Menu


Sikorskich Republika PlSikorscy herbu Cietrzew z Wielkich Chełmów i Leśna

Wszystkie strony w temacie:
Sikorscy herbu Cietrzew - historia rodu
Sikorscy herbu Cietrzew z Wielkich Chełmów i Leśna
Herby Sikorskich z rodu Cietrzewia
Drzewo genealogiczne Sikorskich herbu Cietrzew
Dwór szlachecki w Sikorzynie

Jeszcze za życia bezdzietnego Antoniego Jezierskiego syn siostrzenicy Antoniego, Anny i Władysława Sikorskiego, Stefan był dzierżawcą dóbr Wielkie Chełmy. Na mocy decyzji matki z 1848 roku został ich pełnoprawnym właścicielem. Natomiast jego brat, Paweł odziedziczył Leśno.
Stefan Sikorski reprezentował niewątpliwie postępową część ziemiaństwa polskiego ówczesnych Prus Zachodnich, w swych majątkach gospodarzył z niezwykłym rozmachem podnosząc ich rentowność, co pozwoliło mu na zakup nowych posiadłości. W ten sposób ugruntował swą pozycję majątkową wśród ziemiaństwa polskiego. W skali Kaszub Sikorski należał do grupy najbogatszych

Artykuły poświęcone Sikorskim herbu Cietrzew

http://www.zycie.chojnice.pl/art,647.html
http://www.zycie.chojnice.pl/art,697.html
http://www.zycie.chojnice.pl/index.php?m=1&ma=741&mn=19&arch=1
http://www.erdman.chojnice.pl/chojnice/ludzie/sikorski_.htm

Drzewo genealogiczne, zdjęcia i dodatkowe informacje:

http://www.spwielkiechelmy.za.pl/chelmy.html

Dwór w Leśnie i grobowiec Sikorskich

http://www.brusy.pl/lesno/?d=6

Dwór w Chełmach Wielkich

http://www.wielkiechelmy.w8w.pl/strona3.html

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Nr archiwum: 6
Nr zespołu: 813

Archiwum Sikorskich z Wielkich Chełmów,pow.Chojnice

1770-1939

Zawartość:
1. Akta publiczno-prawne
2. Sprawy ubezpieczeniowe i podatkowe
3. Sprawy gospodarcze
4. Korespondencja handlowa
5. Akta rodzinne
6. Akta procesowe

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=&mode=show&zespoly_id=6368