Menu


Sikorskich Republika PlHerb szlachecki Ślepowron

Pozostałe strony w temacie:
Sikory
Sikorscy z Podlasia - historia rodu herbu Ślepowron
Spis szlachty z rodu Sikorskich z ziemi bielskiej
Spis szlachty z rodu Sikorskich z ziemi drohickiej
Nereśla-Sikory - gmina Mońki

Ślepowron

Ślepowron jest herbem z okresu Dynastii Piastów. Najwcześniejsze wzmianki dotyczące herbu Ślepowron pochodzą z lat 1224 i 1238. Jest to herb z okresu panowania Konrada I Mazowieckiego.
W średniowiecznych zapiskach sądowych herb ten pojawia się najwcześniej w r. 1399 pod zawołaniem Bujny albo Ślepowron.

Znane zawołania związanę z herbem Ślepowron to: Ślepowron, Ślepy Wron, Korwin, Corvin, Bujny, Bojno, Bujno, Pesze, Pęszno.

Herbem pieczętowało się przynajmniej 59 rodów.

Stary opis mówi o herbie Ślepowron, że w polu błękitnym - podkowa srebna ocelami na dół z krzyżem kawalerskim złotym na barku, na którym zwrócony w prawo stoi czarny kruk trzymający w dziobie złoty pierścień. Nad hełmem w koronie taki sam kruk czarny jak na tarczy trzymający złoty pierścień w dziobie.

Ciekawy jest fakt, że herb Ślepowron tak naprawdę powstał z połączenia dwóch herbów

- herbu Korwin i herbu Pobóg

Korwin     Pobóg

Legenda głosi, że Korwin z Węgier przyjął herb Ślepowron łącząc swój herb z herbem swojej żony herbu Pobóg.

Jednak cała historia związana z tym herbem mówi:
"Herb nabyty z takiej okazyi: gdy albowiem jeden z familji Korwinów, pojął wielkiej fortuny dziedzidziczkę jedynaczkę herbu Pobog, tak herb swój wykształtował, że do podkowy, ojczystego swego kruka z pierścieniem przydał: rozumieją zaś że Krwin ten z Węgier do Polski przyszedł, szukając chwały rycerskiej, w Węgrzech zaś rozpleniona była Korwinów familia, od jednego z Rzymskich Korwiów. Nie przeczę bynajmniej, że w Rzymie sławny był niegdy Valerius Corvinus Tribunus Militum, z tej przyczyny Korwinem nazwany. Hetman Rzymski Kamillus wyciągnął z wojskiem przeciwko Francuzom, nim przyszło do batalji, Francuz i wzrostem i siłą mężny, na pojedynkową z sobą utarczkę, wyzywał kogokolwiek z Rzymskiej kawaleryi, stawił się Valerius, ale gdy się z Francuzem już już miał potykać, kruk niewiedzieć zkąd na szyszaku jego siadłszy, tak i skrzydłami i sponami i pyskiem na adwersarza Waleryuszowego nacierał, że i w oczy Francuz nie mógł mu dobrze i prosto wejrzeć, za takim tedy posiłkiem, snadno zwyciężył nieprzyjaciela Rzymianin, a od tego czasu Waleryusz Korwinem był przezwany; sześć razy konsulem Rzymskim zawołany, sto lat przepędził, w żywej jednak i czerstwej zawsze starości. Livius lib. 7. dec. 1. Czy jednak rozplenione od niego potomstwo, temże się Korwinów imieniem szczyciło, tego nigdzie nie czytam. Prawda i to, że Jan Huniad, i syn jego Maciej Król Węgierski, ba i od tego z niedobrego łoża spłodzony Jan, Korwinami się zwali, i na monecie swojej wybijać kazali kruka z pierścieniem, atoli najprzód to u mnie pewna, że w Polszcze dawniejszej familia Korwinów, niżeli żył Huniad, ale syn jego Maciej co poznać z przywileju Konrada książęcia Mazowieckiego dawnego w Warszawie w r.1224, ci zaś dopiero kwitnęli po r. 1400. do tego Annales Silesiae twierdzą, że gdy Maciejowi Królowi Węgierskiemu zdjęty z palca sygnet wyniósł, Maciej go dogoniwszy i postrzeliwszy zabił, pierścień odzyskał, a na pamiątkę tego, kruka sobie z sygnetem za symbolum obrał."

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alepowron_%28herb_szlachecki%29
http://www.krassowscy.pl/herb.htm
http://tkwapinski.webpark.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korwin_%28herb_szlachecki%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pob%C3%B3g