. 60 lat, wdowiec. Zgłowiączka
Jakub Sikorski 1837 Narodziny. Rodzice: Jan i Nepomucena Zielińska Zgłowiączka
Jan Kazimierz Sikorski? 1839 Narodziny. Ur. 25-06-1836 w Chodczu. Boniewo
Agnieszka Sikorska 1841 Zgon Boniewo
Teofila Sikorska 1849 Zgon. Z Tulibowskich. Zgłowiączka
Kazimierz Feliks Sikorski 1854 Narodziny Zgłowiączka
Walenty Sikorski 1855 Narodziny Zgłowiączka
Józefa Sikorska 1857 Zgon Zgłowiączka
Józefa Antonina Korn Sikorska 1857 Narodziny Zgłowiączka
Jan Stanisław Sikorski 1858 Narodziny Zgłowiączka
Józefa Sikorska 1859 Narodziny Zgłowiączka
Euzebi Sikorski 1860 Zgon Zgłowiączka
Antoni Feliks Sikorski 1861 Zgon Zgłowiączka
Jakub Michał Sikorski 1861 Narodziny Zgłowiączka
Antonina Sikorska 1862 Narodziny Zgłowiączka
Michał Sikorski 1862 Zgon Zgłowiączka
Franciszka Sikorska 1863 Narodziny Zgłowiączka
Maria Franciszka Sikorska 1863 Narodziny Zgłowiączka
Szczepan Sikorski 1864 Narodziny Zgłowiączka
Adalbert Sikorski 1871 Zgon Boniewo
Anton Sikorski 1872 Zgon Boniewo
Franciszek Sikorski 1908 Zgon Boniewo
Michał Sikorski 1909 Zgon Boniewo


Wszystkie opublikowane materiały można niekomercyjnie wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła:
www.sikorskich.republika.pl - Tomasz Niedzielski 2007-2014