Menu


Sikorskich Republika PlNiedzielsko - wieś pod Wieluniem

Niedzielsko i Jan "Długosz"

1415 - w Brzeźnicy urodził się Jan Długosz. Był on drugim spośród 12 synów i kilku córek Jana z rodu Wieniawów, niezbyt zamożnego ziemianina pochodzącego z Niedzielska pod Wieluniem, który nosił przydomek "Długosz" i herb Wieniawa. Jako rycerz odznaczył się walecznością w 1410 podczas bitwy pod Grunwaldem, za co otrzymał starostwo brzeźnickie. Ciekawostką jest fakt, że wszyscy bracia wybitnego historyka również nosili imię Jan.

http://www.jura.art.pl/pl/miejscow.php?go=brzeznic


Już ojciec historyka Jana, burgrabia brzeźnicki Jan z Niedzielska, nabył wieś Grabową, przekazując ją w spadku męskim potomkom. To właśnie pan burgrabia i bohater bitwy grunwaldzkiej miał za żonę Beatę z Borowna. Długoszowie przez pewien okres dzierżawili też królewską wieś Kocin. Herby rycerskie Śrzeniawa i Wieniawa nawizują więc do heraldyki rodzin szczególnie znaczących w dziejach tego regionu, upamiętniając zarazem postacie związane z miejscowościami o najstarszych metrykach. W herbie została zastosowana heraldyczna zasada określania stron tarczy.

http://www.mykanow.pl/ramki/o-gminie-herb.html


http://adamus.fm.interia.pl/niedziel/wstep.htm
http://adamus.fm.interia.pl/
http://www.um.wielun.pl/index.php?page=niedzielsko

Madalińscy z Niedzielska herbu Larysza

Ludwik Madaliński z Niedzielska h. Larysza

http://www.sejm-wielki.pl/b.php?o=16.310.200


Madalińscy (także: Madaleńscy) Skądby wzięli nazwisko wiedzieć nie można, bo istniejące obecnie wsie Madaliny są późniejszego pochodzenia, a nie zdaje się, aby pochodzili z Magdaleńca w Prusach. Laryssowie v. Laryszowie przyszli do Małopolski w końcu XIII-go wieku ze Śląska, z Glezyna pod Głogowem, osiedli w XIV wieku w Chechle w krakowskim, ale i na Śląsku nie udało się znaleźć wsi podobnego nazwiska.

Piotr Madaliński odznaczył się pod Grunwaldem 1410 roku w orszaku przybocznym Jagiełły, kupił wieś Niedzielsko pod Wieluniem od Jana Długosza, ojca, z której to wsi potomkowie jego stale się pisali.

http://www.przodkowie.com/pl/art/16_310.xml