Menu


Sikorskich Republika PlNiedzielscy

Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T.12
Seweryn Uruski (1814-1890)

Niedzielski h. Laryssa. Antoni i Antoni-Ignacy wylegitymowani w Galicyi 1782 r. Maciej, urzędnik w Galicyi 1787 r., uspokoił rozruchy włościan, za co ozdobiony medalem. Antoni, dóbr Zabawy i Erazm, dóbr Śledziejowice 1858 r., w Galicyi. Wincenty, urzędnik w Olesku 1858 r.

Niedzielski h. Prus I. Paweł, pleban kleszczelewski, kapelan królowej Anny Jagielonki 1587 r. Gaspar, pleban stanisławowski 1592 r., kanonik warszawski 1597 roku. Stanisław, vicerotmistrz wojsk koronnych 1654 r. Mikołaj, podpisarz bydgoski 1673 r. Antoni z wojew. sieradzkiem podpisał elekcyę 1697 r. Stefan, stolnik liwski 1690 r., ożeniony z Maryanną Zaleską.
Cyryl, syn Teodora, z synami wylegitymowany w Cesarstwie i zapisany do ksiąg szlachty gub. wołyńskiej 1864 r.

Niedzielski h. Sas. Byli na Rusi i brali przydomek Dumicz. Jan z Niedzielska, starosta przemyślski 1654 r. Mikołaj zginął pod Wiedniem; jego prawnukowie: Jan, Piotr i Jacek występowali 1767 r. przed aktami halickimi. Jan, stolnikowicz mścisławski 1775 r. (Vol. Leg.).

Niedzielski h. Szeliga. Józef, neofita, otrzymał nobilitacyę i herb powyższy w 1765 r. (kancl.).

Niedzielski h. Topór. Maciej, syn Stanisława, z synem Tomaszem wylegitymowany w Cesarstwie 1863 r. i zapisany do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej.

Niedzielski. Antoni, syn Franciszka i Maryanny Beller, ur. 1792 r. w Warszawie, wstąpił 1819 r. jako lekarz batalionowy do 1 pułku strzelców pieszych i tegoż roku postąpił na sztabs-lekarza i w 1823 r. przeniesiony do 2 pułku strzelców konnych; umieszczony w 1825 r. jako sekretarz w Komisyi rządowej wojny, wyszedł 1826 r. do dymisyi.
Stanisław, syn Jana i Elżbiety, ur. 1780 roku we wsi Chryćkowie, gub. podolskiej, wszedł 1795 r. do 1 pułku ułanów wojska austryjackiego; wzięty do niewoli francuskiej, postąpił do 1 pułku ułanów legionu włoskiego i w 1811 r. awansował na podporucznika, a w 1812 r. na porucznika; po reformie 1816 r. przykomenderowany do 1 pułku strzelców, w 1820 został kapitanem; odbył kampanie: 1808-1809 r. w Niemczech, 1812 r. w Rosyi i 1813 r. w Niemczech, i za waleczność otrzymał 1813 r. krzyż kawalerski Legii Honorowej (Ks. Wojskowe).