Menu


Sikorskich Republika PlNereśla-Sikory - historia gminy Mońki

Pozostałe strony w temacie:
Sikory
Gniazda rodowe Sikorskich - mapa
Spis miejscowości z sikorką w nazwie

Nereśl - prawy dopływ Narwi.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Narew

Wieś Sikory w okolicy miejscowości Mońki nad rzeką Nereśl (prawy dopływ Narwi) znana jest już ze źródeł XVI - wiecznych. Początkowo nosiła nazwę Nereśla-Sikory. Osada powstała najprawdopodobniej w końcu XV lub na początku XVI wieku. Położona była na skraju wielkiej własności goniądzkiej (najpierw Glińskich, później Radziwiłłów), tuż przy wielkim kompleksie puszcz: Grodzieńskiej i Bielskiej. Leżała na terenie, przez który biegła historycznie granica etniczna i administracyjna pomiędzy osadnictwem polskim i litewskim na Podlasiu. Położenie geograficzne wsi jest przyczyną, dla którego Sikory wymieniane są w źródłach przy okazji opisów granic grodzieńskich, bielskich i goniądzkich w XVI wieku.

Nereśl - Sikory była wsią "ziemiańską" o charakterze służebnym osadzoną na 10 włókach (165 ha). Radziwiłłowie właściciele "państwa goniądzkiego" pociągali szlachtę z Sikor do odrabiania powinności na swoją rzecz i służenia w ich hufcach. W 1571 roku włość goniądzka została włączona do starostwa knyszyńskiego. Właściciele działów dóbr szlacheckich w Sikorach zyskali pełną niezależność.

Szlachta otrzymywała tam majątki z obowiązkiem służby wojskowej. Radziwiłłowie wyrażali też zgodę na sprzedaż lub zamianę dóbr ziemskich przez szlachtę zamieszkałą w ich państwie goniądzko-rajgrodzkim. W tej sytuacji znalazła się szlachta mieszkająca w Dziękoniach, Kuczynie, Kuleszach, Krasowie (Lewoniach), Magnuszach, Ołdakach, Rybakach, Sikorach, Sobieskach, Świerzbieniach, Waśkach i Zblutowie.

Jan Iwachno, w pierwszej połowie XVI w. faktor Radziwiłłów w Bielsku, za zgodą Mikołaja Mikołajewicza Radziwiłła nabył od Stanisława Sikory vel Sikorskiego należącą do niego część Sikor.

http://inter.home.pl/studniarek/mon_sik.html
http://inter.home.pl/studniarek/hist_mon/mon2.html
http://inter.home.pl/studniarek/dzieje_jaswil/dzieje4.html

Sikory, gmina Mońki:

- dwór, drewn., XVIII, nr rej.: 388 z 12.02.1977
- młyn wodny, mur.-drewn., 1935, nr rej.: 367 z 01.08.1975

http://epodlasie.wipb.pl/biptest/wosoz/bip/sendFile.php?inf=116&z=1

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%84ki

Od początku XX wieku do czasów II wojny najbardziej okazale przedstawiał się majątek w Sikorach.
Wygląd obejścia dworskiego można przeczytać na poniższej stronie:

http://inter.home.pl/studniarek/hist_mon/mon4.html
http://inter.home.pl/studniarek/hist_mon/mon5.html
http://inter.home.pl/studniarek/leg7.htm

http://inter.home.pl/studniarek