Menu


Sikorskich Republika PlKresy

Poniższa lista Sikorskich powstała m.in. w oparciu o książkę Jana Ciechanowicza "Na styku cywilizacji" (Wydawnictwo Naukowo-Literackie ZNICZ, 1997), oraz "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" (Warszawa : nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914). Wszystkim bliżej zainteresowanym polecam kupno Książki Pana Ciechanowicza, gdyż nową można już nabyć przez Internet za jedyne 24,5 zł. Zaznaczam jednak, że zawiera ona mieszankę Sikorskich różnych rodów przez co łatwo o błędną interpretację ich pokrewieństwa.
Wykorzystane mapki pochodzą ze strony http://pl.wikipedia.org


Województwo nowogrodzkie

Sikorscy
z pow. słonimskiego
1742 r. Popki (Poki) wieś. Pow. słonimski, gm. maryjska; W 1742 r. nabył Michał Adam Ślizeń podkomorzy litewski od Mitków i Sikorskich.

Żmudź, Województwo trockie, nowogrodzkie i wileńskie

Sikorscy h. Jastrzębiec odm. połowa XVI wieku posiadali m.in. dobra Boszkowszczyznę nad rzeką Swisłocz w powiecie grodzieńskim.
Andrzej Sikorski 1765 r. 5 października 1765 r. stanął do popisu szlachty powiatu grodzieńskiego.
Sikorscy z Podlasia 1799-1905 roku Dobra na Żmudzi w powiecie szawelskim, poniewskim.
Zatwierdzenie od 1799-1905 r. przez heroldię w Kownie, Wilnie, Sankt Petersburgu.
Dwie spokrewnione ze sobą gałęzie tego rodu siedziały,
starsza w nowogrodzkim powiecie,
młodsza w upickim.
Sikorscy zaścianek Pokorze w powiecie trockim - gniazdo Sikorskich.
Józefat Stanisław
Jerzy Albert
1851 r. dzierżawią folwark Bortiszki w powiecie oszmiańskim.
Cyprian 1851 r. W Oszmianie
Sikorscy z Kowna 1854 r. Kowno; spokrewnieni z powyższymi Sikorskimi z powiatu oszmiańskiego.
Frortunat Aleksander 1870 r. 1870 r. z Kowna, dopiero 22 marca 1872 r. potwierdzono jego szlachectwo.
Sikorscy
z pow. Wołkowyskiego
II poł.
XIX w.
Aleksandrów - dobra, pow. wołkowyski, gm. Łyskowo, własność Sikorskich.

Województwo wileńskie

Józef Adamowicz Sikorski
Adam
Jan
Szymon Stanisław
1819 r. 9 grudnia 1819 r. heroldia wileńska potwierdziła szlachectwo; mieszkali w powiecie zawilejskim.

Z Sikor Małych (Blady) do powiatu lidzkiego

Stanisław Sikorski

strzalka

Bracia Jan i Tomasz

strzalka

...

strzalka

Krzysztof (wnuk Tomasza)
W 1811 r. został posiadaczem dóbr Ziemianicze w powiecie lidzkim

strzalka

Wojciech

strzalka

Bracia: Aleksander, Franciszek, Jan, RudolfStanisław Sikorski ... Za protoplastę tej gałęzi heroldia wileńska w 1833 roku uznała Stanisława Sikorskiego.
Bracia Jan i Tomasz
...
Krzysztof
(wnuk Tomasza)
1811 r. W 1811 r. został posiadaczem dóbr Ziemianicze w powiecie lidzkim.
Wojciech
Bracia:
Aleksander
Franciszek
Jan
Rudolf
1833 r. 1833 r. potwierdzeni w starożytnym szlachectwie polskim przez heroldię wileńską.
7 Sikorskich w powiecie lidzkim 1855 r. spis szlachty w powiecie lidzkim.
Aleksander, Franciszek, Jan, Rudolf, Wincenty 1860 r. powiat lidzki.
Ponadto:

Owsiadowo - fol., pow. lidzki, gm. Lida, okr. Wiejski Kołyszki; własność Sikorskich.

Syrnie - wieś nad rz. Niewiszką, pow. lidzki, gm. Pokrowsk, okr. Wiejski Chodziłonie, 2 1865 r. 10 duszy rewiz., własność Sikorskich.

Wierzch Lida - wieś, pow. lidzki, gm. Lida, okr. Wiejski Kołyszki; w 1865 r. 38 dusz rewiz.; należy do dóbr Owsiadowo Sikorskich

Zieniapisze (Zieniapiszki) - folwark nad sturmieniem Zieniapisze, pow. lidzki, gm. Pokrowsk, okr. Wiejski Chodziłonie.

Gałąź z powiatu rzeczyckiego (Województwo mińskie)

Jan Sikorski
poseł na sejmik liwski w 1652 r.

strzalka

Maciej

strzalka

Kazimierz

strzalka

Bracia:
Benedykt - nabył grunta w ziemi drohickiej
Dominik - władał majątkiem Glinki

strzalka

Jakub Franciszek Sikorski
(syn Dominika)

strzalka

Piotr Paweł
podaptekarz zamieszkały w mieście powiatowym RzeczycaJan Sikorski 1652 r. poseł na sejmik liwski.
Sejmik liwski obradował w Liwie koło Węgrowa;
woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gmina Liw,
niedaleko Sikor na zachód od Sokołowa Podlaskiego.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Liw

http://images.google.pl/zamek+w+liwie
Piotr Paweł 1839 r. podaptekarz zamieszkały w mieście powiatowym Rzeczyca. W 1839 r. pisał do heroldii mińskiej.

Województwo mińskie i czernihowskie

Franciszek Jakub Sikorski

strzalka

Józef
asessor królewski powiatu borysowskiego

strzalka

Wiaczesław
W 1871 r. w Czernichowie


Ponadto:
Józef Sikorski 1820 r.
i 1837 r.
1820 r., 1837 r. właściciel folwarku Laskówka w powiecie mińskim, gminie Ostrożyce.
Dzieci Józefa:
Antoni
Stefan
Edward
Antonina
Karolina
Aniela
Prawdopodobnie część z nich przyjęła prawosławie. Posiadali Laskówkę, Kniahnicze, Olesin, Mikulicze.
Ponadto Mecherzyn (Mecheryn) folw., pow. borysowski, okr. Pol. 1 chołopienicki, dość dawna właść Sikorskich;
wraz z folwarkiem Olesin albo Podgaj.

Województwo witebskie

Jan Sikorski 1773 r. podchorąży szwadronu konnego dragońskiego pana Potockiego, strażnika Wielkiego Księstwa Litewskiego, zbierał podatki w województwie witebskim.

Województwo smoleńskie

Antoni Sikorski 1654 r. był właścicielem majętności Kuzniecowo na Smoleńszczyźnie i brał udział w obronie tego miasta przed nawałą moskiewską.

Województwo ruskie

Nobiles Johannes Sykorski (Sykora) 1444 r. księgi sądowe Lwowa.
Aleksander Sikorski 1648 r. z poniższym podpisali w imieniu województwa ruskiego elekcję króla Jana Kazimierza.
Jan Stanisław Sikorski 1648 r. pisarz grodzki lwowski, po 4 latach od elekcji Jana Kazimierza pisarz grodzki halicki.
Adam i Remigian Sikorscy 1669 r. 26 czerwca 1669 r. stawali do podpisu ziemian sanockich pod Jabłonicą.
Mikołaj Sikorski 1767 r. 5 czerwca 1767 r. podpisał akt konfederacji ziemian halickich.
Demetriusz + Rozalia Bajriger, Jan 1890-92 r. Suszyca Mała, par. Chyrów, Ukraina.

Województwa wołyńskie i podolskie

Józef Sikorski 1775 r. Komisarz Żytomirski
Sikorscy
z pow. starokonstantynowskiego
koniec XVII w. Czapielówka - (w dok. Czepyelowcze) wieś na prawym brzegu Słuczy, pow. starokonstantynowski, gm czernielówka, st. pocz. Krasiłów, st. dr. Żel. Czarny Ostrów. Pod konieć XVII w. przechodzi w ręce Sikorskich.
Sikorscy
z pow. łuckiego
II połowa XIX w. Pożarki - wieś, pow. łucki, gm. Rożyszcze, własność Sikorskich.
Sikorscy
z pow. dubieńskiego
1869 r. Moszczanica Mała - wieś, pow. dubieński;
W 1869 r. nabył ją na licytacyi Konstanty Sikorski, sędzia pokoju okręgu dubieńskiego, który odsprzedał ją 1870 r. bratowej swej Annie Sikorskiej, władającej nią i obecnie.