Menu


Sikorskich Republika PlSikorscy herbu Cietrzew - gałąź kłodzińska


Pokolenie I

1. Józef Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiJózef1729  10866 (Nr. 1218)
Franc. Sikorski s. o. Józefa, na 1/2 d. zap. pos. 3. 800 złp. ż. Teresie Przybysławskiej, c. o. Stanisława P. z ol. Kat. Godyckiej (??) (f. 50) on podpisał ręką trzymaną
 
SikorskiFranciszek
PrzybysławskaTeresa

Pokolenie II

1. Franciszek Sikorski + Teresa Przybysławska

Franciszek zmarł w maju 1736 roku.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiFranciszek1720211819 (Brody) Metrykalia Katolickie
GD. Franc. Sikorski x Teresa Przybysławska - Adam Pawł. klan biechow. i MGD. Konst. Marszewski dz. Br.
Brody
PrzybysławskaTeresa
SikorskiFranciszek17365 14255 (Łopienno)
1736.0/5. (Kłodzino) + GD. Franc. Sikorski dz. Kł. poch. Poznań bernard.
Kłodzino
Łopienno
Poznań

UWAGA! Wspomnianego Franciszka Sikorskiego nie należy mylić z młodszym Franciszkiem z Nowego Miasta.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiFranciszek172410208410 (Nowe Miasto)
Franciszek, s. G. Jana Sikorskiego i Marjanny ze wsi Chocicza -- MGD. Ant. Bojanowski podstoli poznań. i MGD. Kat. Grabska z Radomickich
Nowe Miasto
SikorskaMarianna
SikorskaMałgorzata

Pokolenie III

1. Ignacy Józef Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiIgnacy Józef17201131818 (Brody) Metrykalia Katolickie (Bródki)
Ignacy Józef s. Franciszka Sikorskiego i Teresy Przybysławskiej -- X. Franc. Kaznowski archidjak. pszczewski i G. Helena Arcemberska
Brody
Bródki
SikorskiFranciszek
PrzybysławskaTeresa

2. Antoni Sikorski + Elżbieta Bojanowska

Dziedzić Kłodzina (obecnie Kłodzin, gmina Mieścisko, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie)
i Szyszyna (obecnie Szyszyn, gmina Ślesin, pow. koniński, woj. wielkopolskie).

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiIgnacy Józef1742  6542 (Nr. 1269) Grodzkie i ziemskie
Teresa Przybysławska wd. po Franc. Sikorskim, w im. sw. i ss. swych Ignacego i Antoniego Sikorskich; (on żył 1730) (f. 65)
Poznań
SikorskiAntoni
SikorskiFranciszek
PrzybysławskaTeresa
SikorskiAntoni1759  13635 (Nr. 99) Grodzkie i ziemskie
Antoni Sikorski, s. o. Franciszka S. z Teresy Przybysławskiej dziedzic Kłodzina w p. gn. z I i Filip-Jakub Choiński, s. o. Stanisł. z ol. Teresy Romanow (n) ej (!) z II kontr. sprzed. dat. wt. po sw. Jadw. w Gn., s. v. 46. 828 złp. (f. 193v) Eufrozja Gliszczyńska, c. Ant. Gl. komor. gran. kalis. z Marjanny Sławoszewskiej, ż. Ch-go (f. 198v). on żonie na Kłodzinie zap. s. 2. 000 złp. (f. 198v)
Kłodzino
SikorskiFranciszek
PrzybysławskaTeresa

ożeniony z Elżbietą Bojanowską, sędzia kapturowy kaliski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiAntoni1760  13664 (Nr. 99) Grodzkie i ziemskie
Roch Awrelewski, s. o. Józefa z Marjanny Wilczyńskiej 1 v. zrodzony, Szyszyna W-go s. Starego, Srzedniego i Mniejszego w pow. gnieżń. z I i Antoni Sikorski z II, kontr. 3-let. zast. Szyszyna s. v. 35. 000 złp. (f. 241) Elżb. Bojanowska, ż. Ant. S-go kas. prawa na wsi Kłodzino, którą mąż sprzedał był Filipowi Choińskiemu (f. 242)
Kłodzino
Szyszyno
BojanowskaElżbieta
SikorskiAntoni1764  14743 (Nr. 79) Grodzkie i ziemskie
G. Elżb. Bojanowska, c. o. Stan. B. i obok braci swych rodzonych Antoniego i Mikołaja B-ch, obecnie sędziów kaptur. kalis., spadkob., ż. Anton. Sikorskiego, też sędziego kaptur. kalis., i jej mąż z I i ci jej bracia z II kompromis w spr. jej posagu (f. 359v)
Konin
BojanowskaElżbieta

nieżył już w 1777 roku.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiAntoni1777  14660 (Nr. 104) Grodzkie i ziemskie - Gniezno
Franciszek Słupecki, s. o. Jana Sł. z Heleny Sikorskiej, matki pl. z I i Łukasz Rosen, s. o. Adama R. z ol. Apolinary Przespolewskiej, w im. sw. i Elżb. Bojanowskiej, wdowy 1-o v. po ol. Antonim Sikorskim, 2-o v. swej żony, i Teresy z Sikor. ż. Ignac. Gorskiego cześnikowicza smol. jako jej plent i Marianny, Joanny i Józefaty małoletnich ol. Antoniego Sikorskiego z obecnej Rosenowej 1-o v. zrodz. córek z II obierają na superarbitra Franciszka-Antoniego Konopkę komornika zs. gn. (f. 19)
Gniezno
BojanowskaElżbieta

3. Helena Sikorska + Jan Słupecki

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaHelena1786  15684 (Nr. 83)
M. Elżb. z Bojanowskich, wd. 1-o v. po ol. Antonim Sikorskim, 2-o v. po ol. Łukaszu Rosenie sumę spadłą na swą głowę po ol. Helenie z Sikorskich, ż. ol. Jana Słupeckiego tegoż ol. Antoniego Sik. siostrze rodz. bp. +-ej, ceduje Marjannie, ż. Teofila Hulewicza, Teresie ż. Ignacego "Goski" podczaszyca smoleńsk., Józefie, ż. Pawła Dąbrowskiego, i Joannie pannie córkom swym Sikorskim (f. 238)
 
SikorskiAntoni
BojanowskaElżbieta

Trzech Antonich

UWAGA! Było dwóch Antonich Sikorskich w tym okresie, których żony były z rodu Bojanowskich! Antoni Sikorski z wymienionej gałęzi Sikorskich poślubił Elżbietę, która po śmierci Antoniego poślubiła Łukasza Rosena

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiAntoni1753  12131 (Nr. 1309)
Antoni Sikorski, s. o. Franciszka S. z Teresy Przybysławskiej, z I i Elżb. Bojanowska, c. o. Stanisł. z Juljanny Zabłockiej, z II małż. dożyw. (f. 259v)
 
BojanowskaElżbieta
SikorskiFranciszek
PrzybysławskaTeresa
SikorskiAntoni1754  6882 (Nr. 1313) Grodzkie i ziemskie
Elżbieta Bojanowska, c. o. Stanislawa Junoszy B. z Juljanny Zabłockiej, ż. Antoniego Sikorskiego z 8. 336 złp. kwituje brata rodz. Antoniego Bojanowskiego, jako z pos. z d. Brzezno, Szcypidło, i Głodno, mocą exdywizji spis. w Brzeźnie 1749 między braćmi rodz. zezn. Antonim i Mikoł. BB. (f. 166). Antoni Sikorski, dz. Kłodzina p. gn. (f. 167)
Poznań
BojanowskaElżbieta


drugi natomiast Jadwigę.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiAntoni1746  15536 (Nr. 1286)
Marjanna Malczewska, c. o. Wojc. z ol. Konst. Zbijewskiej, wd. po Kaz. Romatowskim, i Jadwiga Bojanowska, c. o. Wojc. z ol. Kat. Zbijewskiej, żona Anton. Sikorskiego, siostry ciot., całe cz. wsi Bardo p. pyzdr. ze spadku po ol. dziadzie Wojciechu Zb. Antoniemu Drachowskiemu, s. o. Franc. z ol. Jadwigi Zbijewskiej za 6. 000 złp. sprzed. (f. 106)
 
BojanowskaJadwiga
SikorskiAntoni1754  14345 (Nr. 78) Grodzkie i ziemskie
G. Apolonia, ż. Józefa Podbielskiego, i Jadwiga wd. po ol. Ant. Sikorskim, Bojanowskie, cc. ol. Wojc. Boj. z ol.... yny Zbijewskiej, spadkob. rodziców obok siostry rodz. Ludwiki z Boj. Strachowskiej, dla windyk. dóbr ruch. i nieruch. z cz. wsi Bardo p. py. po rodzicach, mian. pl. siostrzeńca Michała Strachowskiego (f. 818)
Konin
BojanowskaJadwiga


Warto przy okazji zauważyć, że w księgach we wcześniejszych latach występuje jeszcze trzeci Antoni Sikorskich

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiAntoni1727678411 (Nowe Miasto)
Małgorzata, c. NGD. Anton. Sikorskiego ekonoma i G. Marjanny -- GD. Stanisł. Grabski stolnikowicz bracł., dz. NM. i Zofja z Radomickich Modlibowska kl. pozn.
Nowe Miasto
SikorskaMarianna
SikorskaMałgorzata

Pokolenie IV

Kolejne pokolenie stanowią córki Antoniego:

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaHelena1786  15684 (Nr. 83)
M. Elżb. z Bojanowskich, wd. 1-o v. po ol. Antonim Sikorskim, 2-o v. po ol. Łukaszu Rosenie sumę spadłą na swą głowę po ol. Helenie z Sikorskich, ż. ol. Jana Słupeckiego tegoż ol. Antoniego Sik. siostrze rodz. bp. +-ej, ceduje Marjannie, ż. Teofila Hulewicza, Teresie ż. Ignacego "Goski" podczaszyca smoleńsk., Józefie, ż. Pawła Dąbrowskiego, i Joannie pannie córkom swym Sikorskim (f. 238)
 
SikorskiAntoni
BojanowskaElżbieta
SikorskaMarianna
SikorskaTeresa
SikorskaJózefa
SikorskaJoanna

1. Marianna Sikorska + I. Teofil Hulewicz, II. Aleksander Brzeżański

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaMarianna1784  15747 (Nr. 111)
Teofil na Drozdnie Hulewicz, s. ol. Józefa z Joanny Bajerskiej z I i Marianna Sikorska, c. ol. Antoniego Sikor. z Elżbiety Bojanowskiej z II małż. dożyw. (f. 131v)
 
HulewiczTeofil


Data 1784 jest być może błędna, ponieważ Marianna i Teofil występują już jako małżenstwo w dokumentach z 1779 roku.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaMarianna1791  16531 (Nr. 115)
Aleksander Brzeżański, s. ol. Jana B. z Katarzyny Nieborskiej z I i Marianna Sikorska, c. ol. Antoniego S. z Elżbiety Bojanowskiej z II małż. dożywocie (f. 109)
 
BrzeżańskiAleksander

2. Teresa Sikorska + Ignacy Gosk (Goski)

Ignacy Gosk (Goski) podczaszy smoleński, dziedzic Kożuszkowic i Woli Kożuszkowskiej był synem Franciszka cześnika smoleńskiego i Elżbiety Smoczarskiej.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaTeresa1777  15210 (Nr. 81) Grodzkie i ziemskie
M. Ignacy Goski, smol., s. o. Franc. G. cześnika smol. z Elżb. Smoczarskiej, w im. sw. i Teresy Sikorskiej, c. o. Anton. z Elżb. Bojanowskiej, 1-o v. zrodzonej żony swej, mian. pl. M. Łuk. Rosena (f. 100)
Konin
Gosk (Goski)Ignacy
SikorskaTeresa1787  12601 (Nr. 1364) Grodzkie i ziemskie
Ignacy Gosk podczaszy smoleński, w im. sw. oraz Antoniego, Franciszka, Bogumiły i Anieli, dzieci swych z ol. Teresy Sikorskiej z I i Paweł Dąbrowski w im. sw. i żony Józefaty Sikor. z II i Mikoł. Hulewicz jako plent Marjanny Sikor. wd. po Teofilu Hul. kwit. Józefa Wielewieyskiego dz-a Głęmbokiego w pow. gnieźń. z 10. 000 złp. (f. 545v)
Konin
Gosk (Goski)Ignacy

3. Józefa Sikorska + Paweł Dąbrowski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaJózefa1786  15715 (Nr. 83)
M. Paweł Dąbrowski, s. o. Józefa z I i Józefa Sikorska, c. o. Anton. z Elżb. Bojanowskiej, obec. 2-o v. Rosenowej z II małż. dożyw. (f. 278)
 
DąbrowskiPaweł

4. Joanna Sikorska + Rafał Mniewski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaJoanna1793  16078 (Nr. 84)
M. Rafał na Mniewie Mniewski, s. Andrzeja i Anny z Mierzyńskich, skarbników radziejowskich, z I i Joanna Sikorska, c. ol. Antoniego S. z Elżbiety Bojanowskiej, żony 2-o v. ol. Łukasza Rosena, z II małż. dożyw. (f. 421)
 
MniewskiRafał
Istnieje jeszcze jeden wpis, który ciężko teraz zinterpretować czy urodziła się jeszcze Felicjana Teresa, która być może szybko zmarła, czy też chodzi tutaj o wspomnianą Teresę a słowo przed imieniem zostało błędnie odczytane.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiAntoni175592914225 (Łopienno)
(Kłodzin) Felicjana(?) Teresa, c. M. Anton. i Elżb. Sikorskich dzów Kłodzina -- M. Teresa Sikorska
Łopienno
Kłodzino
BojanowskaElżbieta
SikorskaFelicjana(?) Teresa
SikorskaTeresa