Menu


Sikorskich Republika PlNiedzielscy z Wielkopolski

1600-1699 Niedzielscy herbu Prus

W tym samym stuleciu, w którym żyli wymienieni przez Seweryna Uruskiego Niedzielscy herbu Prus
żył w Wielkopolsce Jan Niedzielski - pisarz grodzki kcyński.

Stanisław vicerotmistrz wojsk koronnych 1654 r.
Mikołaj podpisarz bydgoski 1673 r.
Antoni z wojew. sieradzkiem podpisał elekcyę 1697 r.
Stefan stolnik liwski 1690 r.

"Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T.12", Seweryn Uruski (1814-1890)


W innej księdze znajdujemy natomiast:

Sławetny Mikołaj Niedzielski (Nicolaus Niedzielski), rajca.

"Źródła do dziejów Bydgoszczy, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe"
"Tom 1 z Acta consularia Civitatis Bidgostiensis: Księga Bydgoskiej Rady Miejskiej, 1671-1675."
Zenon Guldon, Ryszard Kabaciński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.


Więcej na temat Niedzielskich herbu Prus i innych rodów można przeczytać w części: Rody i rodziny Niedzielskich

1619-1627 Jan Niedzielski

Jan, w r. 1619 plenipotent Jadwigi Baranowskiej, starościny kcyńskiej (Kc. 127 k. 129v) i t. r. plenipotent braci Chrząstowskich, sędziców grodzkich nakielskich (N. 171 k. 577v). Od Jana Smoguleckiego uzyskał w r. 1620 cesję zapisu na 3.000 zł. danego przez Adama Kaczkowskiego (Kc. 127 k. 174). Nie mam pewności czy z powyższym Janem, pisarzem grodzkim kcyńskim, identyczny był Jan, w r. 1622 plenipotent wdowy Zofii z Modrzewskich Pawłowskiej (Kośc. 292 k. 41), w r. 1623 plenipotent wdowy Barbary z Arciszewskich Szlichtinkowej (Ws. 33 k. 336), Andrzeja Słupskiego, podsędka ziemskiego wschowskiego (ib. k. 221) i Piotra Napruszewskiego (Kośc. 292 k. 161v). Jana N-go pozywała w r. 1624 Zofia z Węgierskich Cielmowska (P. 152 k. 752v). Plenipotent w r. 1627 Piotra Biegańskiego (W. 34 k. 473).

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
NiedzielskiJan1619  1493 (Nr. 127) Grodzkie i ziemskie
Jadwiga z Bukowca ż. Wojc. Baranowskiego sty kcyń. mian. plentem Jana Niedzielskiego (f. 129v)
Kcynia
NiedzielskiJan1619  3479 (Nr. 171) Grodzkie i ziemskie
Wojciech, Wawrzyniec i Stefan Chrząstowscy, ss. o. Mikołaja Ch. sędziego gr. N., mian. pl. pl. Wawrzyńca Przepałkowskiego i Jana Niedzielskiego (f. 577)
Nakło
NiedzielskiJan1620  1511 (Nr. 127) Grodzkie i ziemskie
Jan Smogulecki zapis gr. pozn. dany sobie przez Adama z Rojewa Kaczkowskiego, s. o. Andrzeja K. na s. 3. 000 zł. ceduje Janowi Niedzielskiemu (f. 174)
Kcynia
NiedzielskiJan1622  6182 (Nr. 292) Grodzkie i ziemskie
Zofja Modrzewska, wd. po ol. Marcinie Pawłowskim, mianuje plentem Jana Niedzielskiego (f. 41)
Kościan
NiedzielskiJan1623  4067 (Iudiciales) (Nr. 19) Grodzkie i ziemskie
Magdalena z Gałczyna wd. po ol. Stanisł. Wyrzyńskim, mian. pl. Jana Niedzielskiego, do spr. z X. Janem op. lędzkim, Wojciechem, Maciejem i Marcinem Grzymułtowskim (f. 63v)
Kcynia
NiedzielskiJan1623  6278 (Nr. 292) Grodzkie i ziemskie
Piotr Napruszewski, s. o. Stanisł., mian. plentem Jana Niedzielskiego (f. 161v)
Kościan
NiedzielskiJan1623  1717 (Nr. 33) Grodzkie i ziemskie
And. Słupski podsędek zs. wsch. mian. pl. Jana Niedzielskiego (f. 221)
Wschowa
NiedzielskiJan1623  1755 (Nr. 33) Grodzkie i ziemskie
Barbara z Arciszewa wd. po Wolfangu Slichtinku, mian. pl. syna Wespezjana Sl. i Jana Niedzielskiego (f. 336)
Wschowa
NiedzielskiJan1624  2150 (Nr. 152) Grodzkie i ziemskie
N. Zofja Węgierska wd. po uczc. Utracie obyw. pobiedz. obec. 2-o v. ż. Jakuba Cielmowskiego, pw Janowi Niedzielskiemu (f. 752v)
Poznań
NiedzielskiJan1627  729 (Nr. 34) Grodzkie i ziemskie
G. Piotr Biegański, s. Aleks., mian. pl. pl. G. Stanisława Dumańskiego, s. o. Krzysztofa (?) D., i N. Jana Niedzielskiego (f. 473)
Wałcz


Kcynia - siedziba gminy, woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski, gmina Kcynia.

Nakło nad Notecią - siedziba powiatu, siedziba gminy, woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski, gmina Nakło nad Notecią.

Kościan - siedziba powiatu, siedziba gminy, woj. wielkopolskie, pow. kościański, gmina Kościan.

Wschowa - siedziba powiatu, siedziba gminy, woj. lubuskie, pow. wschowski, gmina Wschowa.

Wałcz - siedziba powiatu, siedziba gminy, woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki, gmina Wałcz.

1629-1639 Jan Niedzielski - pisarz grodzki kcyński

Jan Niedzielski, pisarz grodzki kcyński w latach 1629-1638 (Kc. 19 k. 1019; Kc. 128 k. 143v). Był w r. 1636 obok brata Jana plenipotentem małżonków Rozdrażewskich (Kc. 128 k. 36v).

Mianował Jana plenipotentem na Trybunał Piotrkowski w r. 1630 Walenty Goślinowski (P. 1023 k. 195v). W r. 1638 Jana Niedzielskiego pisarza grodzkiego kcyńskiego plenipotentem mianuje Olbracht Baranowski kasztelan kamieński (p. 665)

1629-1647 rodzina Jana Niedzielskiego - Jadwiga, Ignacy, Bartłomiej

Mąż "uczc." Jadwigi Wociechowskiej 1629 r. (Kc. 19 k. 1109v), żyjącej jeszcze w r. 1647 (Kc. 129 k. 246). Miał z niej syna Ignacego, ochrzcz. 1632.3/VIII. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Brat rodzony tego Jana, Bartłomiej uzyskał w r. 1631 od wdowy Barbary z Mikołajewskich Duninowej pewną cesję (I. Kal. 98a s. 917).

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
NiedzielskiJan1629  4410 (Nr. 19) (Iud.) Grodzkie i ziemskie
N. Jan Niedzielski pisarz gr. kcyński i Andrzej Modliszewski w im. sw. i ż. Jadwigi Wierzbińskiej, (f. 1019)
Kcynia
WociechowskaJadwiga1629  4426 (Nr. 19) (Iud.) Grodzkie i ziemskie
Anna z Zbarzewa Krzycka, wdowa po ol. Krzysztofie Nieżuchowskim, winna 14 grz. Janowi Niedzielskiemu pisarzowi gr. kcyń. (f. 1096). Jadwiga Wociechowska ż. Jana Niedz. (f. 1109v)
Kcynia
NiedzielskiIgnacy16328331011 (Poznań św. Maria Magdalena)
Ignacy, s. N. Jana Niedzielskiego i Jadw. -- chrz. nieszl.
Poznań
NiedzielskiBartłomiej1636  4523 (Nr. 128) Grodzkie i ziemskie
Jan Rozdrażewski w im. sw. i ż. Agnieszki z Rogozna miannuje plpl. Jana pisarza gr. kcyń. i Bartłomieja Niedzielskich, bci rodzonych, (f. 36v)
Kcynia
NiedzielskiJan1637  6928 (Nr. 299) Grodzkie i ziemskie
Panna Dorota Gwiazdowska, c. o. Jakuba Gw. dziedzica Jemiołek w p. gn., mian. plentem Jana Tańskiego pis. gr. gn. Jana Niedzielskiego pis. gr. kc. i in. (f. 26)
Kościan
NiedzielskiJan1638  4558 (Nr. 128) Grodzkie i ziemskie
Aleksander Szlichtynk, s. Jana z Bukowca Szl. sędziego zs. wschow., subdelegat Jana Niedzielskiego pisarza gr. kcyń. (f. 143v)
Kcynia
NiedzielskiJan1638  578 (Nr. 29) Zapiski Trybunału Piotrkiego
Jan Niedzielski pisarz grodzki kcyński plent Olbrachta Baranowskiego klana kamieńskiego (p. 665)
Piotrków
NiedzielskiJan1639  9705 (Nr. 1419) Grodzkie i ziemskie
Kat. Chrzypska ż. Jana Słoneckiego chorego na umyśle prawo dane sobie na sejmie warszaw. do dóbr po G. Zygm. Malickim cyw. +-ym jako bratobójcy, względem domu "Ługowskiego" rezygnowanego przez M. przed aktem podwójciego kcyń. N. Janowi Niedzielskiemu pisarzowi gr. kcyń., tę rezygnację aprobuje (f. 1366)
Poznań
NiedzielskiJan1641  1457 (Nr. 166) Grodzkie i ziemskie
Andrzej Dembowski, s. o. Wawrzyńca D. z woj. sieradz. z ol. Agnieszki Grodzieckiej, dziedzic części w Grodźcu małym wraz z braćmi swymi rodz. jeszcze niepodzielonymi: Grzegorzem, Maciejem i Janem DD., sługa Władysława z Grudny Grudzińskiego, skarży sław. Niedzielskich i Aleksandra Przybysławskiego. Demb. ćwiczył się w prawie kor. zrazu u tegoż sł. Jana N., potem w tut. kancel. a P. też tam mieszkał i jadał a N. Niedzielska zwabiła go do domu, a tam P. ciężko obraził, pobił, zarzucił nieszlachectwo (f. 803v)
Poznań
NiedzielskiJan1647  1864 (Nr. 129) Grodzkie i ziemskie
Agnieszka, wd. po ol. Łuk. Wróblewskim, obec. 2-o v. ż. Jana Malczyńskiego, matka Katarzyny, Wojciecha i Anny WW.; Uczciwa Jadwiga, wd. po ol. N. Janie Niedzielskim pisarzu kc. (f. 247)
Kcynia
NiedzielskiJadwiga16527918580 (Kcynia) Metrykalia katolickie
1652.9/VII. Anna, c. (Sł.) Andrzeja i Zofji Bielickich regentów kancel. gr. kcyń. -- X. Jan Wyszławski kapelan G. Dadźboga Adama Baran. dz-a Grocholina i Jadwiga Niedzielska obyw. pozn.
Kcynia
Poznań
Niedzielscy 1675  5073 (Nr. 185) Grodzkie i ziemskie
Magdalena Wróblewska wd. po ol. Janie Popowskim kwit. uczc. małż. Niedzielskich z 330 zł. (f. 442) Wojc. Sarnowski i Jadwiga Gurska małż. winni tejże Pop. 300 zł. (f. 442v)
Nakło


Komentarz:

Nazwisko Jadwigi brzmiało Wociechowska a nie Wojciechowska od ówczesnej wsi Wociechowo w powiacie kościańskim.

1749-1781 rodzina Kazimierza Niedzielskiego i kolejnego Ignacego Niedzielskiego

Bracia, Kazimierz i Ignacy uzyskali w r. 1749 od swej ciotki, wdowy Jadwigi z Radoszewskiej Żelskiej zapis 800 złp. (G. 98 k. 276).

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
NiedzielskiKazimierz1749  13016 (Nr. 98) Grodzkie i ziemskie
Jadwiga Jaroszewska, c. o. Wojc. z ol. Anny Raduszewskiej, wdowa po ol. Wojc. Zelskim siostrzeńcom swym rodz. Kazimierzowi i Ignacemu Niedzielskim, bciom rodz. zap. s. 800 złp. po ol. Annie J. 1-o v. Blańskiej 2 v. Krzywińskiej, siostrze swej rodz. spadłą, u synagogi pozn. (f. 276)
Gniezno
NiedzielskiIgnacy


Oznacza to, że Jadwiga Jaroszewska zapłaciła sumę 800 złotych polskich spadłą (spadek) po zmarłej Annie a zainwestowaną w synagodze, która w tamtych czasach pełniła rolę banku.

"Powszechnym, choć mniej pewnym miejscem lokowania sum na procent była synagoga żydowska. Formalnie oferowała ona prowizję 5% i 6%, w rzeczywistości płaciła więcej, jednak trudno dociec ile. Kulisy działalności kredytowej synagogi odłoniło postępowanie likwidacyjne zainicjowane w całej Rzeczypospolitej w 1778 r., gdy wypłacalność gmin żydowskich stanęła pod znakiem zapytania."

"Najbardziej ożywioną działalność kredytową - często o charakterze spekulacyjnym - prowadziła synagoga żydowska, która dysponowała znacznymi sumami pieniężnymi, pożyczanymi od duchowieństwa katolickiego oraz szlachty. Z kolei sama udzielała kredytów swoim współplemieńcom oraz innym mieszczanom. Żydzi też najczęściej udzielali prywatnych kredytów pod zastaw klejnotów, kosztowności, futer itd."

Źródło: "Dzieje Kalisza", Władysław Rusiński, Wydawn. Poznańskie, 1977W kolejnych księgach mowa o Kazimierzu i Ignacym N-ch jako o synach Marianny Jaruchowskiej, córki Józefa (P. 1358 k. 47v). Kazimierz, chrzestny 1759.4/IX. r., posesor miasta Łekna w r. 1760 (LB Łekno), posesor wsi biskupiej Góra, umarł tam 1770.4/II. r., mając lat 58, pochowany w Śremie w kościele klasztornym (LM Śrem).

Ponadto widzimy Katarzynę, posesorkę Rąbczyna, chrzestną 1766.10/III. r. (LB Łekno).
Katarzyna umarła w Gołańczy 1805.21/VIII. r., mając lat 83 (LM Gołańcz).

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
NiedzielskiKazimierz1759947207 (Łekno) Metrykalia katolickie
(Mrowieniec) Kazimierz Roch., * 16/VIII., s. G. Jana i Petronelli z Zembińskich Kawieckich -- G. Kazim. Niedzielski i G. Teresa Koszutska, ass. G. Wojc. Dorpowski i GV. Zofja Kaw.
Mrowieniec
NiedzielskiKazimierz17603237213 (Łekno) Metrykalia katolickie
(Ł.) Marjanna, c. [M. Adama Przybysławskiego i Franc. z Kurnatowskiej] Przybysławskich, już ochrzcz. z wody w par. kicińskiej -- M. Kaz. Niedzielski pos. m. Ł. i Oziemkiewiczowa pos-a Łukowa
Łekno
NiedzielskaKatarzyna17663107217 (Łekno) Metrykalia katolickie
(Bracholin) * 8/III. Kazimiera Ludgarda, c. G. Franc. Turoboyskiego tenut. i Jadwigi -- G. Franc. Gorzeński pos. Łukowa i G. Kat. Niedzielska pos.-a Rąbczyna
Łekno
Bracholin
Rąbczyn
NiedzielskaKatarzyna18058213513 (Gołańcz) Metrykalia katolickie
(G.) + G. Katarzyna Niedzielska l. 83., poch. 22.
Gołańcz
NiedzielskiKazimierz17702421692 (Śrem) Metrykalia katolickie
(Góra) + G. Kazimierz Niedzielski wsi Góra bpiej pos. l. 58 poch. konw. śrem.
Śrem
Góra
Jaruchowska
Niedzielska
Marjanna1781  17141 (Nr. 1358) Grodzkie i ziemskie
Andrzej Zandrowicz, s. o. Jana Z., w im. sw. oraz Józefa i Mikołaja, braci swych rodz; ol. Anna Jaruchowska, ol. Józefa J. córka, Antoniego Blanskiego żona, bp. +-a, której spadkob.: Kazimierz i Ignacy Niedzielscy, z Marj. J. siostry rodz. tej Blanskiej (f. 47v)
Poznań


Łekno - woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, gmina Wągrowiec.

Rąbczyn - woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, gmina Wągrowiec.

Gołańcz - siedziba gminy, woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, gmina Gołańcz.

Śrem - siedziba powiatu, siedziba gminy, woj. wielkopolskie, pow. śremski, gmina Śrem.

Góra - woj. wielkopolskie, pow. jarociński, gmina Jaraczewo.

Wszelkie prawa dotyczące fotografii i informacji rodzinnych zastrzeżone
www.sikorskich.republika.pl - Tomasz Niedzielski 2007-2012