Menu


Sikorskich Republika PlNiedzielscy ze Słupcy

Walenty Niedzielski

Walenty, "patron", chrzestny 1722.4/V. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.).
Plenipotent t. r. małżonków Pawłowskich (Ws. 80 k. 16v),

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
NiedzielskiWalenty17225431378 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
N. Walenty Niedzielski, "patron", chrzestny Floriana Maniewskiego
Poznań
NiedzielskiWalenty1722  4610 (Nr. 80) Grodzkie i ziemskie
N. Walenty Niedzielski plenipotent t. r. małżonków Pawłowskich
Wschowa


Umarł między r. 1738 a 1740 (patrz wzmianka o Mikołaju Niedzielskim oraz o ślubie żony Jadwigi Stawskiej, która już 1740 była wdową).

Komentarz:

we wcześniejszych latach w księgach Wschowy występuje także Jan Niedzielski opisany w części Niedzielscy z Wielkopolski.

1729 Kościan - Materiały dotyczące Ludwika Szołdrskiego woj. kaliskiego

Akta Braci Czeskich: http://www.wbc.poznan.pl/publication/34865

"Materiały dotyczące Ludwika Szołdrskiego wojewody kaliskiego i żony jego Marianny z Unruhów"

Jednym z zaufanych szlachciców poświadczających treść aktu Ludwika Szołdrskiego w Kościanie jest Walenty Niedzielski.
Akt sporządzony w 1729 r. w Kościanie (w dokumencie: Costen)Oblata z powtórzeniem pisma w 1732 r. w Warszawie


Ludwik Szołdrski był ważną osobistością obozu augustowskiego (Augusta II Mocnego - Sasa).

Ludwik Szołdrski/Szółdrski z Szółdr (1675-1749) - stolnik wschowski, marszałek zjazdów szlacheckich m.in. w Kościanie, chorąży poznański (1711-1717), kasztelan gnieźnieński (1720-1722), wojewoda kaliski (1722-1729) wojewoda inowrocławski (1729-1748), wojewoda poznański (1748-1749), generał wielkopolski, właściciel ogromnego majątku.

Szółdry (obecnie Szołdry) znajdują się ok. 15 km od Kościana.

Szołdry - woj. wielkopolskie, pow. śremski, gmina Brodnica.

Komentarz:

we wcześniejszych latach w księgach Kościana występuje także Jan Niedzielski opisany w części Niedzielscy z Wielkopolski.
Patrz także poniżej na miejsce narodzin i chrztów dzieci Walentego.

Rodzina Walentego

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
NiedzielskiWalenty1753  12167 (Nr. 1310) Grodzkie i ziemskie
G. Dorota z Niedzielskich rozw. ż. G. Józefa Stawskiego, c. o. N. Walentyna Niedziel. z ol. N. Barb. Wędkowskiej, 1-o v. Mikołaj i Marjanna urodzeni z G. Jadwigi Stawskiej, ostatnio żony G. Józefa Bronisza, rozwiedzionej, 2-o v. zrodzeni syn i córka Niedzielscy (f. 194v)
Poznań
WędkowskaBarbara
NiedzielskaDorota
StawskaJadwiga
NiedzielskiMikołaj
NiedzielskaMarianna
NiedzielskiWalenty1758  9984 (Nr. 1326) Grodzkie i ziemskie
Marjanna Niedzielska, c. o. Nob. Walentyna Niedziel. z G. Jadwigi Stawskiej, żona Kazimierza Glińskiego; Dorota N. ż. Józefa Stawskiego, obec. 2-o v. ż. Ignacego Racięckiego, siostry rodz. (f. 20)
Poznań
NiedzielskaDorota
StawskaJadwiga
NiedzielskaMarianna


Walenty Niedzielski - pierwsza żona Barbara Wędkowska

Pierwszą jego żoną była poślubiona przed r. 1729 Barbara Wędkowska(?) (P. 1315 k. 185v) (chociaż w księgach występuje także jako Wydkowska, to analiza współczesnego rozmieszczenia osób o nazwisku Wędkowska i Wędkowski w okolicy Poznania oraz brak osób o nazwisku Wydkowska i Wydkowski wskazuje raczej na wersję nazwiska z literą "ę").

Z pierwszej żony córka Dorota (Dorota Barbara), ur. w Nacławiu, ochrzcz. w lutym 1729 r. (LB Kościan),

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
NiedzielskaDorota17292 5736 (Kościan)
Chrzest: (Nacław) Dorota Barbara, c. GD. Walentyna Niedzielskiego i Barbary -- GD. Zygm. Achler i MGD. Apolonja Złotnicka.
Kościan
Nacław
NiedzielskaDorota17405136044 (Poznań - Św. Marcin)
Ślub: G. Józ. Stawski x Dorota Niedzielska. Św: i U: Głady...awicz ? i Grochowski.
Poznań
NiedzielskaDorota1755  7149 (Nr. 1315) Grodzkie i ziemskie
G. Ignacy Racięcki mąż Doroty Niedzielskiej, c. o. N. Walentyna N. z o. N. Barbary Wydkowskiej, rozwiedzionej żony G. Józefa Stawskiego, 2-o v. swojej, (f. 185v)
Poznań


Dorota była zaślubiona w Poznaniu u Św. Marcina 1740.1/V. r. Józefowi Stawskiemu,
rozwiedziona z nim, była 2-o v. w latach 1755-1758 żona Ignacego Racięckiego,
nie żyli oboje w r. 1783.

Komentarz:

we wcześniejszych latach w księgach Kościana występuje także Jan Niedzielski opisany w części Niedzielscy z Wielkopolski.

Walenty Niedzielski - druga żona Jadwiga Stawska

Drugą żoną była Jadwiga Stawska (Kośc. 320 s. 21), która 2-o v. wyszła 1740.1/IX. r. za Krzysztofa Napruszewskiego (LC Św. Maria Magdal. Pozn.; G. 98 k. 672v). Trzecim jej mężem był w r. 1743 Józef z Paradyża Bronisz (P. 1270 k. 49v). W r. 1754 była z im już rozwiedziona (G. 98 k. 672v). Spisała testament w r. 1768, nie żyła już 1781 r. (G. 108 k. 47v).

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
StawskaJadwiga17409131444 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
Ślub: G. Krzysztof Napruszewski x wd. Jadwiga Niedzielska -- G. Mikołaj Pierzchliński, Felicjan N., Ant. Pierzchliński
Poznań
StawskaJadwiga1743  6596 (Nr. 1270) Grodzkie i ziemskie
Wdowa: Józef z Paradysza Bronisz, w im. sw. i ż. Jadwigi Stawskiej wd. 1-o v. po Walentynie Niedzielskim, kwituje Stefana Janowskiego dziedzica Gogolewa
Poznań
StawskaJadwiga1754  13356 (Nr. 98) Grodzkie i ziemskie
Jadwiga Stawska, wd. po ol. Walentym Niedzielskim 2-o v. po ol. Krzysztofie Napruszewskim, 3-o v. ż. rozw. Józefa Bronisza s. 2. 500 złp. w r. 1741 zap. jej przez ol. Jana Glińskiego dziedzica Przysieki, ceduje Antoniemu Młodzianowskiemu (f. 672v)
Gniezno
Stawska
Niedzielska
Napruszewska
Bronisz
Jadwiga1781  15208 (Nr. 108) Grodzkie i ziemskie
Kazimierz Gliński i Marianna z Niedzielskich małż. kwitują Wojciecha, Tomasza, Antoniego, Marcina, Nepomucena, Karola, Magdalenę pannę, Barbarę ż. Józefa Drzewieckiego podkomorzego JKM, Katarzynę żonę Antoniego Gutowskiego podwojewodzego gn., Mariannę żonę Kazimierza Gądkowskiego, braci i siostry rodzone Przybyszewskich z 252 złp. przez ol. Józefa Przyb. podwojewodzego gn. ich ojca ol. Jadwidze ze Stawskich 1-o v. Niedzielskiej, 2-o vo. Napruszewskiej, 3-o v. Broniszowej dłużnej, a przez testament Bron. w r. 1768 zeznany zezn. zapis. (f. 47v)
GnieznoZ drugiej żony syn Mikołaj, wspomniany jako nieletni w r. 1738 (Kośc. 320 s. 21), i córka Marianna, w latach 1758-1792 żona Kazimierza Glińskiego, zmarła, będąc już wdową, w Żuławach koło Gniezna 1814.16/V. r., mając 80 lat, pochowana w Gnieźnie na cmentarzu Św. Krzyyża.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
NiedzielskiMikołaj1738  9706 (Nr. 320) Grodzkie i ziemskie
Mikołaj Niedzielski, s. Walentyna N. z Jadwigi Stawskiej, małoletni
Kościan
NiedzielskaMarianna1758  15752 (Nr. 1324) Grodzkie i ziemskie
Kazim. Gliński, s. o. Jana Gl. z ol. Agnieszki Hylińskiej z I i Marjanna Niedzielska c. o. Walentyna z Jadwigi Stawskiej z II małż. dożyw. (f. 10)
Poznań
NiedzielskaMarianna181451842084 (Gniezno - Św. Trójca)
(Żuławy) poch. cm. sw. Krz. G. Marjanna z Niedzielskich Glińska, wd. po G. ol. Kaz. Gl. + 16, l. 80, senio conf.
Gniezno


Komentarz:

we wcześniejszych latach w księgach Kościana występuje także Jan Niedzielski opisany w części Niedzielscy z Wielkopolski.


Słupca


Rodzina Walentego Niedzielskiego - okolice Słupcy - Teki Dworzaczka

Pyzdry - siedziba gminy, woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński, gmina Pyzdry.

Przecław - woj. wielkopolskie, pow. słupecki, gmina Ostrowite.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
NiedzielskaMarianna1783  7470 (Nr. 163) Grodzkie i ziemskie
G. Kaz. Gliński i Mari. z Niedzielskich c. o. N. Walentyna Niedz. z ol. Jadwigi Stawskiej małż., kwit. magistrat m. Pyzdr z 3. 050 zł. ze spadku po Niedzielskich (f. 225) suma ta dana do rąk Mik. Hulewicza dz-a Cząstkowa w p. gn.
Pyzdry
NiedzielskaDorota1783  7471 (Nr. 163) Grodzkie i ziemskie
Ant. Rudnicki wojski bydg. i sędzia gr. kowal. i Teresa Racięcka, c. ol. Ignac. R. z ol. Doroty Niedzielskiej, tu dziedzic Przecławia p. gn. kwit. mag. Pyzdr. z 14. 700 zł. z s. 18. 100 zł. ze spadku Niedzielskich. Rudnicki przenosi to na swe dobra Szczutowo (f. 225v)
Pyzdry
NiedzielskaDorota1783  15561 (Nr. 110) Grodzkie i ziemskie (Gniezno)
Antoni z Rudnik Rudnicki wojski bydgoski, sędzia gr. kowalski, s. ol. Wawrzyńca podczaszego bracławskiego i Domicelli z Trzebuchowskich, a Teresy Racięckiej, c. ol. Ignacego i Doroty Niedzielskiej, spadkobierczyni po rodzicach Przecławia w p. gn., dziedziczki tej wsi mąż, w im. sw. i żony, z I i Felicjan Strubiński, s. ol. Ludwika z Jadwigi Gumowskiej z II kontrakt zastawu dóbr tych za 14. 000 złp. Dat. Gn. 1783.10/VII. (f. 109b)
PrzecławBrak informacji pozwalających bezpośrednio powiązać Walentego ze Słupcą

Niestety trzeba szczerze powiedzieć, że brakuje informacji, które pozwoliłyby powiązać rodzinę Walentego Niedzielskiego
z Niedzielskimi z Gniezna i ze Słupcy. Jedyne co można stwierdzić to, że z jednej strony w zbiorach ksiąg ziemskich i grodzkich zwanych Teki Dworzaczka występuje rodzina Walentego a z drugiej strony w katastrze kontrybucyjnym z lat 1793-1794 odnajdujemy Niedzielskich wyłącznie w Gnieźnie i Słupcy (w miastach lub przyległościach).

Dodatkową ciekawostką może być występowanie w latach 1732 i 1734 w metrykach wsi Ciążeń (pow. słupecki, gmina Lądek) małżeństwa: Walenty i Jadwiga Niedzielscy.

Słupca i jej okolice - jedne ze starszych wpisów w księgach parafialnych

Ciążeń to wieś w dawnym powiecie pyzdrskim, znana jako rezydencja biskupów poznańskich, potem miasto lokowane w początkach XVI w., siedziba parafii w dekanacie pyzdrskim i diecezji poznańskiej.

Obecnie wieś Ciążeń znajduje się w woj. wielkopolskim, pow. słupeckim, gminie Lądek

NARODZINY
Last Name First Name Year Month Day Father's First Name Mother's Last Name Mother's First Name Town Parish Province Country
Niedzielska Franciszka 1732     Walenty nieznane Jadwiga Ciazen Ciazen Poznan Poland
Niedzielska Agnieszka 1734     Walenty nieznane Jadwiga Ciazen Ciazen Poznan Poland


Być może chodzi tutaj o Walentego i Jadwigę Stawską wspomnianych wcześniej.


Wieś Ostrowite - woj. wielkopolskie, pow. słupecki, gmina Ostrowite

ZGON
Last Name First Name year Month Day town Parish Province Country
Niedzielska Rozalia 1775 Aug 18 Siernicze Ostrowite Poznan Poland
Niedzielska Dorota 1777 Jan 1 Przeclaw Ostrowite Poznan Poland
Niedzielska Katarzyna 1803 Dec 1 Jarocki Ostrowite Poznan Poland


Dorota Niedzielska może być wymienioną powyżej córką Walentego zapisaną pod panieńskim nazwiskiem ze względu na wcześniejszy rozwód lub krewna o imieniu takim jak ciocia.


Miasto Słupca - siedziba powiatu, siedziba gminy, woj. wielkopolskie, pow. słupecki, gmina Słupca

ZGON
Last Name First Name year Month Day town Parish Province Country
Niedzielska Rozalia 1788 Jan 2 Slupca Slupca Poznan Poland
Niedzielska Dominica 1799 Jul 23 Slupca Slupca Poznan Poland
Niedzielski Stanislaw 1802 Sep 18 Slupca Slupca Poznan Poland
Niedzielska Katarzyna 1810 Oct 17 Slupca Slupca Poznan Poland
Niedzielski Mikolaj 1811 Dec 2 Slupca Slupca Poznan Poland


W przypadku zgonu nie ma informacji o wieku danej osoby, dlatego nie można określić czy jest mowa o osobie dorosłej czy o dziecku.

1771-1795 Słupca - Księgi parafialne

ŚLUB
Groom Last Name Groom First Name Bride Last Name Bride First Name Year Month Day Town Parish Province Country
Niedzielski Jozef Szakoska Barbara 1771 Jun 26 Slupca Slupca Poznan Poland


NARODZINY
Last Name First Name Year Month Day Father's First Name Mother's Last Name Mother's First Name Town Parish Province Country
Niedzielski Ignacy 1773 Jul 24 Jozef nieznane Barbara Slupca Slupca Poznan Poland


ŚLUB
Groom Last Name Groom First Name Bride Last Name Bride First Name Year Month Day Town Parish Province Country
Niedzielski Ludwik Peczek Malgorzata 1789 Sep 15 Slupca Slupca Poznan Poland
Niedzielski Ignacy Sypniewska Urszula 1795 Feb 15   Slupca Poznan Poland
Niedzielski Ignacy Ogerkiewicz Petronela 1795 Jan 21 Slupca Slupca Poznan Poland


ZGON
Last Name First Name year Month Day town Parish Province Country
Niedzielski Ignacy 1820     Slupca Slupca Poznan Poland
Niedzielski Ignacy 1847 Dec 10 Slupca Slupca Poznan Poland


Komentarz:

W chwili obcnej nie można powiązać daty narodzin i daty z zgonu z konkretnym Ignacym wymienionym przy okazji ślubu.

We wcześniejszych latach imieniem Ignacy nazwany został syn Jadwigi i Jana Niedzielskiego, pisarza grodzkiego kcyńskiego
oraz sto lat później syn Marianny. Obaj są opisani w części Niedzielscy z Wielkopolski.

1787 Gniezno - Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego

"Podług mapy, którą z polecenia Komisyi Dobrego Porządku ułożył 1787 r. Karól de Kirszenstein, geometra przysięgły i upatentowany królewski..."

Nazwisko Imię Rok Miasto Opis
Niedzielski Józef 1787 Gniezno Posiadacz gruntów w Gnieźnie.

1793-1794 Land Records of South Prussia - nobility villages

Po zajęciu Wielkopolski przez Prusy w wyniku rozbiorów Polski nowe władze szybko rozpoczęły przygotowania do przeprowadzenia na nowonabytych terytoriach katastru kontrybucyjnego. Oszacowanie dochodów ludności stanowić miało podstawę do wprowadzenia na tych terenach pruskiego systemu podatkowego.

Last First Vol. Town Page County Kammer
Nedszelsky Joseph 64 Slupce 2541    
Niedielski   64 Slupce 2541    
Niedielski Ludwich 64 Slupce 2542 Kalisch Posen
Niedzielski Ignatz 64 Slupce 2542 Kalisch Posen
Niedzielski Joseph 16 Gnesen 595    

Last First Vol. Town Page County Kammer
Letmanski Jacob 64 Slupce 2542 Kalisch Posen
Letmanski Tomas 64 Slupce 2542 Kalisch Posen

Last First Vol. Town Page County Kammer
Staskewicz Michael 64 Slupce 2541    
Staskiewicz Lorenz 64 Slupce 2542 Kalisch Posen
Staskiewicz Paul 64 Slupce 2542 Kalisch Posen
Staskiewicz Franz 64 Slupce 2542 Kalisch Posen
Staskiewiczowa Wittwe 64 Slupce 2542 Kalisch Posen

Last First Vol. Town Page County Kammer
Plewczynski Joseph 64 Slupce 2542 Kalisch Posen


Wittwe = wdowa

These land records provide the head of household names of nobility villages.
Many records were a combination record of towns including the Dorf(smalltown), the Hollanderei(dairy farm) and the Vorwerk(suburb). These were not listed separately in all cases.

http://www.genealogy.drefs.net/Introduction.htm
http://www.genealogy.drefs.net/Na-Nz.txt

W Sobotę dnia 14. Lutego Roku 1807 Gazeta Poznańska Nro. 13.
1870 Dziennik Poznański - Wojciech Niedzielski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
NiedzielskiWojciech18701241797 (Dziennik Poznański)
Wojciech Niedzielski, dziekan powidzki, prob. w Skarboszewie 4/XII. + dr. Powidzki (siostrz.) (nr 286) 1803 *, wyświęc. 1826. (nr 297)
Skarboszewo
Powidz


Skarboszewo - woj. wielkopolskie, pow. słupecki, gmina Strzałkowo, ok. 4 km. od Słupcy w linii prostej

1816-1869 Słupca - Księgi parafialneŚLUB
Groom Last Name Groom First Name Bride Last Name Bride First Name Year Month Day Town Parish Province Country
Niedzielski Ignacy Letmanska Antonia 1816 Nov 26 Slupca Slupca Poznan Poland


NARODZINY:
Last Name First Name Year Month Day Father's First Name Mother's Last Name Mother's First Name Town Parish Province Country
Niedzielska Maryanna 1820 Jan 2 Ignacy Letmanska Antonia Slupca Slupca Poznan Poland
Niedzielski Jan 1821 Feb 9 Ignacy Letmanska Antonia Slupca Slupca Poznan Poland
Niedzielska Domicella 1823 May 5 Ignacy Letmanska Antonia Slupca Slupca Poznan Poland
Niedzielski Nikodem 1825 Sep 15 Ignacy Letmanska Antonia Slupca Slupca Poznan Poland
Niedzielski Wincenty 1829 Jan 24 Ignacy Letmanska Antonia Slupca Slupca Poznan Poland
Niedzielski Maciej 1833 Feb 23 Ignacy Letmanska Antonia Slupca Slupca Poznan Poland


ŚLUB
Groom Last Name Groom First Name Bride Last Name Bride First Name Year Month Day Town Parish Province Country
Niedzielski Maciej Staskiewicz Praxeda 1869 Jan 25 Slupca Slupca Poznan Poland


http://www.slupcagenealogy.com/SearchPg.aspx


Parafia katolicka Słupca, wpis 2 / 1869

Matthias Niedzielski (35) ojciec: Ignatius matka: Antonina Letmańska
Praxedis Staszkiewicz (Staśkiewicz) (23) ojciec: Joannes matka: Ludovica Plewczyńska


http://bindweed.man.poznan.pl/posen/search.php

1848 Nikodem Niedzielski - brat Macieja Niedzielskiego ze Słupcy

Julian Stasiewski "Rok 1848" - Na chwałę ojczyzny wyd. "Orędownik Wrzesiński" - drukiem i nakładem A. Prądzyński we Wrześni - 1932 r.

Bitwa pod Wrześnią - Sokołowem 2 maja 1848 r.

Lista zmarłych we wrzesińskim szpitalu:

Nikodem Niedzielski ze Słupcy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Soko%C5%82owem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_wielkopolskie_1848_roku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_wielkopolskie_1848_roku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Farny_we_Wrze%C5%9Bni#Mogi.C5.82a_powsta.C5.84c.C3.B3w_poleg.C5.82ych_2_maja_1848_w_bitwie_pod_Soko.C5.82owem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_pod_Soko%C5%82owem

1940 Kalisz - syn Macieja Niedzielskiego i Praksedy Staśkiewicz ze Słupcy

Adam Niedzielski zm. 5.12.1940 r., 65 lat ojciec: Maciej Niedzielski matka: Prakseda Staśkiewicz
Ewa Niedzielska   ojciec: Maciej Niedzielski matka: Prakseda Staśkiewicz

Żona Adama i jej rodzice:

Józef Krawczyk zm. 18.11.1954 r., 100 lat    
Anna Wieczorek zm. 5.8.1938 r., 83 lat    
Marianna Krawczyk zm. 31.8.1973 r., 93 lata ojciec: Józef Krawczyk matka: Anna Wieczorek

mąż Ewy:

Jan Zalewicz

1940-1992 Kalisz - dzieci Adama Niedzielskiego

Adam Niedzielski zm. 10.9.1979 r., 76 lat ojciec: Adam Niedzielski matka: Marianna Krawczyk
Marian Niedzielski zm. 12.1.1992 r., 81 lat ojciec: Adam Niedzielski matka: Marianna Krawczyk
Janina Niedzielska zm. 23.4.1988 r., 76 lat ojciec: Adam Niedzielski matka: Marianna Krawczyk
Wszelkie prawa dotyczące fotografii i informacji rodzinnych zastrzeżone
www.sikorskich.republika.pl - Tomasz Niedzielski 2007-2012