Menu


Sikorskich Republika PlSikory

Pozostałe strony w temacie:
Spis szlachty z rodu Sikorskich z ziemi drohickiej
Spis szlachty z rodu Sikorskich z ziemi bielskiej
Nereśla-Sikory - gmina Mońki
Sikorscy z Podlasia - historia rodu
Gniazda rodowe Sikorskich - mapa
Spis miejscowości z sikorką w nazwie
Miejsca geograficzne z sikorką w nazwie - XIX/XX w.


Występowanie nazwy Sikory w Polsce

Wsie, które kiedyś miały w nazwie Sikory

Turowo-Sikory, dziś Turowo, woj. mazowieckie, pow. mławski, gmina i parafia Wieczfnia Kościelna.

Sikory Trebiery (Sikory Trebień), obecnie wieś Trebień, woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gmina Bielany.

Sikory, dziś Gębałka (w XIX w. Gębałówka), woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski, gmina Pozezdrze.
9 maja 1562 roku Jan Pusz, starosta węgorzewski, sprzedał Janowi Sikorze za 160 grzywien cztery włóki sołeckie, powierzając mu założenie wsi czynszowej na 40 włókach między Krzywińskiemi, Piłakami i Kutami. Osiedleńcy mieli prawo korzystać z ośmiu lat wolnizny. Wieś początkowo nazywała się Sikory, ale później od jednego mieszkańca przyjęła nazwę Gębałki albo Gębałówki, w niemieckich dokumentach zaś - Gembalkofken lub Gembalken. Potomkowie tego osiedleńca, Gębalowie (Gemballa), mieszkali tu do 1920 roku. Była to wieś królewska. Według spisu z 1858 roku posiadała tylko 16 włók i miała 146 mieszkańców. W roku 1939 mieszkało tu 139 osób. Szkoła powstała w 1861 roku, w 1935 roku zatrudniała jednego nauczyciela, który uczył 29 dzieci.

Mazowsze

Sikorscy herbu Ślepowron z Mazowsza i Podlasia pochodzili prawdopodobnie z (jak to określał Gloger) "starożytnych Sikor" na Mazowszu w parafii Unieck (powiat raciąski), podzielonych na trzy części: Sikory Bogusławy, Piotrkowice i Maruszyno (obecnie Sikory Bogusławice, Sikory Piotrowice i Sikory Żelazki - powiat płoński, gmina Raciąż, obok wsi Charzyny). Pierwotnie szlachtę tą nazywano Sikorami. Jednak gdy w XV i XVI stuleciu zaczęły wchodzić w zwyczaj nazwiska zakończone na ski, Sikorowie z Sikor, zaczęli nazywać się Sikorskimi. Po 2 IX 1391 r. kiedy to książe mazowiecki Janusz I otrzymuje dożywotnio z rąk Władysława Jagiełły ziemię podlaską (z Drohiczynem, Mielnikiem, Surażem i Bielskiem), rozpoczyna się migracja rodów szlacheckich z Mazowsza na Podlasie. Jednym z tych rodów rycerskich był ród Sikorskich (Sikor), który w XV wieku osiedił się w ziemi drohickiej i ziemi bielskiej, zakładając zgodnie z tradycją szlachty mazowieckiej wsie o nazwie gniazda rodowego.

1489

Zachariasz z Sikor i "wszyscy jego bracia h. Ślepowron, Bończa i Koźmian".

Włas. szlach. 1489 Paweł z Podkrajewa z synami: Mik. Gnojeńskim i Janem z Podkrajewa, poręczają za Jana Łazowskiego z Podkrajewa, przeciwko Zachariaszowi z Sikor i wszystkim jego braciom h. Ślepowron, Bończa, Koźmian; Jan Łazowski winien rzeczonym 100 kóp gr za rękojemstwo.

Rękojemstwo - w średniowieczu przeniesienie odpowiedzialności za dług na inną osobę. Osoba zwana ręczycielem (rękojmią) ręczyła za dłużnika swoją osobą i majątkiem, ale pozostawała na wolności. W razie nie wypełnienia zobowiązania ręczyciel dostawał się pod władzę wierzyciela, a jeśli spłacił dług, mógł się go domagać od dłużnika.
z czasem poręczyciel stał się pośrednikiem między wierzycielem a dłużnikiem - ustanawiany w drodze wadiacji (przez wręczenie festuki wierzycielowi przez dłużnika i ręczycielowi przez wierzyciela) - jego obowiązkiem było pilnowanie interesów wierzyciela - niewypłaconego dłużnika i zajęte przedmioty oddawał wierzycielowi, zwalniając się z rękojemstwa. Istniało też rękojemstwo własne (dłużnik jedną ręką dawał festukę i drugą ja odbierał).

Festuka - laska (festuca) bądź jakiś przedmiot związany ściśle z osobą dłużnika, jak np. część ubrania (czapka, płaszcz) lub przedmiot z wyposażenia wojskowego (miecz, włócznia itp.). Była symbolicznym zastawem potwierdzającym zawarcie umowy.

1495

Stanisław i Bernard z Sikor.

Po śmierci (16 lutego 1495 r.) księcia Janusza II, pana na Płocku, Wiźnie, Ciechanowie i Łomży. Rozpoczął się wyścig i starania o przejęcie jego ziem pomiędzy królem Janem Olbrachtem, a ostatnim księciem na Mazowszu, starszym bratem Janusza - księciem czerskim Kondradem III Rudym, który już wcześniej (w r. 1488) zagarnął po bezpotomnym bracie Bolesławie V ziemię warszawską i zakroczymską. Konrad nie był na Mazowszu lubiany z powodu swej gwałtowności i chciwości. Zarzucano mu także nieporządne życie i dwa małżeństwa mieszczańskie. Kiedy książe Konrad wyruszył na zajęcie ziemi płockiej, pewien rycerz był na tyle zuchwały, że gdzieś w okolicy Raciąża zniszczył namioty księcia. Rycerzem tym był Bernard z Sikor. W jego sprawie musiał interweniować ojciec, szlachcic Stanisław, zaręczając za swego syna i uwalniając go od "odsiadywania wieży", na które był skazany.

1578


Feliks i Albert Sikory Maruszyno
Maciej Paweł Sikory Maruszyno
Jan Tobiasz Sikory Maruszyno
Część Oldanowska Sikory Maruszyno
Piotr z braćmi Sikory Maruszyno

Tomasz Franciszek Zich Sikory Piotrowicze
część Michała Zicha Sikory Piotrowicze

Mikołaj Jakub Sikory Bogusławy v. Sikory Bogusławice
Feliks Chabowski z dóbr Rachali Sikory Bogusławy v. Sikory Bogusławice
Część Marka Sikory Bogusławy v. Sikory Bogusławice
Piotr Gotkowski Sikory Bogusławy v. Sikory Bogusławice
Stanisław z dóbr Zachariasza Sikory Bogusławy v. Sikory Bogusławice


Palatinatus plocensis

Districtus plocensis

(powiat płocki)

1578 an.

(Ks. pob. nr. 42).

Mansi praediales

(Wsi szlachty folwarcznej).

Sikory Maruszino (?)
Felix et Albertus, man. 2/3.
Mathias Pauli de 1/3 medii mansi.
Joannes Tobiae, man. 1/4.
Pars Oldanowska, man. 1/2.
Petrus cum fratribus, man. 1/3.

Sikory Piotrowicze
Thomas Franciscus Zichowie, man. 1/4.
Pars Michaelis Zich, man. 1/4.

Sikory Bogusławy v. Sikory Bogusławice
Nicolaus Jacobi, man. 1/8.
Felix Chabowski de sorte Rachali, man 1/2.
Pars Marci, man. 1/4.
Petrus Gotkowski, man. 1/2.
Stanislaus de sorte Zachariae, man. 1/4.

1825

Wykaz wsi, dymów i dziedziców w obwodzie Lipnowskim - 1825 r.

Wieś Gmina Liczba dymów Imię i nazwisko dziedzica
Sikory Kowalki 21 Władysław Dziewanowski i Jakób Kraziewicz
Sikorz Zbójno 8 Antoni Hr. Sumiński


http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=22&sub=195