Menu


Sikorskich Republika PlSikorscy herbu Cietrzew - SikorzynoWstęp

W chwili obecnej, w momencie utworzenia i opublikowania poniższej treści (4 maja 2014 roku), przedstawione tutaj opracowanie dotyczące Sikorskich herbu Cietrzew z Sikorzyna jest najbardziej obszernym opisem głównej linii tego rodu w porównaniu z herbarzami i spisami szlachty, które do tej pory były wydane.

Pozdrawiam i życzę miłej lektury

Tomasz Niedzielski

Pokolenie I

1. Stefan Kętrzyński

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
KętrzyńskiStefan1551  
Stefan Kętrzyński nabył w 1551 r. za 200 grzyw. Sikorzyno pod Kościerzyną dając początek domowi Sikorskich herbu Cietrzew.Pokolenie II

Uwaga! Przypisanie poniżej Michała i Jana Sikorskich do pokolenia II ma raczej charakter symboliczny i wynika z pewnej zgodności dat. Trzeba jednak tutaj wyraźnie zaznaczyć, że nieznane jest dokładne pokrewieństwo pomiędzy wyżej wspomnianym Stefanem oraz Michałem i kanonikiem Janem. Nie byłem w stanie znaleźć jakichkolwiek dowodów na to, że Stefan był ojcem Michała i Jana oraz że Michał i Jan byli braćmi.

1. Michał Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiMichał1570  
Sikorzina ad parochiam Kosczierszni.
Nobilis Michael Sikorski ad suam partem regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gros. Item 18 mansi ad praedium pertinent. Summa facit flor. 1 gr. 10.

SikorskiMichał1582  
Michał Cietrzew Sikorski

2. Jan Sikorski - kanonik gnieźnieński

"Sikorski Jan, kanonik gnieźnieński, lwowski i kujawski, archidyakon sandomirski, obojga prawa doktor, h. Cietrzew, obrany został przez kapitułę gnieźnieńską z dwóch przez arcybiskupa Jana Uchańskiego przedstawionych jej kandydatówna opróźnioną przez śmierć Józefa Zamojskiego kanonią doktoralną dnia 25 stycznia r. 1573, na którą się dnia 16 lipca tegożroku instalował, zobowiązawszy się do ciągłej przy kościele metropolitalnym rezydencji. Wspomniany arcybiskup, który go wielce poważał dla bystrości rozumu, niepospolitej nauki i zdrowej rady i dla tego kanclerzem swoim mianował, chcąc go uwolnić od kolizyi, w które go wprowadzało owo zobowiązanie się względem kapituły gnieźnieńskiej z przyjętemi na siebie obowiązkami kanclerzawystarał mu się u Wojciecha z Łaska Łaskiego, wojewody sieradzkiego "in Kusmark, Rithviany et Dunaiec liber Baro", na kanonią fundi Kłecko należącą do patronatu Karabitów, a opróżnioną przez śmierć Marcina Gałczyńskiego w roku 1574, lecz kapituła wzbraniała się, instalować go, ponieważ nie umiał udowodnić zupełnie swego szlachectwa. Musiał to przecież później uskutecznić, albowiem na dniu 27 października tegoż roku installacya jego na tą kanonią nastąpiła. Jako kanclerz arcybiskupi często bywał w Gnieźnie z rozmaitemi poleceniami od prymasa, pośrednicząc pomiędzy nim a kapitułą metropolitalną. W roku 1577 taż kapituła delegowała go na synod dyecezalny przez Uchańskiego nadzień 8 maja do Uniejowa zwołany. Tenże arcybiskup, wynagradzając mu wierne i pilne usługi względem siebie, dał mu przywilejem z dnia 8 października roku 1579 w Łowiczu wystawionym za przyzwoleniem kapituły wieś stołu arcybiskupiego Tkaczewo w dożywocie." (patrz wieś Piątek, klucz piątkowski)

"Prałaci i kanonicy Katedry Metropolitalnej Gnieźnieńskiej: od roku 1000 aż do dni naszych, Tom 3"
Jan Korytkowski
Nakładem i drukiem J.B. Langiego, 1883


NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiJan1599  
Śmierć Jana

Sikorski Jan, kanonik gnieźnieński, lwowski i kujawski, archidyakon sandomirski, dr. obojga prawa, herbu Cietrzew, zm. w 1599 r., wielce poważany przez prymasa Uchańskiego dla bystrości rozumu, niepospolitej nauki i zdrowej rady.Pokolenie III

Synowie Michała Sikorskiego

1. Gotard Sikorski

2. Krzysztof Sikorski

3. Mikołaj Sikorski

4. Jan Hieronim Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiGotard1596  Synowie Michała Sikorskiego.
Panowie na Sikorzynie i Wyczechowie.
SikorskiKrzysztof
SikorskiMikołaj
SikorskiJan Hieronim
SikorskiMikołaj160837
Kościerzyna, 7 III 1608

Mikołaj Sikorski (szlachetny pan Mikolay Sikorski) zeznał przed sądem ławniczym kościerskim, że uwolnił od poddaństwa w Sikorzynie, pow. tczewski poddanych swoich Wojciecha Zarzyła i jego syna Marcina Zarzyłczyka.

Żona Bartłomieja Wybickiego

1. Katarzyna Sikorska + Bartłomiej Wybicki

W 1608 roku w aktach z Kościerzyny widzimy jeszcze Bartłomieja Wybickiego wraz z małżonką Katarzyną Sikorską. Brakuje jednak informacji na temat pokrewieństwa Katarzyny z Sikorskimi wspomnianymi powyżej.

związek ten pokazuje jak wczesne były wzajemne relacje pomiędzy Sikorskimi i Wybickimi.Pokolenie IV

Syn Jana Hieronima Sikorskiego

1. Jerzy Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiJerzy1623  
  Syn Jana Hieronima Sikorskiego.  

Pozostali dziedzice Sikorzyna w tym okresie

1. Albert Sikorski + Barbara

2. Wojciech Sikorski

W tym momencie należy zwrócić uwagę na imię Adalbert, które często jest utożsamiane z imieniem Wojciech. Jaka jest prawda? W X wieku Święty Wojciech przybrał podczas bierzmowania imię na cześć swego mentora, arcybiskupa Magdeburga, Adalberta, pod którego opiekę został oddany w 972. Pod tym właśnie imieniem Wojciech znany był na zachodzie Europy, gdzie trudne i obce słowiańskie imię nie miało swojego odpowiednika.

Adalbert jest imieniem pochodzenia germańskiego, wywodzącym się od słów oznaczających adal (ród szlachecki) i beraht (jasny, błyszczący), oznaczającym "pochodzącego ze szlachetnego rodu". Występuje w wielu odmianach, np.: Albert, Olbracht.

Czy w takim razie Albert i Wojciech Sikorscy to na pewno dwie różne osoby?

3. Stanisław Sikorski + Anna

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiWojciech1648  
Według taryfy z r. 1648, gdzie uchwalono pobór podwójny a akcyzę potrójną, płacili tu (w Sikorzynie) Wojciech i Stanisław Sikorscy od włoki folw. 4 fl., Wybicki od 6 włok folw. i ogrod. 6 fl. 8 gr., Jerzy Sikorski od 2 włók folw. 2 fl. (ob. Rocz. T. P. N. w Pozn., 1871 , str. 174).

Ponadto:

Sławkowy. (obecnie wieś Sławki) P. Sikorski od 3 wł. fol. 3 flor.

Przy Wyczechowie Sikorscy nie zostali wymienieni.

SikorskiStanisław
SikorskiJerzy


Jak widac powyżej Sikorscy byli w tym czasie już tylko dziedzicami dwóch z trzech działów swojego gniazda rodowego - Sikorzyna.

Pokolenie V

Syn Jerzego Sikorskiego

1. Jan Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiJan1677  
Syn Jerzego Sikorskiego.

Pozostali dziedzice Sikorzyna w tym okresie

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiJan1682

1683
  
W roku 1682 i 1683 widzimy dziedzicami Sikorzyna i Wyczechowa Jana i Grzegorza Cietrzewi Sikorskich

Sikorzyno.
P. Grzegorz Sikorski od 12 morgów folwarkowych. - 4 gr. 9 dn.
P. Jan Sikorski od 1 ogrodnika. 4 gr.

Wyciechowo.
P. Sikorski od 4 ogrodników. 16 gr.

SikorskiGrzegorz


Sikorscy byli w tym czasie dziedzicami dwóch z pięciu działów swojego gniazda rodowego - Sikorzyna.

Dzieci Stanisława Sikorskiego i Anny

1. Helena Sikorska

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskaHelena1643  Księga chrztu: Helena - rodzice: Stanislaus Sykorski i Anna.

2. Jan Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiJan1646  Księga chrztu: Joannes - rodzice: Stanislaus Szykorski i Anna.

3. Barbara Sikorska

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskaBarbara1650  Księga chrztu: Barbara - rodzice: Stanislaus Sykorsky i Anna.

Syn Alberta Sikorskiego i Barbary

1. Grzegorz Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiGrzegorz1645  Księga chrztu: Gregorius - rodzice: Albertus Sykorski i Barbara.

Gałąź wyczechowska mniej więcej w tym okresie

1. Kasper Sikorski + Dorota z Szafras WyczechowskichPokolenie VI

Synowie Jana Sikorskiego - syna Jerzego Sikorskiego

1. Piotr Sikorski

2. Marcin Sikorski

Synowie Jana Sikorskiego - bez ustalenia którego konkretnie - oraz Anny

1. Marian Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiMarian1660  Księga chrztu: Marianus - rodzice: Joannes Sykorski i Anna.

2. Krystian Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiKrystian1663  Księga chrztu: Christianus - rodzice: Joannes Sikorski i Anna.

3. Zofia Sikorska

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskaZofia1665  Księga chrztu: Zophia - rodzice: Joannes Sikorski i Anna.


Być może jest to ta sama Zofia, która w księgach była wymieniana jako żona Rafała Ustarbowskiego.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
KętrzyńskiJan1687  miedzy slachetnymi Panem Rachwalem Ustarbowskim z jedney a panem Janem Kętrzynskim z drugiey strony
UstarbowskiRafał
SikorskaZofia1687  Nles [Nobiles] Raphaelem et Zophiam Ustarbowskie
UstarbowskiRafał
SikorskaZofia1689  miedzy Ich-Mosciami pany Rachwalem Ustarbowskim y Zophią z Sikorskich Ustarbowską ib., u pana Rachwala Ustarbowskiego
UstarbowskiRafał

Synowie Grzegorza Sikorskiego i Justyny

1. Władysław Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiWładysław1669  Księga chrztu: Vladislaus - rodzice: Gregorius Sikorski i Justina.

2. Adalbert Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiAdalbert1676  Księga chrztu: Adalbertus - rodzice: Gregorius Sikorski i Justina.

3. Andrzej Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiAndrzej1680  Księga chrztu: Andreas - rodzice: Gregorius Sikorski i Justina.

4. Teresa Sikorska

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskaTeresa1683  Księga chrztu: Teressia - rodzice: Gregorius Sikorski i Justina.

Córka Grzegorza Sikorskiego i Marianny

1. Dorota Sikorska

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskaDorota1677  Księga chrztu: Dorothea - rodzice: Gregorius Sikorski i Marianna.

Gałąź wyczechowska mniej więcej w tym okresie

Syn Kaspra Sikorskiego

1. Adam Sikorski + Urszula Czarnołecka h. Trzaska

W r. 1695 pojawia się Adam Sikorski, syn Kaspra, ożeniony z Urszulą Czarnołecką.

Akta kościerskie: "Adam Sikorski cum Ursula de Czarnolęcki, conjuges"


Występują oni także w roku 1697. Mieszkali w Wyczechowie jako właściciele jednej części wsi - Adam Sikorski i Urszula z Czarnołęckich h. Trzaska, córka Zuzanny z Kamieńskich h. Jastrzębiec.Pokolenie VII - ostatnie pokolenie Sikorskich w Sikorzynie

Dzieci Andrzeja Sikorskiego

Uwaga! Do dokładnego sprawdzenia pozostaje fakt czy wspomniany tutaj ojciec Andrzej Sikorski jest wyżej wymienionym synem Grzegorza Sikorskiego oraz Justyny.

1. Jan Sikorski

2. Antoni Sikorski

3. Teresa Sikorska + Birkhan

W księgach wieczystych i hipotecznych z drugiej połowy XVIII wieku Teresa występuje jako wdowa po Birkhanie.

4. Eleonora Sikorska + Michał Ciecierski

Eleonora Sikorska była żoną Michała Ciecierskiego, miecznika owruckiego.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskaEleonora1775  
Za Stanisława Augusta R.P. 1775

Ubeśpieczenie Dziedzictwa Dobr Zboienka w Ziemi Dobrzyńskiey leżących.

CiecierskiMichał


"Ponieważ Urodzony Michał Ciecierski Miecznik Owrucki, wraz z Urodzoną Eleonorą Sikorską Małżonką swoią, kontraktem przedażnym z Urodzonym Ludwikiem Przeciszewskim Sędzią Grodzkim Bobrownickim, iako wadyalnym Plenipotentem od Urodzonego Piotra Alkantary na Zboinie Sumińskiego Starosty Grodzkiego bobrownickiego, w Grodzie Płockim zapisanym, względem kupna dobr Zboienek w Ziemi Dobrzyńskiey, w Powiecie Lipińskim leżących, w dobrach Zboienku dnia trzeciego miesiąca Sierpnia W Roku przeszłym Tysiącznym siedmsetnym siedmdziesiątym czwartym zawartym, y w Grodzie Bobrownickim w sam dzień Przemienienia Pańskiego, to iest dnia szostego tegoż Miesiąca oblatowanym, za Summę czterdzieści Tysięcy Tynfow, każdego Tynfa rachuiąc po trzydzieści sześć groszy Polskich, temuż Urodzonemu Sumińskiemu Staroście Bobrownickiemu na wieczność zaprzedał, a rationem pretii pro Bonis Summę trzy Tysiące Tynfow do rąk swoich odebrał y zakwitował, a na resztuiącą Summę trzydzieści siedm Tysięcy Tynfow zapisem pod Aktem oblaty kontraktu, przez pomienionego Urodzonego Ludwika Przeciszewskiego wadyalnego Plenipotenta in rem sui, y Zony swoiey zeznanym kontentował się, w prowencie czyli w prowizyi od tey Summy possessyą dla siebie dobr Zboienek do przyszłego Swiętego Jana Chrzciciela w Roku teraźnieyszym Tysiącznym siedmsetnym siedmdziesiątym piątym przypadaiącego rezerwował, a przy odebraniu resztuiącey Summy rezygnacyą urzędownie zeznać wraz z żoną swoią, y dobra w dziedziczną possessyą oddać obowiązał się, a potym zachorowawszy z tym się pożegnał światem, Sukcessorki iego, to iest: Corki pozostały się, ktore uskutkować Kontraktu zawartego dla stanu swego, ani rezygnacyi uczynić nie mogą; Więc utwierdziwszy kontrakt przedażny, y dziedzictwo dobr Zboienek dla Urodzonego Sumińskiego Starosty Grodzkiego Bobrownickiego mieć chcemy, y postanawiamy: ażeby Urodzona Eleonora de Sikorskie Ciecierska Miecznikowa Owrucka sama przez się, a Wielmożni y Urodzeni Opiekuni, Jgnacy Zboiński Kasztelan Płocki, Tomasz Rokitnicki Chorąży Dobrzyński, Damazy Mioduski Sędzia Ziemski Dobrzyński, Jozef Chełmicki Podczaszy Rypiński Podstarosta Grodzki Bobrownicki, Maxymilian Sierakowski Podsędek ziemski Płocki, Teofil Sikorski, Jan Ciecierski, Sukcessorek niegdy Urodzonego Michała Ciecierskiego Miecznika Owruckiego tak w pierwszym Małżeństwie, iako y z Urodzoną Eleonorą Sikorską spłodzonych, to iest: Anny, Kunegundy, Zuzanny, Angeli, Ludwiki, Zofii y Joanny od Nas Krola wyznaczeni, ktorzy sposobnieyszą łatwość adire Acta mieć mogą, a przynaymniey aby ich dwoch było, przy podniesieniu Summy trzydziestu siedmiu Tysięcy Tynfow, y oney in medietate in Bonis mundis, et liberis lokowaną, in altera mediate do rąk Urodzoney Eleonory de Sikorskie Ciecierski wypłaceniu y zakwitowaniu in rem Urodzonego Sumińskiego Starosty Grodzkiego Bobrownickiego rezygnowali, z podniesionych y lokowanych Summ pokwitowali, ktore Tranzakcye maiące urzędownie nastąpić, za wieczne y niegdy niewzruszone deklaruiemy."

5. Józef Sikorski

Elektorowie z województwa pomorskiego wybierający
Stanisława Leszczyńskiego 12 września 1733 roku

  • Sikorski Andrzey Jan poseł województwa pomorskiego
  • Sikorski Jan Teofil pisarz g. pomorski y lemburski, poseł województwa pomorskiego salvis per ill. Platinum Pomeraniae appositis in toto praecustoditis
  • Sikorski Gabryel Bogusław poseł województwa pomorskiego powiatu tczewskiego
  • Sikorski Franciszek poseł województwa pomorskiego

Gałąź wyczechowska mniej więcej w tym okresie

Dzieci Adama Sikorskiego i Urszuli Czarnołeckiej h. Trzaska

1. Jan Teofil Sikorski

2. Samuel Andrzej Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiSamuel Andrzej1699  Księga chrztu: Samuel Andreas - rodzice: Adam Sikorski i Ursula.

3. Gabriel Bogusław Sikorski + Joanna Szelow

Gabriel Bogusław Sikorski zwany był Bogusławem.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiGabriel Bogusław1701  Księga chrztu: Gabriel Boguslaw - rodzice: Adam Sikorski i Ursula.


W gazecie "Emaus" wydawanej przez parafię Subkowy, w artykule pt. "Klucz subkowski (cz.6)" Pan Marek Kordowski napisał:

"W tym czasie (w 1753 roku) funkcję starosty subkowskiego pełnił od przynajmniej osiemnastu lat stolnik bracławski Gabriel Bogusław Sikorski. Jak zanotowano w 1735 roku ówczesny starosta dóbr biskupich w Subkowach, Maćkowach i Szotllandzie oraz jego żona Anna szykowna otrzymali błogosławieństwo od biskupa Krzysztofa Antoniego szembeka.
/.../
W 1759 roku Sikorski nadal był dzierżawcą, ale już rok później wszystkie miejscowości prócz folwarków w Mieścinie i Brzeźnie powróciły pod zarząd biskupa włocławskiego. Jako dzierżawcę klucza subkowskiego, a więc także i wsi, które do niego należały w 1763 roku, wymienia się scholastyka ks. Sikorskiego. Do skarbu biskupiego rocznie płacił 14 tys. złotych pruskich. Wielką niewiadomą pozostaje kwestia, czy istniały więzy pokrewieństwa pomiędzy osobami o tak samo brzmiącym nazwisku."

Nieznane jest mi źródło informacji Pana Marka Kordowskiego ale wymieniona tutaj Anna Szykowna i występująca w innym dokumencie Joanna Szelow może być błędnie zapisaną lub odczytaną tą samą osobą. Oczywiście może być tutaj także mowa o nieznanej do tej pory drugiej żonie Gabriela Bogusława Sikorskiego, który z kolei jest znanym z innych źródeł stolnikiem bracławskim, starostą Subkowa Bogusławem Sikorskim. Można się także domyślić, że wspomniany scholastyk ks. Sikorski to zapewne jego brat - scholastyk przy katedrze włocławskiej Piotr Paweł Sikorski.

4. Maria Konstancja Sikorska

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskaMaria Konstancja1704  Księga chrztu: Maria Constantia - rodzice: Adam Sikorski i Ursula.

5. Marianna Sikorska + Jakub Lewiński herbu Brochowicz III

Być może imię Maria zostało w późniejszym czasie przekształcone do imienia Marianna i zarówno w przypadku Marii Konstancji jak i żony Jakuba Lewińskiego mamy do czynienia z tą samą osobą. Urodzenie przez Urszulę dwóch córek o podobnych imieniu jest także prawdopodobne. W genealogii napotykamy nawet takie przypadki, w których jedno dziecko ma takie same imię jak zmarła wcześniej siostra czy brat. Jest to jedna z tych rzeczy, która powinna być dokładniej zbadana.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
LewińskiFranciszek Karol1727  Księga chrztu: Franciscus Carolus Lewiński - rodzice: Jacob Lewiński i Marianna Sikorska.

6. X. Piotr Paweł Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiPiotr Paweł1706  Księga chrztu: Peter Paul - rodzice: Adam Sikorski i Ursula.

7. Franciszek Antoni Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiFranciszek Antoni1708  Księga chrztu: Franciscus Antoni - rodzice: Adam Sikorski i Ursula.

Ojciec Baltazara Sikorskiego

1. Piotr Sikorski + Marianna

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiBaltazar1727  Księga chrztu: Balthasar - rodzice: Peter Sikorski i Marianna.Koniec posiadania Sikorzyna przez Sikorskich

W 1777 roku Sikorzyn przechodzi już całkowicie w posiadanie Wybickich.
W 1780 roku wraz ze Starą i Nową Hutą należał do Barbary Wybickiej.

W tym samym czasie gałąź wyczechowska zasiedlała już dalsze tereny a o jej losie można przeczytać w części:
Sikorscy herbu Cietrzew - Gałąź wyczechowska.


Wszystkie opublikowane materiały można niekomercyjnie wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła:
www.sikorskich.republika.pl - Tomasz Niedzielski 2007-2014