Menu


Sikorskich Republika PlSikorscy herbu Cietrzew - gałąź kaliskaPokolenie I

1. Antoni Sikorski

W książce "Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa" wydanej w 1851 przez Samuela Orgelbranda widzimy:"Sikorski h. CIETRZEW
Antoni, syn Antoniego 465"W opracowaniu Elżbiety Sęczys pt. "Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861" można przeczytać:

"SIKORSKI h. Cietrzew
Od Antoniego, dz. d. Szyszyno w r. 1764, z Elżbiety Bojanowskiej syn Antoni leg. 1838. Antoni * Głuchów ok. 1783"

W opracowaniu tym wskazano jednoznacznie na Antoniego Sikorskiego wymienionego przeze mnie w części opisującej gałąź Sikorskich herbu Cietrzew z Kłodzina. Wprawdzie Antoni Sikorski był sędzią kapturowym kaliskim ale nie żył już w 1777 roku - 6 lat przed datą przytoczoną w opracowaniu jako przybliżona data narodzin Antoniego juniora. Ponadto w dokumentach sądowych (w tzw. Tekach Dworzaczka) nie znalazłem żadnego słowa o synu Elżbiety Bojanowskiej i Antoniego, dziedzica Kłodzina i Szyszyna. Nie doszukałem się też ich związku z Głuchowem, w którym urodził się Antoni junior. Bardzo możliwe, że doszło do pomyłki w opracowaniu i błędnego przypisania osoby do Antoniego Sikorskiego seniora. Dokumentem przemawiającym za tym faktem jest opis sprawy "14660 (Nr. 104) 1777", który znajdujemy w gnieźnieńskich księgach grodzkich i ziemskich (patrz Sikorscy herbu Cietrzew z Kłodzina oraz Teki Dworzaczka). Dowiadujemy się z niego, że w roku 1777 wdowa Elżbieta Bojanowska była już ponownie mężatką z Łukaszem Rosenem. Wymienione są też dzieci Antoniego i Elżbiety, łącznie z małoletnimi córkami. Brak tam jakiejkolwiek wzmianki o małoletnim synu.

Ciężko jest też z całą pewnością stwierdzić, który Antoni Sikorski jest wymieniony w 1764 roku jako elektor króla Stanisława Augusta.Pokolenie II

1. Antoni Sikorski + Joanna Soboska vel Sobowska

Antoni syn Antoniego, leg. 1838, ur. w Głuchowie ok. 1783 r., był leśniczym we wsi Rudniki, pow. wieluński.

Joanna Soboska ur. ok. 1786.

W opracowaniu Elżbiety Sęczys pt. "Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861" Joanna ma przypisane nazwisko Sobocka. Jest to jednak błąd ponieważ w dokumentach widać nazwisko Soboska (w tym Stanisław Soboski) a następnie zapisane dwukrotnie już przez inną osobę w formie Sobowska.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiAntoni1803117Ślub Antoniego z Joanną Soboską,
córką Antoniego i Marianny.
Rudniki, pow. wieluński
SoboskaJoanna
SoboskaJoanna1826919Śmierć Joanny.Biestrzyków, pow. radomski
SikorskiAntoni184316Śmierć Antoniego.Kalisz, pow. kaliski

Masłowscy herbu Samson

W tym momencie warto już wspomnieć o rodzie Masłowskich, z którym związani byli Sikorscy.

W powyższym dokumencie widzimy Hipolita Piotra Masłowskiego herbu Samson, poniżej jego żonę Faustynę oraz innych w tym Irenę Masłowską, żonę Emila Sikorskiego.

Opis wspomnianej rodziny dziedziców wsi Rudniki odnajdujemy w "Tekach Dworzaczka":

"Jan, podstoli ostrzeszowski, dziedzic Rudnik w p. wiel., pozywał 1753 r. Józefa Wężyka, starostę nizińskiego (Rel. Kal. 152/153 s. 156). Manifestował 1756 r. przeciwko Prokopowi Niemojewskiemu, podczaszemu ostrzeszowskiemu (ib. 163/164 s. 2116). Nie żył już 1774 r., kiedy wdowa po nim, Marianna Watowska, była dziedziczką Mielęcina, dóbr nabytych od Krzysztofa Nekandy Trepki (ib. 214/216 k. 126). Żyła jeszcze 9 XI 1781 r. (LB Parzynów). Niewątpliwie synem Jana i Watowskiej był dziedziczący w Mielęcinie Hipolit, łowczy ostrzeszowski (wieluński) 1777 r., cześnik ostrzeszowski 1793 r., radca województwa kaliskiego żyjący jeszcze 26 I 1818 r. (ib.). Miał za żonę Faustynę Mączyńską, córkę Józefa, kasztelanica sieradzkiego, i Moniki z Grabińskich, żyjącą jeszcze w r. 1789 (LB Parzynów), a, jak się zdaje, 2-o v. Teklę Walewską, żyjącą 26 I 1818 r. (ib.). Synowie z Mączyńskiej: Bonawentura Karol Wincenty Antoni, ochrzcz. 9 XI 1781 r., zmarł w Mielęcinie 1 IV 1782 r., Julian, o którym niżej, Józef Waclaw Andrzej Wojciech, ur. tamże, ochrzcz. 23 II 1785 r. Chyba też Hipolita synem był Celestyn, o ktorym niżej. Z corek, Marianna, zmarła w Mielęcinie 23 VII 1778 r., mając 5 lat. Marianna Aniela Ludwika, ur. w Mielęcinie, ochrzcz. 22 II 1777 r., Kunegunda Franciszka, ur. tamże, ochrzcz. 24 III 1778 r., Agnieszka (Agnieszka Bonawentura), ochrzcz. z ceremonii 24 IV 1779 r., wyszła przed 7 II 1803 r. za Izydora Mniewskiego. Karolina, ur. tamże, ochrzcz. 5 XI 1780 r., Marianna Jozefa Honorata, ur. tamże, ochrzcz. 12 I 1789 r. (LB Parzynów).

Julian (Lambert Rudolf Julian), syn Hipolita i Mączyńskiej, ur. w Mielęcinie, ochrzcz. 16 IV 1783 r. (ib.), dziedzic Mielęcina i Rudnik podprefekt powiatu ostrzeszowskiego 1809 r., radca kasy narodowej 1832 r., wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1837 r. Mąż Weroniki z Kiełczewskich, zmarlej w Mielęcinie 22 IX 1832 r. w wieku 45 lat. Syn Hipolit, dziedzic Mielęcina, zmarł we Wrocławiu 3 III 1827 r., mając lat 24 (LM Parzynów). Z córek, Melania, ur. ok. 1808 r., wyszła 15 II 1829 r. za Henryka Miączyńskiego z Nowejwsi. Magdalena Józefa, ur. w Mielęcinie 21 I 1809 r. Julianna, zmarła 9 XII 1819 r. w wieku trzech i pół lat. Córkami Juliana były też chyba panny, Emilia, chrzestna w latach 1825-1840, Antonina, chrzestna 1825 r., obie "z Mielęcina" (LB Ostrzeszów; LB, LM Parzynów).

Celestyn, zapewne syn Hipolita i Miączyńskiej, ur. ok. 1783 r., za Ksiąstwa warszawskiego podprefekt powiatu ostrzeszowskiego, mąż Agnieszki Sokołowskiej, ur. ok. 1782 r., ojciec Tekli Weroniki Agnieszki Katarzyny, ur. w Mielęcinie 25 I 1818 r., ochrzcz. 1833 r. (LB Parzynów). Zob. tablicę.
Krystyna, podstolanka wieluńska, i jej mąż Zygmunt Zaremba Tymieniecki, podwojewodzi wieluński, oboje już nie żyli 1759 r. Katarzyna, żona 1-o v. Jana Myszkowskiego, 2-o v. Andrzeja Szeliskiego, podczaszegogo bracławskiego, nie żyjącego już 1765 r. Konstancja, 1777 r. żona Szymona Bacha Zdzienickiego, cześnika kruświckiego. Róża, żona Stanisława Ordęgi, wojskiego szadkowskiego, już nie żyjącego 1783 r. Jadwiga przed 1 XI 1784 r. wyszła za Jana Gwalberta Karśnickiego, stolnika ostrzeszowskiego, zmarła po połogu 30 IX 1786 r. Józef Kalasanty, dziedzic Debiny i Osiakowa, świadek 17 II 1784 r. (LC Trzcinica). Andrzej, 1785 r. mąż Katarzyny Złotnickiej, córki Feliksa, łowczego szadkowskiego (I. Kon. 83 k. 138v). Eleonora, 1786 r. żona Dionizego Budziszewskiego, podstolego sieradzkiego, dziedzica Małachowa. Marianna, żona Kajetana Rogalińskiego, oboje nie żyli 1788 r. N., mąż Katarzyny z Sokolnickich, chrzestnej 1 XII 1793 r. (LB Starygród). Nepomucena przed r. 1809 wyszła za Jakuba Psarskiego, umarła 24 II 1823 r., mając lat 38, pochowana w Słupi. Jadwiga, w latach 1809-1812 żona Antoniego Wężyka z Tokarzewa."

Źródło: http://teki.bkpan.poznan.pl/index_monografie.html

O rodzinie Masłowskich można przeczytać także na stronie http://maciejmazur.cba.pl/goreccy/pradzieje.html

Pokolenie III

1. Kajetan Wawrzyniec Hipolit Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiKajetan Wawrzyniec Hipolit 180487Chrzest Kajetana.Rudniki, pow. wieluński


2. Mikołaj Franciszek Ksawery Sikorski + Amelia Skólska

Mikołaj Franciszek Ksawery, zwany Ksawerym, był asesorem Sądu Policji Poprawczej Wydziału Kaliskiego.

Amelia Skólska, ur. w Łowiczu, pow. sochaczewski ok. 1818 r., była córką Szymona i Anny.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiMikołaj Franciszek Ksawery18061219Chrzest Mikołaja (Ksawerego).Rudniki, pow. wieluński
SikorskiMikołaj Franciszek Ksawery1834126Ślub Mikołaja (Ksawerego) z Amelią Skólską.Kalisz, pow. kaliski
SkólskaAmelia
SikorskiMikołaj Franciszek Ksawery18551214Śmierć Mikołaja (Ksawerego).Kalisz, pow. kaliskiImię żony Mikołaja (Ksawerego) możemy poznać dzięki zachowanym różnego rodzaju dokumentom, w których występuje jako Amelia oraz Amalia. Warto jednak zuważyć, że w Zawierciu doszło do pewnego przekłamania i zamiast Amelii pojawia się Aniela Skulska.

Jednym ze źródeł danych jest pismo z dnia 11/23 pażdziernik 1857 r. Heroldii Królestwa Polskiego do Deputacji Szlacheckiej Guberni Warszawskiej, które dotyczy wpisania synów Amelii i Mikołaja (Ksawerego) Sikorskich do Ksiąg.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiMikołaj Franciszek Ksawery1857107/19

Pismo z dnia 7/19 października 1857 wystosowane przez Heroldię Królestwa Polskiego do Deputacji Szlacheckiej Guberni Warszawskiej nr 2832 o treści:

"Upoważnia się do wpisania w księgę genealogiczną Oddziału Kaliskiego Amelię z Skólskich Sikorską, wdowę po niegdy Mikołaju Franciszku Ksawerym Sikorskim już do tejże księgi na mocy upoważnienia Heroldyi z dnia 11/23 lipca 1855 zapisanym oraz dzieci jej z tymże spłodzone, a mianowicie :

a/ Antoniego Hippolita Euzebiusza 3ch imion
b/ Stanisława Euzebiusza Hippolita 3ch imion
c/ Emila Eryka Józefa 3ch imion.

Co zaś się tyczy najmłodszego syna proszącej Wiktora Sikorskiego, tego zapis do księgi rzeczonej nastąpić nie może, z powodu nielegalności, który dopiero w lat 4ry po urodzeniu jego a w rok po śmierci ojca spisanym został bez wymienienia powodu, który by tak spóżnione spisanie tego aktu należycie usprawiedliwiał....."

 
SkólskaAmelia
SikorskiAntoni Hippolit Euzebiusz
SikorskiStanisław Euzebiusz Hippolit
SikorskiEmil Eryk Józef
SikorskiWiktor


Imię Amelia można także odnaleźć w opracowaniu Elżbiety Sęczys zawierającym dane z pism Heroldii i Deputacji pt. "Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861".

W Zawierciu z kolei doszło do pomyłki i w akcie zgonu syna Emila w rubryce "matka" żona Mikołaja (Ksawerego) została wpisana jako Aniela. Podobnie w świadectwie zgonu z parafii p.w. Św. Piotra i Pawła Ap., matka Emila została podana jako Aniela Skulska (tym razem nazwisko zostało zapisane przez "u" otwarte).

3. Daniel Kacper Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiDaniel Kacper180913Chrzest Daniela.Rudniki, pow. wieluński


4. Józef Andrzej Sikorski + Antonia (Antonina) Perfeto

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiJózef Andrzej18121129Chrzest Józefa.Rudniki, pow. wieluński
SikorskiJózef Andrzej1833125Ślub Józefa z Antonią.Kalisz
PerfettAntoniaJózef Andrzej był komornikiem przy Trybunale Kaliskim. Ożeniony z Antonią lub Antoniną Perfeto.

Antonia (Antonina) Perfeto pochodziła z rodziny wywodzącej się od Izydora Perfetto (zwanego Perfet) - znanego w Kaliszu kupca z Włoch (z Como). Izydor prowadził handel towarami korzennymi i winem. Zaraz po przybyciu do Kalisza w drugiej połowie XVIII w. wynajął od Nickiewiszów część okazałej kamienicy na rynku i przebudował ją swoim kosztem. W 1789 r. uzyskał od Komisji Dobrego Porządku 15-letni konsens (zatwierdzony osobnym przywilejem królewskim) na urządzenie bilardu w Kaliszu.

"Życie codzienne w Kaliszu w dobie Oświecenia"
Władysław Rusiński
Wydawn. Poznańskie, 1988

"Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza, Tom 17"
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Poznaniu
Państwowe Wydawn. Naukowe., 1990

"Kronika miasta Kalisza"
Władysław Kościelniak, Krzysztof Walczak
Kaliskie Tow. Przyjaciól Nauk, 1989

Ponadto na stronie http://www.info.kalisz.pl/ballady/ballnaj.htm możemy przeczytać o innym krewnym Izydora i Antoniny:

"Obok dawnego pałacu biskupiego, pod numerem 12, stał dom, a w nim sklep pana Tschinkla, z polska nazywanego Czynklem, od którego cała pierzeja nazwana została "Czynklówką". Tschinkel prowadził najbardziej znany i podobno znakomicie zaopatrzony ("dwa rodzaje kawioru, ostrygi sprowadzane z Francji, wszelakie wina i różne delicje") sklep kolonialny. Dom miał widać dobrą opinię i tradycję. W 1843 r. Tschinkel kupił dom jako spadek po Mikołaju Antonim Perfett, którego przodkowie już w XVIII w. prowadzili sklep korzenny w rynku."

5. Ignacy Sikorski

Ignacy Sikorski, ur. ok. 1820 r., asystent kasy powiatowej.Pokolenie IV

Dzieci Mikołaja Franciszka Ksawerego Sikorskiego i Amelii Skólskiej

Pismo Magistratu Miasta Kalisz 24 luty/4 marca 1857 r. (data podwójna polsko-rosyjska).

"Zaświadcza się, że: synowie po zmarłym Ksawerym Sikorskim, Asesorze Sądu Policji Poprawczej Wydziału Kaliskiego:
1/ Antoni liczący lat 17
2/ Stanisław lat 13
3/ Emil Eryk Józef trzech imion,
4/ Wiktor lat 5,
są stałymi mieszkańcami M.Kalisza, zapisanymi w Księdze ludności w domu pod poz. 500."

1. Daniel Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiDaniel1835110Chrzest Daniela.Kalisz

2. Ksawera Sikorska

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaKsawera1838123Chrzest Ksawery.Kalisz

3. Antoni Hipolit Euzebiusz Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiAntoni Hipolit Euzebiusz1840814Narodziny Antoniego o godzinie 4 rano.Kalisz, pow. kaliski
SikorskiMikołaj Franciszek Ksawery1840104

Chrzest Antoniego.

Księga chrztów (najprawdopodobniej) kolegiaty kaliskiej - poz. 203:

"Działo się w Mieście Kaliszu dnia czwartego pażdziernika tysiąc osiemset czterdziestego roku o godzinie czwartej z południa. Stawił się Xawery Sikorski Protokolista Sądu Poprawczego, w Kaliszu zamieszkały lat trzydziesci cztery mający w obecności Ludwika Poplewskiego Protokolisty Sądu Pokoju, lat trzydzieści dwa tudzież Franciszka Błażejewskiego Zakrystyana lat czterdzieści cztery mający obydwóch z Kalisza i okazał Nam dziecię płci męskiej, urodzone w Kaliszu w domu pod numerem sto sześć, dnia czternastego sierpnia roku bieżącego o godzinie czwartej rano z jego małżonki Amali z Skulskich lat dwadzieścia dwa mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Antoni Hipolit Euzebiusz, a rodzicami jego chrzestnymi byli Antoni Sikorski i Weronika Sikorska aktem objęto w Religii Katolickiej. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany i podpisany został."

Kalisz, pow. kaliski
SkulskaAmelia
SikorskiAntoni Hippolit Euzebiusz
SikorskiAntoni
SikorskaWeronika

4. Marian Roch Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiMarian Roch184316Chrzest Mariana Rocha.Kalisz

Uczciwie muszę zaznaczyć, że w indeksach na stronie http://www.slupcagenealogy.com/SearchPg.aspx w rubrykach ojciec i matka wpisane zostały osoby Franciszek Sikorski i Angela Skulski. Uznałem jednak, że najprawdopodobniej są to błędnie zapisani lub odczytani Mikołaj Franciszek Ksawery i Amelia Skulska.

5. Stanisław Euzebi Hipolit Sikorski + I. Balbina Anna Sęp-Szarzyńska herbu Junosza, II. Helena Puchalska

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiStanisław Euzebi Hipolit1844420Narodziny Stanisława o godzinie 8 rano.Kalisz, pow. kaliski
SikorskiMikołaj Franciszek Ksawery1844828

Chrzest Stanisława o godzinie 15.

Księga chrztów kolegiaty kaliskiej - poz. 156:

"Działo się w mieście Kaliszu dnia dwudziestego ó smego Sierpnia Tysiąc osiemset czterdziestego czwartego roku o godzinie trzeciej z południa - Stawił się Xawery Sikorski podpisarz Sądu Poprawczego w Kaliszu zamieszkały lat trzydzieści osiem liczący w przytomności Swiadków Ignacego Sikorskiego Asystenta kasy powiatowej stryja urodzonego lat dwadzieścia cztery tudzież Ignacego Bortkiewicza Ekspedytora Rządu Gubernialnego lat trzydzieści osiem liczący w Kaliszu zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Kaliszu dnia dwudziestego Kwietnia o godzinie osmej rano z jego małżonki Amali z Skulskich lat dwadzieścia sześć liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Stanisław Euzebi Hippolit a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Hippolit i Filipina Sikorscy.-Akt ten spóżniony został dla słabości Ojca. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany przez Nas, stawającego i świadków podpisany został"- podpisy świadków i spisującego Szczepan Mazikowski Podproboszcz Kollegiaty Kaliskiej"

Kalisz, pow. kaliski
SkulskaAmelia
SikorskiStanisław Euzebi Hipolit
SikorskiIgnacy
SikorskiHipolit
SikorskaFilipina
SzarzyńskaBalbina Anna1847

1847
3

7
28

11

Narodziny i Chrzest Balbiny Anny Szarzyńskiej.

35723 (Giewartowo)
1847.11/VII. ch., 28/III. * (Wierchy par. Szymanowice) Balbina Anna, c. Augustyna Szarzyńskiego pos. b. Wierchy w par. Szym., ok. 1819 * i Nimfy Chrzanowskiej ok. 1821. * -- Stefan i Maria Sz. Sz. (Wierchy, wzgl. Wilczchy)

Wierchy/Wilczchy
Szymanowice
Giewartowo
SzarzyńskiAugustyn
chrzanowskaNimfa
SikorskiKsawery1870  

Ślub Stanisława (26 lat) z Balbiną Anną (23 lat), córką Augustyna Sęp-Szarzyńskiego herbu Junosza i Nimfy chrzanowskiej herbu Nowina

Kalisz, pow. kaliski
SkulskaAmelia
SikorskiStanisław Euzebi Hipolit
SzarzyńskiAugustyn
chrzanowskaNimfa
SzarzyńskaBalbina Anna
SikorskiKsawery1889  

Ślub Stanisława (44 lat, wdowiec) z Heleną Puchalską (30 lat), córką Józefa Franciszka herbu Ślepowron, który z kolei był synem odznaczonego krzyżem Virtuti Militari Józefa Grzegorza Puchalskiego (ur. 2 marca 1766 r. w Garwolinie i zm. 5 marca 1833 r. w Kaliszu), chirurga i inspektora generalnego szpitali wojskowych.

Kalisz, pow. kaliski
SkulskaAmalia
SikorskiStanisław Euzebi Hipolit
PuchalskiJózef Franciszek
CzerwińskaMarianna
PuchalskaHelena
PuchalskaHelena194231Śmierć Heleny.WarszawaHelena Sikorska z domu Puchalska zmarła 1 marca 1942 roku. Została pochowana w Warszawie na Powązkach wraz z Tadeuszem, Krystyną, Jerzym i Barbarą Sikorskimi.

http://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=33435

Dziadek Heleny - Józef Grzegorz Puchalski

W książce poświęconej dziadkowi Heleny, Józefowi Grzegorzowi Puchalskiemu, możemy przeczytać:

"Ciekawe są losy jednego z odznaczeń Józefa Grzegorza Puchalskiego, miniaturki Krzyża Virtuti Militari, która dostała się potomkom jego najstarszego syna Józefa Franciszka. To pamiątka zachowana w rodzinie Sikorski [25]. W okresie ostatniej wojny należała do Tadeusza Sikorskiego z Warszawy (praprawnuka doktora). Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, jego syn Jerzy Sikorski poszedł na powstańcze barykady. Rodzice Jerzego chcąc zabezpieczyć rodzinne kosztowności, włożyli je do metalowej puszki wraz z odznaczeniami pradziada. Pudełko zamurowali w jednej ze ścian piwnicy. Podczas powstania dom spłonął, zamurowana puszka ocalała ale zawarte w niej niektóre przedmioty stopiły się, a między pęknięte ramiona orderu Virtuti Militari wtopił się złoty wisiorek. Popękała emalia krzyża, wypadła środkowa rozeta z orłem, a do dwóch ramion krzyża przywarł złoty medalionik żarem płomieni upodobniony do złotego serca. Taki też pradziadowski order o symbolicznej wymowie inżynier Jerzy Sikorski złożył jako dar dla Muzeum Wojska Polskiego. Trud przypomnienia rodzinie dziejów dr Józefa Puchalskiego podjął po ostatniej wojnie inżynier leśnik Władysław Kaczyński, żołnierz Września, jeniec niemieckiego oflagu, mąż Czesławy, córki Gabrieli z Puchalskich także Kaczyńskiej."

"25 - Józef Franciszek i Maria z Czerwińskich Puchalscy mieli troje dzieci: syna Bolesława (zmarł bezdzietny w 1920 r.) i dwie córki, Teresę i Helenę. Teresa wyszła za mąż za Wincentego Jaruzelskiego wziętego adwokata w Kaliszu, Helena za Stanisława Sikorskiego rejenta z Kalisza, z którym miałą syna Tadeusza (ur. 1890 r.) Tadeusz Sikorski (pracownik Sztabu Generalnego w Warszawie) ożenił się z Krystyną Jastrzębską, która w 1913 r. powiła syna Jerzego."

"Wojenne Drogi Doktora Puchalskiego"
Halina Matławska, 1998

Pałac Puchalskich

Kolejną bardzo interesującą historią związaną z Józefem Grzegorzem Puchalskim jest historia jego pałacu.

Jak możemy przeczytać na stronie http://wkaliszu.pl/8027037/Palac_Puchalskich.html:

"Wzniesiono go dla, i z inicjatywy, "pana na Zakrzynie", pułkownika Wojsk Polskich, Józefa Grzegorza Puchalskiego. Nasz bohater oprócz wojskowej szarży, dzierżył tytuł doktora medycyny oraz filozofii i był lekarzem generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Jak łatwo się domyśleć Józef Puchalski brał czynny udział w walkach doby napoleońskiej, a jego wojenny szlak miał prowadzić między innymi przez Włochy i Hiszpanię. Trzy lata po śmierci pułkownika, w roku 1836 kamienica zmieniła właściciela. Stała się wówczas własnością Puławskiego (nie mylić z Pułaskim), kaliskiego Żyda i zyskała drugą, równorzędną nazwę, "pałacu Puławskich".

W kamienicy spędziła dzieciństwo i młodość, przebywająca w latach 1849-1862 w Kaliszu, Maria Konopnicka. To tu najprawdopodobniej kształtował się charakter i zainteresowania przyszłej poetki oraz budziła się jej wrażliwość artystyczna. Tu przeżyła śmierć matki i pierwsze miłosne uniesienia."
Źródło: http://www.info.kalisz.pl/szkic/19.htm z małą modyfikacjąŹródło:
http://wkaliszu.pl
   


Źródło:
http://www.muzeumfotografiikalisza.pl


Doktor puchalski zmarł 5 marca 1833 roku:

"Na cmentarzu przy ul. Górnośląskiej, nazywanym też cmentarzem miejskim, choć jest pod opieką parafii św. Mikołaja, w roku 1833 pochowano znacznego kaliszanina.
Tablica epitafijna głosi:
Tu leżą z Włoki ś.p. W o Józefa Grzegorza Puchalskiego Półkownika Wojsk Polskich Kawalera różnych Krzyżów, dziedzica dóbr Zakrzyn, Obywatela Miasta Kalisza, umarł dnia 5 marca 1833 r. żył lat 68. Prosi o westchnienie czytelnika"

http://www.info.kalisz.pl/szkic/19.htm

6. Emil Eryk Józef Sikorski + Irena Józefa Masłowska


Emil ożenił się z Ireną Józefą Masłowską, ur. ok. 1854 r. w Niewgorodzie, córką Józefa i Marianny Husowskiej.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiEmil Eryk Józef184614Narodziny Emila o godzinie 23.Kalisz
SikorskiMikołaj Franciszek Ksawery1847525

Chrzest Emila o godzinie 9.

Księga chrztów - Akta Stanu Cywilnego Parafii Panny Maryi w Kaliszu:

"Działo się w mieście Kaliszu dnia dwudziestego piątego maja tysiąc osiemset czterdziestego siódmego roku o godzinie dziewiątej /?/ rano stawił się Xawery Sikorski Pisarz Sądu Poprawczego tu w Kaliszu zamieszkały lat czterdzieści mający w obecności Juliusza /Ziemigradzkiego - ?/ lat czterdzieści dwa tudzież Ignacego Nawroczyńskiego lat dwadzieścia pięć mający, obydwuch protokolistów Sądu poprawczego w Kaliszu zamieszkałych i okazali dziecię płci męskiej urodzone tu w Kaliszu dnia czwartego Stycznia roku zeszłego o godzinie jednastej w nocy z jego małżonki Amali z Skulskich lat dwadzieścia dziewięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Emil Eryk Józef a rodzicami chrzestnymi byli Feliks /nazwisko nieczytelne, kończy się na ski/ i Weronika Sikorska. Akt ten który spóżniony został z przyczyny /słowo nieczytelne, wygląda na 'intencjałów'/ familijnych Stawającemu i świadkom przeczytany, przez Nas, stawającego i świadków podpisany został.

Buraszkiewicz, Sikorski Xawery, Zimigradzki /ten nieczytelny/"

Kalisz, pow. kaliski
SkulskaAmelia
SikorskiEmil Eryk Józef
SikorskaWeronika
SikorskiEmil Eryk Józef1910415Śmierć Emila.Zawiercie
MasłowskaIrena Józefa1916912Śmierć Ireny.Zawiercie


Według paszportu nr 1552/1903 Emil urodził się 4 I 1846 r., w książce "Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861" występuje data 14 I 1846 r.


Posada maszynisty Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej sprowadziła Emila najpierw do Sosnowca, a następnie między rokiem 1880 a 1882 do Zawiercia. W tamtych czasach był to prestiżowy zawód zapewniający wysokie dochody, które umożliwiały dostatnie życie ośmioosobowej rodzinie. Dzięki temu Emil zbudował piętrowy dom w Zawierciu przy ulicy Słowackiego 9, w którym były cztery oddzielne mieszkania.Dom wyburzono w latach 1970-1975 pod budowę blokowiska.

Na liście maszynistów w Zawierciu nazwisko Emila umieszczone zostało na piątym miejscu, należał więc do pionierów kolejnictwa w Polsce.


Ludwik Bronisław Sikorski wspominał:

Gdy mama mnie ubierała, do pokoju wszedł bardzo wysoki, chudy pan - dziadek Emil i zaczął się ze mną bawić.
Na rękach nosił białe rękawiczki.
7. Joanna Sikorska

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaJoanna18496 Chrzest Joanny.Kalisz

8. Kazimierz Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiKazimierz18508 Chrzest Kazimierza.Kalisz

9. Wiktor Sikorski

Wiktor ur. w Kaliszu ok. 1852 r. Ochrzczony dopiero w 1856 r. Być może miało to coś wspólnego ze stanem zdrowia jego ojca Mikołaja (Ksawerego) i śmiercią w 1855 roku.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiWiktor185614Chrzest Wiktora.Kalisz

Dzieci Józefa Andrzeja Sikorskiego i Antonii (Antoniny) Perfeto

1. Kamila Sikorska

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaKamila183463Chrzest Kamili.Kalisz

Uczciwie muszę zaznaczyć, że w indeksach na stronie http://www.slupcagenealogy.com/SearchPg.aspx nazwisko panieńskie matki oznaczone zostało jako nieznane (nieodczytane). Nie znalazłem tam jednak żadnego innego Józefa i Antonii Sikorskich.

2. Władysława Sikorska

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaWładysława183529Chrzest Władysławy.Kalisz

Uczciwie muszę zaznaczyć, że w indeksach na stronie http://www.slupcagenealogy.com/SearchPg.aspx nazwisko panieńskie matki oznaczone zostało jako nieznane (nieodczytane). Nie znalazłem tam jednak żadnego innego Józefa i Antonii Sikorskich.

3. Bolesław Józef Antoni Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiBolesław Józef Antoni1836716Narodziny Bolesława.Kalisz

W opracowaniu Elżbiety Sęczys pt. "Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861" widzimy: "Bolesław Józef Antoni * 16 VII 1836". Co innego możemy przeczytać w indeksach zamieszczonych na stronie http://www.slupcagenealogy.com/SearchPg.aspx. Wśród zgromadzonych tam danych z Kalisza widzimy wyłącznie jeden wpis dotyczący dziecka Józefa i Antoniny o imieniu Bolesław. Wpis ten sugeruje, że Bolesław był bratem bliźniakiem Kazimiery i oboje przyjeli chrzest 8 listopada 1844 roku. Warto zauważyć, że przytoczona wcześniej historia Wiktora Sikorskiego pokazuje także, że w nietypowych okolicznościach chrzest mógł nastąpić także parę lat po narodzinach dziecka. Dane z obydwu źródeł powinny zostać jeszcze raz zbadane.

4. Mieczysław Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiMieczysław18405 Chrzest Mieczysława.Kalisz

5. Kazimiera Sikorska

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaKazimiera1844118Chrzest Kazimiery.Kalisz

6. Zygmunt Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiZygmunt18508 Chrzest Zygmunta.Kalisz

7. Mieczysław Hipolit Ksawery Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiMieczysław Hipolit Ksawery1843516Narodziny Mieczysława. 

Z kolei według strony http://www.slupcagenealogy.com/SearchPg.aspx:

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiMieczysław18505 Chrzest Mieczysława.KaliszPokolenie V

Synowie Stanisława Euzebiusza Hipolita Sikorskiego i Balbiny Anny Szarzyńskiej

1. Edmund Sikorski + Julia ...

"Sikorski Edmund (1876?-1930), rejent (notariusz), obywatel ziemski i m. Kalisza, dział. społ. Do Kalisza przybył w 1901, był rejentem przy sądach kaliskich. Od 1896 działał w ochotniczej straży pożarnej, początkowo jako topomik w straży pabianickiej, późn. w straży pożarnej w Zduńskiej Woli i od 1901 w straży kaliskiej - szeregowiec, nacz. oddz. kolumny wodnej, sekr. straży, wiceprez., w 1930 prez. Zarządu. Zreorganizował straż we Wróblewie, do której wstąpił po nabyciu folwarku pod Sieradzem, był jednym z gł. fundatorów remizy strażackiej. W 1906 należał do grupy 165. założycieli kaliskiej Szkoły Handlowej siedmioklasowej. Pełnił funkcję dyr. Kaliskiego Tow. Kredytowego Miejskiego, był czł. jego Kom. Nadzorczego (od 1905). Przez wiele lat był prez. Tow. Dobroczynności w Kaliszu. Przez kilka lat (do 1929) przewodził Tow. Gimnastycznemu "Sokół", potem został jego prez. honor. Długoletni czł., późn. wiceprez. Kaliskiego Tow. Wioślarskiego, dla którego zakupił dwie łodzie: "Edmund" i "Julia". Prez. Ligi Katolickiej w Kaliszu. Czł. honor. Stow. Rzemieślników Chrześcijańskich pod wezw. św. Józefa w Kaliszu. Zm. 9 VI 1930, przebywając na kuracji w Żegiestowie, tam tymczasowo pochowany; 18 VI przewieziony do Kalisza i pochowany w grobie rodz. na cment. katol. zw. Miej. przy ul. Górnośląskiej. W testamencie uczynił zapis na stypendium dla uczniów (synów strażaków) Szkoły Rzemieślniczo-Zawodowej w Kaliszu, przyznane po raz pierwszy 2. uczniom w 1932. Hojny zapis p. rej. Edmunda Sikorskiego, ABC Kal. 1 930 nr 24 s."

"Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej Ziemi Kaliskiej, Tom 3"
Hanna Tadeusiewicz
Kaliskie Tow. Przyjaciół NaukŹródło: http://vilejka.blox.pl/tagi_b/404677/trzebinscy-Zydzi.htmlNazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiEdmund1924111

"Przeniesieni zgodnie z podaniem:

Edmund Sikorski, notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Kaliszu z siedzibą w Błaszkach - na takież stanowisko notarjusza z siedzibą w Kaliszu, dnia 11 stycznia 1924 r."

Dziennik Urzedowy Ministerstwa Sprawiedliwości

Błaszki
Kalisz
SikorskiEdmund193069

Śmierć Edmunda.

"NOTARJUSZE. Zmarli: Jan Guliński, notarjusz w Międzyrzeczu Podl., dnia 14 czerwca 1930 r.; Edmund Sikorski, notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu powiatowego w Kaliszu, dnia 9 czerwca 1930 r."

Ruch Służbowy - Dodatek Do Dziennika Służbowego Ministerstwa Sprawiedliwości

Kalisz


Ponadto:

"Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa:
Na pierwszem ogólnem zebraniu patronem Kasy został wybrany ks. prałat M. Janowski. W organizacji Kasy i pierwszych pracach jej brał czynny udział p. Edmund Sikorski, rejent."

Źródło: http://www.info.kalisz.pl/Rzemie%C5%9Blnicy/samopomoc.htm

"W uznaniu zasług w pracy dla Stowarzyszenia, organizacja nadała niektórym osobom godność członka honorowego. W ciągu 25 lat istnienia organizacji odznaczone zostały w ten sposób następujące osoby: ks. prałat J. Sobczyński, ks. Al. Kokczyński, pp. rejent E. Sikorski, prezydent miasta Kalisza A. Bukowiński, adwokat J. Radwan, adwokat K. Rymarkiewicz, szef wydziału popierania drobnego przemysłu Hanszyld, instruktor przemysłowo-rzemieślniczy Bogatko, K. Roliński, P. Repphan, adwokat S. Tymieniecki i rejent S. Bzowski."

Źródło: http://www.info.kalisz.pl/Rzemie%C5%9Blnicy/organizacja.htm


Ciekawostką jest to, że w książce telefonicznej z 1939 roku dla miejscowości Błaszki widzimy wpis:

"POCZTA, TELEGRAF I TELEFON:
30 Sikorski Tadeusz, ziem., maj. Zawady"

http://genealogyindexer.org/view/1939Ptel/1939Ptel%20-%200798.pdf

Edmundów

Edmund Sikorski był założycielem majątku Edmundów (obecnie część wsi Smardzew w gminie Wróblew).

"Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej znajdująca się w Edmundowie została postawiona w 1919 r. z inicjatywy Edmunda i Julii Sikorskich, którzy w ten sposób wyrazili ogromną wdzięczność Bożej Rodzicielce za ocalenie i powrót do rodzinnego domu po latach wojennej tułaczki (1914 - 1918)."

http://www.niedziela.pl/artykul/3124/nd/Slady-Bozej-obecnosci

W 1920 roku Edmund wybudował w swoim 55-hektarowym majątku dwór. W szczycie facjatki dworu usytuował herb Cietrzew oraz datę budowy.

"Dwór w Edmundowie jest typowym dworkiem polskim. Jest to budowla murowana, sześcioosiowa z sienią na osi. Dach czterospadowy, kryty blachą. Do wejścia prowadzi ganek dwukolumnowy, nad którym widnieje facjatka zwieńczona trójkątnym szczytem. Na balkonie zachowała się oryginalna balustrada metalowa ze stylizowanymi inicjałami ES."
Źródło: http://www.gbp-wroblew.pl/sites/default/files/wroblew_zajawka_4_1.pdf (str. 14)Źródło: http://cyfrowa.pbp.sieradz.pl/dlibra/docmetadata?id=1174&from=publication&
Autor: Janusz Marszałkowski
Data wydania: 25.06.1986 r.


2. Brat Edmunda - imienia w chwili obecnej nie znam

Syn Stanisława Euzebiusza Hipolita Sikorskiego i Heleny Puchalskiej

1. Tadeusz Stanisław Sikorski + Krystyna Jastrzębska

Tadeusz Sikorski, Kawaler Orderu Odrodzenia Polski. Do szkoły chodził w Baku. Ukończył studia w Sankt Petersburgu zobywając wykształcenie inżyniera mechanika. W 1920 roku wraz z rodziną mieszkał w Warszawie na Wilczej. Z kolegami z wojska załozył spółdzilenię BOWIG i razem wybudowali dwa bloki na Filtrowej, gdzie mieszkali mniej więcej od 1927 roku.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiTadeusz189011 Narodziny Tadeusza w parafii Świętego Mikołaja w Kaliszu.Kalisz
JastrzębskaKrystyna1895  Narodziny Krystyny, córki Jerzego i Wacławy Józefy Ratnickiej.Ostrołęka
SikorskiTadeusz Stanisław19201226Ślub Tadeusza z Krystyną Jastrzębską, córką Jerzego i Wacławy Józefy Ratnickiej.
Ślub został zawarty o godzinie 9 w parafii Świętego aleksandra w Warszawie.
Warszawa
JastrzębskaKrystyna
SikorskiTadeusz19621017Śmierć Tadeusza. Pochowany na cmentarzu na Powązkach.Warszawa
JastrzębskaKrystyna196795Śmierć Krystyny. Pochowana na cmentarzu na Powązkach.Warszawa


Dzieci Emila Eryka Józefa Sikorskiego i Ireny Józefy Masłowskiej

1. Franciszek Ksawery Józef Sikorski + ...

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiFranciszek Ksawery Józef18761016Narodziny Franciszka.Sosnowiec
SikorskiFranciszek Ksawery Józef1943622Śmierć Franciszka. Pochowany na cmentarzu na Brudnie.Warszawa

Przez rodzinę nazywany Ksawerym (historia podobna jak z Mikołajem).

Według tradycji rodzinnej Franciszek otrzymał od swojego ojca Emila dyplom Heroldii.

2. Janina Stanisława Sikorska + Józef Bonawentura Jabłoński

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaJanina1878516Narodziny Janiny.Sosnowiec
SikorskaJanina1960218Śmierć Janiny.Zawiercie

Janina i Józef mieli dwóch synów - Stanisława i Mieczysława.

3. Bronisława Zofia Sikorska + Wincenty Smelster

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SmelsterWincenty1867625Narodziny Wincentego.Padovinys na Litwie
SikorskaBronisława Zofia1880910Narodziny Bronisławy.Sosnowiec
SikorskaBronisława Zofia1936319Śmierć Bronisławy.Zawiercie
SmelsterWincenty1940429Śmierć Wincentego.Zawiercie


Była bardzo ciepła, dobra, całkowicie oddana swoim najbliższym.
Ludwik Bronisław Sikorski po latach pamiętał jak siostry ze swoją matką umilały spotkania rodzinne śpiewając Laurę i Filona.

Zięć Emila Sikorskiego, Wincenty Smelster, był maszynistą (tak jak Emil) i dyspozytorem stacji kolejowej w Lazach pod Zawierciem.

4. Anna Wanda Sikorska + I. Henryk Bednarczyk, II. Stanisław Gnoiński

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaAnna Wanda1884613Narodziny Anny.Zawiercie
SikorskaAnna Wanda19231128Śmierć Anny.Zawiercie

Zwana przez bliskich Wandą.

Pierwszy mąż Wandy - Henryk Bednarczyk był legionistą, który zginął podczas pierwszej wojny światowej w okolicach Krzywopłotów. Drugim mężem był Stanisław Gnoiński. Wraz z nim Anna Wanda miała córkę Zofię i syna Stanisława, który zmarł po urodzeniu 19.11.1923 r. Wanda zmarła 9 dni później 28.11.1923 r. na skutek komplikacji poporodowych.

5. Maria Helena Sikorska + Piotr Filus

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaMaria Helena18871222Narodziny Marii.Zawiercie

Była najładniejszą z sióstr. Wyszła za mąż za Piotra Filusa, z którym mieszkała w Grodźcu (obecnie dzielnica Sosnowca).

6. Józef Jan Sikorski + I. Ksenia Kieblan, II. Anna Matuszczyk

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
KieblanKsenia1897117Narodziny Kseni.Rostów nad Donem
SikorskiJózef Jan1897327Narodziny Józefa.Zawiercie
Klette z d. MatuszczykAnna1904524Narodziny Anny.Raciborz
SikorskiJózef Jan1928729Ślub Józefa z Ksenią Kieblan, córką Leonarda (fabrykanta maszyn rolniczych w Rostowie) i Heleny Kisielów.
Ślub został zawarty w Cerkwi św Mikołaja w Sosnowcu.
Sosnowiec
KieblanKsenia
SikorskiJózef Jan1948215Ślub Józefa z wdową Anną Klette zd. Matuszczyk, córką Józefa i Marcjanny Klapuch.
Ślub został zawarty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Głuchołazach.
Głuchołazy
Klette z d. MatuszczykAnna
KieblanKsenia1947629Śmierć Kseni.Głuchołazy
SikorskiJózef Jan197251Śmierć Józefa.Nysa
Klette z d. MatuszczykAnna197294Śmierć Anny.Głuchołazy


Józef z racji różnicy wieku bardziej był zżyty z wnukami Emila niż z własnym rodzeństwem. Zawsze była mu bliska kolej. Po ojcu przejął zawód kolejarza. Pracował w P.K.P na stanowiskach urzędniczych - najpierw w Zawierciu a następnie przeniósł się do Głuchołaz. Pracę w P.K.P uważał za nobilitację. Żył wspominieniami o "przedwojennej" kolei a w szczególności wymieniał punktualność kursowania pociągów i fachowość przełożonych. Był niezapomnianym gawędziarzem. Opowiadał młodszym pokoleniom historie rodzinne. Zapamiętany został również dzięki grze na cytrze i organkach oraz z wyrobu tradycyjnego w rodzinie wina z głogu. Był wielbicielem marszałka Piłsudskiego, fascynowałały go tradycje dawnej Polski szlacheckiej, nienagane maniery i szczególna galanteria względem kobiet. witając się z synową zawsze całował rękę. Z uwagi na prezencję i zachowanie sąsiedzi mówili o nim "hrabia". Będąc już emerytem, w licznych rozmowach z synem dzielił się swoimi doświadczeniami i udzielał mu rad.

Ksenia Kieblan zbiegła przed terorem bolszewickim do Polski w 1918 r. wraz z bratem Stanisławem, który w niedługim czasie wstąpił do "białej " armii gen. Denikina. Była kobietą niezwykle urodziwą, o wyszukanych manierach i kulturze osobistej. władająca biegle trzema językami. Do syna Jerzego zwracała się per George (czyt. Żorż - z fr. Jerzy).Pokolenie VI

Synowie Edmunda Sikorskiego i Julii .....

1. Tadeusz Sikorski

Tadeusz Sikorski, zastępca dyrektora i dyrektor wodociągów w Kaliszu w latach 1945-46 oraz dyrektor wodociągów w Gdyni w latach późniejszch.

http://www.wodociagi-kalisz.pl/Portals/0/Kalisz_II.pdf

2. Władysław Sikorski

Władysław Sikorski mieszkał do śmierci w Kaliszu. Zmarł w 1973 lub 1974 roku.

Dzieci brata Edmunda Sikorskiego

1. Wiesław Sikorski

2. Hanna Sikorska + ..... Myrdzik

Syn Tadeusza Stanisława Sikorskiego i Krystyny Jastrzębskiej

1. Jerzy Sikorski + Barbara Sulimirska herbu Lubicz

Kapral Jerzy Sikorski był żołnierzem Armii Krajowej - zgrupowanie "Paweł" - batalion NOW-AK "Antoni" - 2. kompania "Anna" - II pluton, od 7.08.1944 - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - batalion "Gustaw" - kompania "Anna" - II pluton.
Używał pseudonimów "Sikora", "Sikston", "Sixton", "1290".

http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Jerzy_SikorskiBarbara Sulimirska była córką inżyniera naftowego - Stefana Sulimirskiego herbu Lubicz, o którym możemy przeczytać w "Polskim Słowniku Biograficznym" ("Polski Słownik Biograficzny" zeszyt 186 (tom 45/3), Suchorzewski - Sulistrowski - w sprzedaży na stronie: http://www.dlanauki.pl).

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiJerzy19211110Narodziny Jerzego.Warszawa
SulimirskaBarbara19271011Narodziny Barbary. 
SikorskiJerzy199044Śmierć Jerzego.Warszawa
SulimirskaBarbara200915Śmierć Barbary.Warszawa

Oboje są pochowani w Warszawie na Powązkach razem z rodzicami Jerzego.

Córka Franciszka Ksawerego Józefa Sikorskiego

1. Irena Sikorska + Uszyński

Mieli syna Stefana Uszyńskiego.

Dzieci Bronisławy Zofii Sikorskiej i Wincentego Smelstera

1. Witold Antoni Smelster + Jadwiga Kazimiera Ladoń

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SmelsterWitold Antoni1905115Narodziny Witolda.Zawiercie
LadońJadwiga Kazimiera1906424Narodziny Jadwigi.Zawiercie
LadońJadwiga Kazimiera1991823Śmierć Jadwigi.Bytom
SmelsterWitold Antoni1997727Śmierć Witolda.Bytom


Witold Antoni Smelster pozostał przy nazwisku ojca.

Witold ukończył wydział elektromechaniczny Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej w Dąbrowie Górniczej (sławnej Sztygarki) w 1928 r. Był głównym elektrykiem w kopalni Bobrek w Bytomiu a następnie pracownikiem Bytomskiego Zjednoczenia Kopalń Węgla Kamiennego. Ceniony fachowiec szanowany za wiedzę i stosunek do podległego personelu.
Okupację spędził w obozach Oświęcim i KL Mauthausen Gusen w latach 1940-1945. Aresztowany po zdekonspirowaniu gazety Płomień.

Jadwiga i Witold mieli synów:

Janusza Smelstera ur. 29.04.1932 r. w Zawierciu, zm. 1.12.1997 r. w Bytomiu,
Jerzego Smelstera ur. 29.04.1932 r. w Zawierciu.

2. Ludwik Bronisław Sikorski + Donatyla Irena Pniakówna
NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiLudwik Bronisław1907103Narodziny Ludwika.Zawiercie
PniakównaDonatyla Irena1908730Narodziny Donatyli.Zawiercie
SikorskiLudwik Bronisław193794Ślub Ludwika z Donatylą.Zawiercie
PniakównaDonatyla Irena
SikorskiLudwik Bronisław1989719Śmierć Ludwika.Zawiercie
PniakównaDonatyla Irena1990731Śmierć Donatyli.Zawiercie


Ludwik Bronisław Sikorski przyjął polskie nazwisko matki.

Ludwik Sikorski był lekarzem. Posiadał specjalizację I i II stopania w zakresie chorób wewnętrznych, uprawnienia do samodzielnego prowadzenia poradni kardiologicznej, specjalizację II stopnia w dziedzinie chorób medycyny przemysłowej i ten sam stopień w zakresie reumatologii.

Za swoją długoletnią i zorową pracę został odznaczony Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, Odznaką za Wzorową pracę w Służbie Zdrowia, Medalem Pamiątkowym w Jubileuszowym Roku Obchodów XXV-lecia Wyzwolenia Ziemi Zawierciańskiej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939 roku.

Lubił czytać publikacje dotyczące stronomii, powstawania wszechświata, fizyki, geografii, archeologii, historii Polski. Był miłośnikiem muzyki poważnej - Mozarta, Beethovena. Grał na skrzypcach. Interesował się malarstwem, szczególnie włoskim okresem renesansu.

Kariera:
 • 1 grudnia 1934 r. rozpoczął obowiązkową praktykę lekarską w Szpitalu Powiatowym w Będzinie.
 • W lutym 1936 r. wstąpił do Związku Lekarzy Państwa Polskiego Obwodu Zagłębia Dąbrowskiego. Pracował wtedy na stanowisku lekarza szkolnego dla szkół podstawowych w Zawierciu.
 • Pełnił także funkcję lekarza regionalnego i prowadził prywatne praktyki.
 • Do 30 kwietnia 1936 r. pracował jako chirurg w Szpitalu Ubezpieczalni Społecznej w Zawierciu.
 • 24 sierpnia 1939 r. będąc absolwentem warszawskiej podchorążówki został zmobilizowany i w randze kapitana przydzielony do Batalionu Obrony Narodowej Zawiercia.
 • Uczestniczył w walkach obronnych na odcinku Mikołów - Kraków - Baranów - Zwierzyniec (gdzie batalion został rozbity).
 • W okresie od 1 października 1939 do 5 kwietnia 1945 pracował w ambulatorium miejskim i szpitalu zakaźnym w Zawierciu.
 • 6 kwietnia 1945 r. został ponownie powołany do służby wojskowej, podczas której w randze kapitana został szefem Oddziału Diagnostyczno-Izolacyjnego w I Okręgowym Szpitalu i Poliklinice w Warszawie.
 • W kwietniu 1947 r. uzyskał stopień majora Wojskowego Korpusu Oficerów Służby Zdrowia.
 • Jeszcze tego samego roku wrócił do zawiercia.
 • Po powrocie pracował w Zarządzie Miejskim, ośrodku zdrowia i przychodni ogólnej.
 • 3 maja 1948 r. rozpoczął pracę jako lekarz fabryczny Odlewni Żeliwa Ciągliwego w Zawierciu.
 • Od października 1948 r. aż do 30 czerwca 1976 r. był ordynatorem oddziału wewnętrznego szpitala nr 1.
 • Ponadto pracował jako lekarz rejonowy Miejskiego Wydziału Zdrowia, pełnił nocne dyżury w pogotowiu ratunkowym, pracował w Poradni Elektrokardiologicznej i Poradni Reumatologicznej, gdzie był na stanowisku kierownika od 1 listopada 1953 r. do 10 sierpnia 1984 r.


Córka - Pani Ania - wspomina:

"Moja Mama Donatyla Irena ukończyła farmację na Uniwersytecie Poznańskim Ten duet lekarz-farmaceutka był udany i zawodowo i rodzinnie. W mojej pamięci zostały cudowne chwile spędzone w domu Rodziców. Oboje byli taternikami i ta pasja przechodzi z pokolenia na pokolenie."


Syn Józefa Jana Sikorskiego i Ksenii Kieblan

1. Jerzy Jan Sikorski + Wanda Małgorzata Kubela

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiJerzy Jan1923612Narodziny Jerzego.Zawiercie
KubelaWanda Małgorzata19251017Narodziny Wandy.Katowice
SikorskiJerzy Jan19471013Ślub Jerzego z Wandą.Głuchołazy
KubelaWanda Małgorzata
SikorskiJerzy Jan19751228Śmierć Jerzego.Prudnik


Jerzy był fascynatem Polski szlacheckiej, trylogii H.Sienkiewicza szczególnie postaci A.Kmicica, swoim synom Bogusławowi i Januszowi nadał imiona w USC kierując się sienkiewiczowskimi Radziwiłami. Spotkawszy się z ripostą żony, że byli to zdrajcy Polski uciął krótko "ale szlachta". Był miłośnikiem koni. Marzył o pracy leśniczego lub agronoma jednak jako kolejny w rodzinie przejął zawód kolejarza. W P.K.P Pracował jako urzędnik, ostatnio jako Naczelnik Działu Przewozów Pasażerskich w Okręgowej Dyrekcji Koleji Państwowych w Katowicach. Pracy tej oddawał się z pasją i zaangażowaniem, niejednokrotnie kosztem rodziny. Zmarł na atak serca w trakcie podróży pociągiem. Pozostał po nim nieskazitelnie utrzymany gabardynowy mundur kolejarski, który zakładal do służby. Był dumny, że może go nosić.Pokolenie VII

Córki Tadeusza Sikorskiego

1. Maria Sikorska

Maria zamieszkała w Gdyni, do której przeprowadził się jej ojciec Tadeusz by objąć tam posadę dyrektora wodociągów.

2. Elżbieta Sikorska

Świętej Pamięci Elżbieta Sikorska żyła w Kaliszu. Była siostrą bliźniaczką Marii.

Syn Władysława Sikorskiego

1. Edmund Sikorski

Edmun Sikorski zamieszkał w Mogilnie.

Syn Jerzego Sikorskiego i Barbary Sulimirskiej herbu Lubicz

1. Witold Sikorski + I. Beata Kleinwachter, II. Anna Fajkowska, III. Katarzyna Kulicka

Dzieci Ludwika Bronisława Sikorskiego i Donatyli Ireny Pniakówny

1. Anna Maria Sikorska

Anna Maria Sikorska jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

2. Marek Jan Sikorski + Anna Teresa z Domu Rogacz

Marek Jan Sikorski jest ginekologiem a jego żona Anna Teresa Rogacz okulistką.

Dzieci Jerzego Jana Sikorskiego i Wandy Małgorzaty Kubeli

1. Bogusław Jerzy Sikorski o przydomku Herbowy + Małgorzata Katarzyna Topiłko

Bogusław Jerzy Sikorski jest prawnikiem - byłym sędzią obecnie wykonującym zawód adwokata.
Jest w posiadaniu oryginalej pieczęci herbowej, która należała do Emila Eryka Sikorskiego
a trafiła do niego drogą sukcesji poprzez Józefa i Jerzego.

Pani Małgorzata Topiłko tak samo jak mąż jest prawnikiem.

2. Janusz Jacek Sikorski + Iwona Pyka

Janusz Jacek Sikorski jest z wykształcenia ekonomistą transportu kolejowego

Jest to jedyna gałąź rodziny, w której przetrwał tradycyjny już kontakt zawodowy z koleją.
Zarówno Pan Janusz jak i Pani Iwona są urzędnikami kolejowymi (Pan Janusz w spółce "CARGO").Pokolenie VIII

Dzieci Witolda Sikorskiego i Anny Fajkowskiej

1. Maciej Sikorski + Anna Maria Nałęcz

2. Magdalena Sikorska

Dzieci Witolda Sikorskiego i Katarzyny Kulickiej

1. Sylwia Sikorska

2. Janusz Sikorski

Syn Marka Jana Sikorskiego i Anny Teresy Rogacz

1. Maciej Marek Sikorski

Maciej Marek Sikorski jest informatykiem, absolwentem AGH w Krakowie.

Córka Bogusława Jerzego Sikorskiego i Małgorzaty Katarzyny Topiłko

1. Anna Weronika Sikorska

Anna Weronika Sikorska poszła w ślady rodziców i została prawnikiem.

Córka Janusza Jacka Sikorskiego i Iwony Pyki

1. Aleksandra Sikorska

Aleksandra Sikorska jest studentką prawa.


Wszystkie opublikowane materiały można niekomercyjnie wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła:
www.sikorskich.republika.pl - Tomasz Niedzielski 2007-2014